Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Dnes večer v naší manéži: sociální otázky
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/02/2009

 

Humorná kampaň EU se zaměřuje na sociální práva.

V oblasti sociální ochrany má EU jedny z nejpřísnějších právních předpisů. Mnoho Evropanů však svá práva nezná a proto je ani neuplatňuje. Ženy například nadále vydělávají o 15 % méně než muži a méně častěji zastávají vrcholové vedoucí pozice. Evropská unie se snaží tyto rozdíly setřít, avšak toho lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li si občané svých práv vědomi.

 

  hlava klauna s balónky

  Proto EU přichází s kampaní, která by měla občany na jejich práva v sociální oblasti upozornit. Během letošního roku se v evropských městech uskuteční propagační akce stylizované prvky z cirkusového prostředí. Tato kampaň byla inspirována jedním z moderních pedagogických přístupů, někdy nazývaným „social circus“, který využívá cirkusové umění jako prostředek při vzdělávání problémové mládeže. Například divadelní společnost, která se bude podílet na akci v Lisabonu, pracuje se studenty, kteří předčasně zanechali studia.

  Kampaň se zaměří na devět oblastí souvisejících s prací a pracovním prostředím – od tématu rovného zacházení na pracovišti bez ohledu na pohlaví po obecnější problémy, jako je sociální vyloučení, chudoba nebo rozmanitost. U této příležitosti vznikla série plakátů a videí zobrazujících situace z cirkusového prostředí, které ilustrují jednotlivá témata z oblasti sociálních práv.

  Evropská unie si od odlehčeného zpracování tohoto závažného tématu slibuje, že osloví všechny části společnosti napříč generacemi.

  Sociální politika EU a příslušné právní předpisy mají přímý vliv na to, jak se nám žije a pracuje. V současnosti díky nim můžeme využívat takových výhod jako je rovné zacházení bez ohledu na věk, zdravotní stav, pohlaví, národnost a vyznání nebo třeba toho, že práva na vyplácení důchodu lze uplatňovat kdekoli v EU.

  Sociálním právům se v porovnání s ostatními lidskými právy dříve dostávalo méně pozornosti, avšak v poslední době jsou jednou z priorit Unie.

  Víte, co sociální Evropa může udělat pro Vás? – informační přehledy
  Další informace na toto téma:


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky