Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v týdnu od 9. do 15. února 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/02/2009

Evropské regionální zasedání Mezinárodní organizace práce * Evropský týden udržitelné energie * Den bezpečnějšího internetu * Jednotné evropské číslo tísňového  volání 112 * Výroční konference eTwinning v Praze

  rozevřený diář

  Pondělí 9. až pátek 13. února: Na 8. evropském regionálním zasedání Mezinárodní organizace práce se bude Komise zabývat opatřeními k řešení krize

   

  Komisař Špidla bude zastupovat Evropskou komisi na 8. regionálním zasedání 51 evropských a středoasijských států uspořádaném Mezinárodní organizací práce (ILO). Jednou za čtyři roky se na evropském regionálním zasedání scházejí představitelé politické, sociální a ekonomické oblasti ze zemí tohoto regionu.

  Komisař zdůrazní úlohu zaměstnanosti v plánu obnovy EU a spolupráci EU s ILO při prosazování problematiky důstojné práce (decent work).

  Osmé zasedání se bude zabývat zásadními tématy: hospodářská situace a stav zaměstnanosti, nové výzvy v oblasti mezd, základní práva při práci, flexikurita, sociální dialog a kvalita pracovního života/sociální ochrany.

  Globální finanční a hospodářská krize ztížila v Evropě a střední Asii postavení problematiky důstojné práce. Evropské společenství se však domnívá, že prosazování cílů důstojné práce sehraje důležitou úlohu při zvládání krize a zajištění udržitelné obnovy.

  Souvislosti:

  Evropská sociální agenda klade velký důraz na příspěvek Evropské unie k posílení sociální dimenze globalizace. Snaha prosazovat důstojnou práci pro všechny ve všech vnějších i vnitřních politikách je toho součástí (oblasti rozvoje, vnější spolupráce, obchodu, rozšíření a bilaterálních i multilaterálních vnějších vztahů).

  Důstojná práce stojí na 4 pilířích, které vyžadují jednotný přístup: produktivní a svobodně zvolené povolání, pracovní právo včetně hlavních pracovních standardů, sociální ochrana a sociální dialog. Ve všech 4 pilířích se zohledňuje otázka rovnosti žen a mužů.

  Agenda důstojné práce těsně souvisí s prováděním Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals) (MDG), které sledují cíl plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce již od roku 2006. Evropská unie spolupracuje s mezinárodními organizacemi, zejména pak s ILO a OSN, aby zajistila efektivní zohlednění důstojné práce a souvisejících otázek na všech úrovních.

  Termín a místo konání:

  9. – 13. února:   8. evropské regionální zasedání (Portugalsko, Lisabon)

  Další informace:

  Více informací o této akci:

  http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/what/events/lisbon2009/index.htm

  Důstojná práce na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zaměstnanost:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=323&langId=cs

  Pondělí 9. až pátek 13. února: V Bruselu a dalších 19 členských státech se bude konat třetí ročník Evropského týdne udržitelné energie (EUSEW)

   

  V rámci kampaně Udržitelná energie v Evropě je Evropský týden udržitelné energie hlavní evropskou událostí. Třetí ročník EUSEW se bude konat v Bruselu a dalších evropských městech od 9. do 13. února. Téměř 200 partnerských subjektů (tj. místní, regionální a vnitrostátní orgány, průmysl, energetické agentury, asociace a nevládní organizace) bude společně s Evropskou komisí organizovat přes 140 akcí ve 20 zemích EU.

  Letos se EUSEW věnuje celé řadě otázek, např.:energeticky účinnému bydlení a osvětlení, obnovitelné energii (např. biomasa, solární, energie vln a větru), snížení emisí skleníkových plynů a udržitelné energii pro dopravu.

  Komisař Piebalgs ukáže jaký vliv mohou mít klimatické změny na naší planetu díky výstavě představující dva ledové bloky o výšce dvou metrů stojící nad maketami měst. Každý z těchto bloků bude tát jinou rychlostí. První blok bude tát velmi rychle a zaplaví města, která postupně zmizí pod hladinou vody. K tomu dojde v případě, že nebudou přijata žádná opatření a planeta se bude potýkat s katastrofální následky zvyšování hladiny moří. Druhý blok bude tát pomalu, což bude ilustrovat pozitivní efekt opatření doporučovaných Evropskou komisí, které mají za cíl snížit emise a využívat efektivněji energii. I v tomto případě se zvedá hladina moří, ale lidstvo je schopné se s těmito následky vypořádat.  

  Souvislosti:

  Evropský týden udržitelné energie společně organizují Generální ředitelství pro energii a dopravu Evropské komise, evropské instituce  a nejdůležitější zainteresované subjekty v oblasti udržitelné energie. První ročník EUSEW se konal koncem ledna 2007 a druhý ročník koncem ledna 2008.

  Akce pořádané během EUSEW zahrnují hlavní témata, která zdůrazňují zapojení více odvětví do rozvoje udržitelné energie.

  Datum a místo konání:

  9. února, 10:00: Slavnostní zahájení EUSEW v budově Charlemagne v Bruselu.

  10. února: „Towards a New Energy Efficiency Policy for Europe“ v budově Charlemagne v Bruselu. Odpoledne:Pakt primátorů

  Na zvláštním zasedání Evropského parlamentu za přítomnosti předsedy EK Barrosa se téměř 300 měst v EU zaváže, že sníží emise oxidu uhličitého  alespoň o 20 % do roku 2020. Starostové a primátoři měst budou poskytovat rozhovory médiím: Bielsko-Biała, Budapešť, Hamburg, Lisabon, Madrid, Riga, Záhřeb  a další. Více informací na internetových stránkách iniciativy Pakt primátorů:         
  http://ec.europa.eu/energy/sustainable/covenant_mayors_en.htm.

  Večer: udělování cen Udržitelná energie 2009 v Albert Hall, Avenue Eudore Pirmez 9 v Bruselu. Ceny jsou udělovány za nejlepší a nejvíce novátorské projekty.

  11. února odpoledne: Komisař Piebalgs usedne ke kulatému stolu se zástupci médií.

  Další informace:

  Evropská komise – internetové stránky Evropského týdne udržitelné energie

  http://www.eusew.eu/

  Kampaň Climate Action:

  http://ec.europa.eu/climateaction

  I-056197  Klip o Evropském týdnu udržitelné energie

  Úterý 10. února: Den bezpečnějšího internetu

   

  Mládež využívá stále častěji online technologie k vzájemné komunikaci. Měli by však být také informováni o možných rizicích spojených s užíváním online prostředí a měli by vědět, jak na tato rizika reagovat. INSAFE, síť Evropských středisek pro bezpečnější internet, iniciovala pravidelné pořádání Dne bezpečnějšího internetu, který se bude letos slavit již pošesté.

  Hlavní akce Dne bezpečnějšího internetu 2009 se bude konat v Lucembursku za přítomnosti evropské komisařky pro informační společnosti a média Viviane Redingové. Tato akce se bude týkat sociálních sítí, jejichž obliba se v poslední době rychle rozšířila, zejména mezi mladými lidmi.

  Dne 10. února představitelé hlavních sociálních sítí působících v Evropě podepíší dohodu, ve které se zaváží, že se pustí do snižování rizik komunikace po síti pro děti a mladistvé.

  Ke Dni bezpečného internetu spustí Evropská komise celoevropskou kampaň a uvede nový videoklip o internetové šikaně, nejčastějším problému, se kterým se mladiství na internetu setkávají.

  Souvislosti:

  Cílem Dne bezpečnějšího internetu je propagovat bezpečné užívání internetu, online technologií a mobilních telefonů, bojovat proti nelegálnímu nebo škodlivému obsahu a jednání. 60 % evropských rodičů se obává, že by se  jejich dítě mohlo stát obětí online groomingu (kdy se dospělá osoba naváže kontakt s dítětem s úmyslem jej zneužít) a 54 % se obává, že by jejich dítě mohlo být po sítí šikanováno.

  Síť INSAFE byla založena evropským programem Bezpečnější internet, aby informovala o používání internetu a rizicích s tím spojených a o snižování těchto rizik.Obrací se na děti, rodiče, školy, politiky a sdělovací prostředky. Vedle vnitrostátních středisek jsou provozovány telefonní linky, kam mohou volat děti s žádosti o radu při řešení problému, s ním se v souvislosti s užíváním internetu setkaly.

  V prosinci 2008 Evropská unie přijala nový program Bezpečnější internet na období 2009 -2013, na který bylo vyčleněno 55 milionů EUR a který má pomoci udělat z internetu místo bezpečné pro děti.

  Datum a místo konání:

  Událost týkající se sociálních sítí se koná v Obchodní komoře Lucemburska v úterý 10. února.

  Současně se bude v členských státech konat řada akcí, které budou propagovat bezpečnější používání internetu.

  Další informace:

  IP/08/1899: EU přijímá nový program pro bezpečnější internet:55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

  MEMO/08/587: Sociální sítě:Komisařka Redingová zdůrazňuje jejich ekonomickou a společenskou důležitost pro Evropu

  SPEECH/08/465: „Sociální sítě v Evropě:úspěchy a výzvy“

  Stránky Evropské komise o bezpečnějším internetu

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

  Stránky sítě INSAFE:

  http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/index.htm

  Stránky komisařky Redingové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_en.htm

  I-056377 Videoklip ke Dni bezpečnějšího internetu 2008

  Středa 11. února: Evropa oslavuje jednotné číslo tísňového volání 112

   

  Uprostřed lyžařské sezóny bude Evropská komise slavit úspěch jednotného evropského čísla tísňového volání, které je nyní bezplatně k dispozici ve všech členských státech EU. Při vytočení čísla 112, z domova nebo ze zahraničí, z mobilního telefonu či pevné linky, budete spojeni s příslušnou službou tísňového volání. Na vašich cestách do 27 členských států EU je to jediné číslo, které si musíte pamatovat v případě nouze.

  Ve středu 11. února 2009 bude Evropská komise slavit Evropský den tísňové linky 112. Při této příležitosti předloží výsledky nového průzkumu Eurobarometru, který hodnotil povědomí o čísle 112 a pocity občanů, kteří na toto číslo zavolali. Této akce se bude účastnit komisařka Redingová společně s poslanci Evropského parlamentu a představiteli Českého předsednictví.

  V této souvislosti bude také spuštěn nový vzdělávací koutek na stránkách čísla 112 (http://ec.europa.eu/112), na němž si budou moci mladí uživatelé internetu zahrát interaktivní hry a dozvědět se více o čísle 112 ve 23 jazycích EU.

  Evropský den tísňové linky 112 se bude rovněž slavit v řadě evropských zemí.

  Souvislosti:

  Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 bylo zavedeno v roce 1991. Díky němu můžete v celé EU v případě nouze volat jediné telefonní číslo.  Tato služba je tímto dostupnější, zejména pro turisty a cestovale. Právní předpisy EU stanoví, že členské státy musejí zajistit, aby všichni koncoví uživatelé mohli toto číslo volat bezplatně z mobilního telefonu nebo pevné linky. Členské státy rovněž musejí informovat své občany o existenci a účelu čísla 112. Telekomunikační operátoři musejí službě tísňového volání poskytnout informace o poloze volaného, aby bylo možné včas lokalizovat a nalézt oběti nehody.

  Datum a místo konání:

  Tisková konference s komisařkou Viviane Redingová, Evropský Parlament v 11:30.

  Další informace:

  Stránky čísla 112:

  http://ec.europa.eu/112

  Stránky komisařky Redingové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_en.htm

  I-057584  Klip o evropském čísle tísňového volání 112

  Pátek 13. – neděle 15. února: Komise udělí ceny za deset nejlepších eTwinningových školních projektů

   

  Na výroční konferenci v Praze obdrží deset nejlepších online networking projektů mezi školami z různých evropských zemí eTwinningové ceny 2009. Mezi řečníky na konferenci bude rovněž pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Fígel' a Dr. Edward de Bono, odborník na nekonveční myšlení.

  Souvislosti:

  Výroční konference eTwinning se bude účastnit přibližně 400 účastníků, včetně učitelů z celé Evropy, zástupců z eTwinningových ústředních a vnitrostátních podpůrných středisek a další důležití představitelé školního vzdělávání. Letošní konference se zaměří na téma: „Kreativita a eTwinning“.

  eTwinning je jednou z iniciativ EU, která má za cíl podněcovat školy, aby  navazovaly partnerství prostřednictvím internetu. Učitelé v Evropě nalézají stále více možností jak rozvíjet a inovovat učení a výuku. Přes 50 000 učitelů z různých míst Evropy se zaregistrovalo do programu eTwinning.

  Datum a místo konání:

  Výroční konference eTwinning, Clarion Congress Hotel, Praha, pátek 13. února, 14:00 – neděle 15. února 12:00

  Slavnostní předání eTwinningových cen, pátek 13. února, 17:00 – 18:00

  Další informace:

  Portál eTwinning:

  http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm

  IP/08/443:35 Do virtuálního partnerství škol v rámci akce e-Twinning je nyní zapojeno 35 000 škol

  Comenius:Evropa ve třídě:

  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm

  Stránky komisaře Fígeľa:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/figel/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky