Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled událostí od 2. března do 8. března 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/03/2009

Konference o tvořivosti a inovacích * Rozdíly v odměňování mužů a žen * Den vzácných onemocnění * Ženy v informačních technologiích * Širokopásmový internet pro všechny * Modernizace výběru zaměstnanců do evropských institucí * Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění * Vítěz bruselské architektonické soutěže pro Evropskou čtvrť * Dopady ekonomické krize na důchody * Výtvarná soutěž o rovnosti žen a mužů

  Přehled událostí od 2. března do 8. března 2009

  Pondělí 2. března a úterý 3. března: Tvořivost a inovace - osvědčené postupy z programů EU

  Konference o tvořivost a inovaci - "Osvědčené postupy z programů Evropské unie" se koná v Bruselu.

  Ke konferenci je uspořádána výstava, která ukazuje výsledky 20 špičkových projektů z celé Evropy. Projekty byly vybrány na základě jejich tvořivosti a novátorství v souladu s hlavním tématem Evropského roku tvořivosti a inovací 2009. Konference se zaměří na příklady dobré praxe v projektech, které byly financovány z několika programů a fondů Evropské unie. Rovněž bude zkoumat možnosti, jak zajistit, aby byly tyto příklady následovaly další projekty.

  Souvislosti:

  Evropská unie vyhlásila rok 2009 Evropským rokem tvořivosti a inovace. Cílem roku je zvýšit povědomí o důležitosti tvořivosti a novátorského myšlení jako důležité složky lidské osobnosti, sociálního a hospodářského rozvoje.

  V tomto roce bude EU vyzdvihovat a podporovat stovky činností a projektů, které představují dobrou praxi v inovacích a tvořivosti. Stejně jako v dalších Evropských rocích bude organozována celá řada kampaní, akcí a iniciativ na evropské, národní, regionální a místní úrovni.

  Bližší informace:

  Program konference:

  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/docs/march09-conf-draft-progr.pdf

  Stránka roku tvořivosti a inovace 2009:

  http://www.create2009.europa.eu

  Stránka komisaře Fígeľa:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/figel/index_en.htm

  Úterý 3. března: Kampaň o rozdílech v odměňování mužů a žen

  V souvislosti s oslavami Mezinárodního dne žen Evropská komise zahajuje kampaň o rozdílech v odměňování mužů a žen. Cílem kampaně je upozornit na rozdíly v odměňování a na to, jak tento problém řešit. Komise vytvoří internetovou stránku ve 22 jazycích s různými informacemi na toto téma, s ukázkami dobré praxe z evropských zemí. Stránka bude spuštěna 3. března.

  Souvislosti:

  V Evropské unii ženy stále vydělávají v průměru o 17 % méně než muži. Jedním ze základních práv Evropské unie je právo na stejný výdělek za stejnou práci. Tato zásada byla zakotvena již v Římské smlouvě z roku 1957 a byla i předmětem směrnice z roku 1975, která zakazuje jakoukoli diskriminaci v odměňování mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Díky této směrnici přímá diskriminace téměř vymizela. Přesto rozdíly v odměňování nadále existují. Jedním z důvodů je, že práce žen je často považována za méně hodnotnou než práce mužů a že ženy často pracují v oborech, ve kterých jsou průměrné mzdy nižší než v oborech, kterým dominují muži. Odstranit rozdíly v odměňování mužů a žen je jednou z hlavních priorit Plánu rovnosti žen a mužů na rok 2006-2010.

  Bližší informace:

  Více informací o rovnosti žen a mužů v EU:

  http://ec.europa.eu/employment_social

  Internetová stránka komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index.cfm?pid=home&sub=&langId=cs

  I-056402: Klip o platové nerovnosti

  Úterý 3. března: Vzácné choroby - Hlas 12 000 pacientů

  Ke Dni vzácných onemocnění bude vydána publikace "Hlas 12 000 pacientů", kterou představí komisařka pro veřejné zdraví Androulla Vassiliou. Vzácné choroby jsou součástí kampaně "Evropa pro pacienty", kterou v září 2008 zahájila Evropská komise. Komise rovněž vydala strategii na zlepšení diagnostiky a léčení pacientů se vzácnou chorobou.

  Podle průzkumů asi jedna čtvrtina lidí postižených vzácnou chorobou musejí čekat 5 až 30 let od prvních příznaků, než je jejich nemoc správně diagnostikována. Kniha "Hlas 12 000 pacientů" uvádí zkušenosti pacientů s diagnózou a léčením jejich vzácné nemoci. V knize je uvedeno 18 různých chorob společně se svědectvím a fotografiemi pacientů.

  Souvislosti:

  Za vzácnou chorobu se považuje nemoc, kterou trpí méně než jeden člověk ze 2000 lidí. Asi 30 milionů lidí v EU trpí vzácnými chorobami. Tyto nemoci jsou často chronické, život omezující nebo ohrožující. Informace o nich jsou neúplné a výzkum je nedostatečný. Postižené osoby často trpí tím, že choroba byla rozpoznána pozdě nebo že byla určena špatná diagnóza. Trpí také zvýšenou psychickou zátěží a nedostatkem praktické podpory.

  Podporou Dne vzácných onemocnění Komise zvyšuje povědomí o vzácných chorobách a jejich vlivu na život pacientů. 

  Bližší informace:

  Sdělení a návrh doporučení Rady o vzácných chorobách:

  http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_10_en.htm

  Stránka o Dni vzácných onemocnění:

  http://www.rarediseaseday.org

  Stránky komisařky Vassiliou:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/vassiliou/index_cs.htm

  Úterý 3. března: Více žen do informačních technologií

  Stejně jako v jiných vědeckých oborech existuje nedostatek žen i v oborech jako jsou telekomunikace a internet. Přilákáním žen do těchto oborů by se mohl vyřešit problém neodostatku kvalifikovaných sil v informačních a komunikačních technologiích. IKT tvoří 25 % růstu HDP a 40 % růstu produktivity. Předpokládá se, že v roce 2010 bude chybět 300 000 kvalifikovaných inženýrů.

  Z podnětu komisařky Redingové podepíší dne 3. března velké telekomunikační a počítačové společnosti Kodex osvědčených postupů pro ženy v IKT, který stanoví způsoby, jak ženy do tohoto odvětví přilákat, ale také je v IKT udržet.

  Bližší informace:

  IP/08/392 - „Hledají se ženy pro evropské odvětví IKT!“ (6. března 2008)

  MEMO/08/631(17. října 2008)

  Stránky Evropské komise o ženách v IKT:

  http://www.ec.europa.eu/itgirls

  Stránky komisařky Regingové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_en.htm

  Úterý 3. března: Širokopásmové připojení pro všechny

  Komise přijme sdělení o "Lepším přístupu venkovských oblastí k IKT". Zemědělci, mladí lidé, ženy a další znevýhodněné skupiny ve venkovských oblastech mají nedostatečný přístup k internetu. Cílem sdělení je stanovit priority pro investice a rozvoj IKT ve venkovských oblastech EU.

  Souvislosti:

  Informační a komunikační technologie jsou nedílnou součástí Lisabonské agendy. Evropský plán hospodářské obnovy pro růst a zaměstnanost zdůrazňuje důležitost širokopásmové komunikace pro moderní ekonomiky a usiluje o to, aby všichni Evropané měli do roku 2010 širokopásmový internet.

  Bližší informace:

  MEMO/09/35

  Stránky Evropské komise o rozvoji venkova

  http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm

  Informace o iniciativě Evropské komise "Překlenout širokopásmovou propast":

  http://ec.europa.eu/information_society/events/broadband_gap_2007/index_en.htm

  Evropský portál o širokopásmovém připojení:

  http://www.broadband-europe.eu

  Stránky komisařky Fischer Boelové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/fischer-boel/index_en.htm

  Stránky komisařky Redingové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_en.htm

  Středa 4. března: Modernizace způsobu výběru zaměstnanců evropských institucí

  Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) hodlá zmodernizovat a zefektivnit metody výběru personálu. Od 4. března začnou být konkurzy na pracovní místa zveřejňovány ve všech 23 úředních jazycích EU. Zájemci si mohou vyzkoušet interaktivní test ještě před tím, než vyplní přihlášku. Díky tomu mohou zvážit, zda jsou dostatečně připraveni na to, aby zvládli výběrové řízení. Jednodušší přihláška a online nápověda pro vyplnění přihlášky usnadňují kandidátům přihlášení do konkurzu.

  EPSO také spustí svoje zbrusu nové stránky a nové logo s heslem: "Kariéra v EU - chytrá volba".

  Souvislosti:

  Dne 18. července 2008 EPSO oznámilo svůj úmysl zmodernizovat a zefektivnit metody výběru personálu. Nejvýraznější změnou je typ testování, které se bude používat od roku 2010. V současnosti se písemné zkoušky a ústní pohovory zaměřovaly na určité specializované znalosti a dovednosti kandidátů. V budoucnu se budou také hodnotit praktické a profesní dovednosti a pracovní výkonnost. Současné dvouleté intervaly na výběr kandidátů se zkrátí na pět až devět měsíců v závislosti na druhu práce, a to tak, že se budou konkurzy pořádat v pravidelných ročních cyklech. To zefektivní nejen pořádání testů, ale také napomůže uchazečům, aby si konkurzy plánovali a řádně se na ně připravili. Pro administrátory a lingvisty (vysokoškoláky) a pro asistenty (sekretářky a techniky) budou stanoveny zvláštní cykly. Admistrátoři a lingvisté stráví celý den v hodnotícím středisku, kde budou muset podstoupit celou řadu skupinových a individuálních cvičení, což uchazečům umožní, aby předvedli své znalosti a osobní způsobilost. Naproti tomu asistenti a specialisté podstoupí řadu testů zkoumajících jejich profesní a praktické dovednosti.

  Bližší informace:

  EPSO/08/01 "Dobrá zpráva pro uchazeče o zaměstnání: Evropský úřad pro výběr personálu výrazně zlepší výběrové metody"

  Stránky Evropského úřadu pro výběr personálu

  www.eu-careers.eu/

  I-041865: Videoklip o výběru úředníků

  Čtvrtek 5. března: Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění

  Komise předloží výroční společnou zprávu o sociální ochraně a sociálním začlenění, kterou připravují členské státy. Zkoumá určité sociální a zdravotní otázky, kterou jsou mezi prioritami EU a členských států, např. aktivní začlenění, penzijní reformu a přístup ke kvalitní zdravotní péči.

  Tento rok se zpráva rovněž zaměří na úlohu sociálních politik v současné hospodářské recesi a zdůrazní potřebu pečlivě sledovat sociální dopady současné krize.

  Souvislosti:

  Komise každoročně připravuje zprávu o vývoji v oblasti sociáního začlenění, penzích, zdravotní péči a dlouhodobé péči. Zpráva uvádí hlavní trendy a politická opatření na úrovni EU a úrovni členských států.

  Bližší informace:

  Předchozí zprávy:

  http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/joint_reports_en.htm

   Více informací o sociálním začlenění a sociální ochraně:

  http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm

  http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/social_protection_en.htm

  Stránky komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index.cfm?pid=home&sub=&langId=cs

  Čtvrtek 5. března: Vítěz architektonické soutěže pro evropskou čtvrť

  V Bruselu bude vyhlášen vítěz architektonické soutěže na nové územní řešení evropské čtvrti v okolí ulice Rue de la Loi. Do soutěže se přihlásilo 35 projektů z celé Evropy. Do užšího výběru postoupilo pět projektů.

  Bližší informace:

  IP/08/552 - Vyhlášení soutěže

  IP/07/1280 - Operace face-lift pro evropskou čtvrť

  MEMO/07/341 – Často kladené otázky o stavební politice Komise

  Seznam a mapa jednotlivých budov Evropské  komise v Bruselu

  http://ec.europa.eu/oib/building_en.cfm

  Pátek 6. března: Dopad ekonomické krize na důchody

  Ekonomická krize má mnoho krátkodobých důsledků pro evropské hospodářství a zejména pro pracovní trh. Ve střednědobé  a dlouhodobé perspektivě rovněž ovlivní systém sociálního zabezpečení. Důchody nejsou vůči finanční krizi imunní. Skutečné dopady budou záviset na druzích a poměrech různých důchodových systémů v jednotlivých členských státech.

  Komise pečlivě sleduje dopady krize na důchodové systémy a předloží nejnovější vyhodnocení této otázky.

  Souvislosti:

  Organizace a financování systémů sociálního zabezpeční je plně v kompetenci členských států. Evropská unie však hraje důležitou úlohu při prosazování užší spolupráce mezi členskými státy v otázce modernizace systémů sociálních zabezpečení, které se v EU potýkají s podobnými problémy.

  Bližší informace:

  Více informací o důchodech:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=443&langId=en

  http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/pensions_en.htm

  Zpráva: Privately managed funded pension provision and their contribution to adequate and sustainable pensions" (20/10/2008):

  http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_protection_commitee/final_050608_en.pdf

  Další informace o sociálním začlenění a sociální ochraně:

  http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/adequacy_sustainability_en.htm

  Stránky komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index.cfm?pid=home&sub=&langId=cs

  Neděle 8. března: Výtvarná soutěž o rovnosti žen a mužů

  „Bylo jednou jedno děvče a jeden chlapec, a kdyby byť jen jeden z nich nebyl, ani svět by již nebyl…“

  Již potřetí vyhlašuje Evropská komise mezinárodní výtvarnou soutěž o rovnosti žen a mužů. Soutěž je určena pro děti ze třetích zemích a porota bude složena z dětí 27 členských států.

  Bližší informace:

  http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/090227_8_brezna_2009_zahajeni_souteze_v_kresleni_cs.htm

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky