Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Soutěž pro mladé novináře píšící o EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/02/2009

Generální ředitelství pro rozšíření Evropské komise vyhlásilo druhý ročník Evropské soutěže pro mladé novináře. Letos si připomínáme 20. výročí pádu železné opony a 5. výročí přistoupení deseti zemí k Evropské unii (osm zemí ze střední a východní Evropy, Malta a Kypr). Tato výročí jsou vhodnou příležitostí pro začínající i zkušené novináře, aby vyjádřili své názory na rozšiřování Evropské unie. Soutěž probíhá od 1. února do 31. května a účastnit se jí mohou mladí lidé od 17 do 35 let ze členských zemí EU a kandidátských zemí ze Západního Balkánu a Turecka.

  Soutěž pro mladé novináře píšící o EU

  Po úspěšném loňském ročníku chce dát i letos Evropská komise příležitost mladým novinářům, aby ukázali svůj talent. Vedle článků psaných pro internetová nebo tištěná média budou v roce 2009 do soutěže přijímány i rozhlasové příspěvky.

  Soutěž probíhá od 1. února do 31. května 2009. Soutěžní příspěvky se musejí týkat rozšíření EU a/nebo budoucí vize Evropy. Soutěžící musejí být ve věku od 17 do 35 let a musejí být občany některého ze členských států EU, kandidátských zemí nebo potenciálních kandidátských zemí (Západní Balkán a Turecko). Zájemci mohou vkládat své soutěžní příspěvky prostřednictvím internetové stránky: www.EUjournalist-award.eu. Na této stránce lze nalézt také informace o politice rozšíření EU, zajímavé informace o novinářském povolání a interaktivní blog.

  Vítězné články a rozhlasové příspěvky budou zveřejněny na internetových stránkách soutěže a bude vítězné články vyjdou i ve zvláštní publikaci. V každé zúčastněné zemi bude vybrán jeden vítěz (celkem 35 vítězů). Vítězové budou koncem srpna/začátkem září 2009 pozváni do Berlína, kde se budou konat oslavy 20. výročí pádu Berlínské zdi. Vítězní novináři budou mít též možnost setkat se s představiteli EU, politiky, velvyslanci a dalšími novináři.

  Další informace:

  Stránky soutěže European Young Journalist Award 2009

  Tisková zpráva IP/09/192

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky