Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Rozšíření na východ bylo pro EU přínosem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/02/2009

 

Komise vyhodnotila rozšíření EU z let 2004 a 2007 a došla k závěru, že byla pro hospodářství přínosem.

Při posledních rozšířeních vstoupilo do EU 12 nových zemí ze střední a východní Evropy a ze Středomoří. V roce 2004 to byly Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko, v roce 2007 pak Bulharsko a Rumunsko.

 

  mapa Evropské unie

  Jednalo se o vůbec největší rozšíření EU English , které bylo historickým krokem ke sjednocení Evropy po desetiletích rozdělení kontinentu během studené války.

  V té době se původních 15 zemí EU obávalo, jaký budou mít noví členové vliv na jejich hospodářství a systémy sociálního zabezpečení. Ale o pět let později studie Komise prokázala, že tyto obavy byly nepodložené a že rozšíření bylo jak pro nové, tak pro staré země jednoznačnou výhrou.

  Pomohlo významně zlepšit životní podmínky v nových členských zemích, přispělo k modernizaci jejich hospodářství a stabilizaci institucí a právních předpisů. Rovněž vytvořilo prostor pro nové investice a příležitosti k vývozu pro podniky ze starých členských zemí. Zvýšil se tak růst obchodu mezi členskými státy, což prospělo celé EU, která se tak stala konkurenceschopnější.

  Rychlou integrací se popohnal růst. V některých nových členských zemích však po rozšíření rovněž vznikly problémy, jež se dnes v důsledku celosvětové hospodářské recese prohlubují. Evropská unie má však k dispozici nástroje, kterými na tuto krizi může reagovat. Evropský pakt stability a růstu a strategie pro růst a zaměstnanost DeutschEnglish přispívají k vyrovnaným veřejným financím a strukturálním reformám. Unie kromě toho poskytuje finanční podporu ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti DeutschEnglish , Evropské investiční banky DeutschEnglish a systému EU pro platební bilance.

  Z hlediska budoucího vývoje se Komise domnívá, že hospodářský útlum může být příležitostí k uskutečnění hlubokých politických reforem podporujících růst, jež jsou nezbytné pro další integraci, snížení rozdílů v příjmech v členských státech, zajištění zásadní role EU v celosvětové ekonomice a přijetí nových členských zemí v budoucnu.

  Zpráva: Pět let rozšířené EU. Hospodářské úspěchy a výzvy

  Pět let od rozšíření EU:   English
  Další informace na toto téma:


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky