Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise: Česká protikrizová opatření jsou v pořádku
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/02/2009

Opatření české vlády na povzbuzení ekonomiky jsou v souladu s plánem evropské hospodářské obnovy, protože jsou včasná a dobře zaměřená na hospodářská odvětví, která budou pravděpodobně nejvíce postižena zpomalením. Ve svém hodnocení českého konvergenčního programu to dnes uvedla Evropská komise. Vyzvala zároveň Českou republiku, aby „zvrátila nepříznivý rozpočtový dopad fiskálních stimulačních opatření, jakmile nastane oživení ekonomiky“. Česko by také mělo „podložit rozpočtovou strategii specifickými opatřeními na snížení výdajů v letech 2010 a 2011“. S ohledem na zvyšování výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva by ČR měla „pokračovat s nezbytnými reformami důchodového systému a zdravotnictví, aby zajistila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí“.

  ruka držící lupu nastavenou na obrázek grafu

  Posuzování makroekonomických a rozpočtových projekcí, které členské státy předkládají ve svých konvergenčních programech nebo programech stability, se letos uskutečnilo na pozadí prudkého hospodářského zpomalení. Většina členských států přijala fiskální opatření na boj s hospodářskou krizí v souladu s plánem evropské hospodářské obnovy, přijatým v prosinci na návrh Evropské komise. Tato opatření budou mít výrazný vliv na rozpočet.

  „Procházíme velmi závažnou krizí, která si vybírá svoji daň z veřejných financí. Naštěstí mnohé země vstupovaly do krize se stabilizovanými veřejnými financemi, což jim umožnilo reagovat na výzvu Evropské rady a přijmout v roce 2009 stimulační opatření,“ prohlásil Almunia. „Při jejich rychlém a účinném zavedení by tato opatření měla spolu s plány na záchranu bank a značným uvolněním měnové politiky pomoci vytvořit podmínky pro postupné oživování ekonomiky ve druhé polovině tohoto roku. Věříme, že pokud se hospodářská činnost v roce 2010 oživí, musí se fiskální politika vydat zpět na cestu konsolidace,“ dodal.

  Český konvergenční program uvádí jako cíl pro rok 2009 schodek veřejných financí 1,6 % a pro rok 2010 schodek 1,5 %. Komise k tomu uvedla, že tento cíl „vychází z příznivých předpokladů růstu“. Český premiér Mirek Topolánek tento týden připustil, že balík protikrizových opatření výrazně zatíží rozpočet, takže pokud by se ekonomika vytrvale propadala, deficit státního rozpočtu překročí tříprocentní hranici, nutnou pro přijetí eura.

  Tříprocentní hranici loni překročily Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Lotyšsko a Malta. Nejhůře je na tom Irsko, jehož schodek veřejných financí v roce 2008 se odhaduje na 6,3 % a v roce 2009 na 9,5 %.

  Členské státy EU každý rok předkládají aktualizované makroekonomické a rozpočtové projekce na základě nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik. Tyto aktualizace se v případě zemí, které již přijaly euro, nazývají programy stability a v případě zemí, které tak dosud neučinily, konvergenční programy.

   

  Více informací na:

   

  http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13960_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky