Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Konference European Urban Day
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/02/2009

Dne 6. února 2009 se evropská komisařka pro regionální rozvoj Danuta Hübnerová účastní konference European Urban Day konané v rámci Českého předsednictví v Radě EU. Konference se zaměří na hodnocení městské dimenze politiky soudržnosti EU, která poskytuje 30 miliard EUR na podporu evropských měst, zejména na investice v oblasti inovací, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje. Danuta Hübnerová bude během své návštěvy v České republice rovněž hovořit s českým ministrem pro místní rozvoj Cyrilem Svobodou.

  Konference European Urban Day

  Investice z politiky soudržnosti Evropské unie jsou z hlediska podpory ekonomického růstu a vytváření nových pracovních míst ve městech velmi důležité. Městská dimenze hraje mimořádnou roli zejména nyní, v době ekonomického útlumu, jelikož aktivity a politiky vytvářené městy ovlivňují okolní oblasti, regiony a někdy i celý členský stát. Konference se zaměří na vliv městských rozvojových programů financovaných z prostředků politiky soudržnosti v období 2007-2013. Asi 10 % celkově vyčleněných prostředků v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, tj. 30 miliard EUR v celé EU, je určeno pro specifická opatření na městský rozvoj, včetně vytváření lepší infrastruktury (bydlení, školy, nemocnice, telekomunikace a doprava), podporu malým a středním podnikům, vytváření pracovních míst ve městech, obnovu historických center měst a iniciativy vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti a ochrany životního prostředí.

  Komisařka Hübnerová ve svém projevu "From Bristol, through Leipzig to Prague: What is the State of Play of the Urban Dimension of Cohesion Policy and how to Continue?" zdůrazní potřebu integrovaného přístupu k městskému rozvoji. Zejména pak vyzve k tomu, aby nebyly komunity přistěhovalců ve městech vylučovány z pracovního trhu.

  Komisařka dále upozorní na řadu nástrojů, které jsou městům v rámci politiky soudržnosti k dispozici. Jedná se o tyto nástroje:

  • JESSICA  - společná iniciativa Komise, Evropské investiční banky a Rady Evropské rozvojové banky zaměřená na financování městských asanačních projektů prostřednictvím grantů a půjček;
  • URBACTprogram, který zprostředkovává výměnu osvědčených postupů mezi městy v rámci vytvořených tématických sítí;
  • Urban Audit - množství statistických údajů, které městům umožňují, aby se poučily ze zkušeností jiných měst s podobnými problémy
  • Urban Atlas - nová databáze satelitních obrazů 185 měst.

  Během konference vyhlásí komisařka Hübnerová soutěž "CityStars 2010" týkající se inovativních městských projektů podporovaných v rámci politiky soudržnosti. Nové ocenění, které se inspirovalo úspěšnou iniciativou Evropské komise RegioStars, má za cíl podporovat osvědčené postupy a cíle Lipské charty o udržitelném rozvoji evropských měst (Leipzig Charter on Sustainable European Cities). Tato charta byla přijata členskými státy v roce 2007 a vyzývá ke koordinované činnosti v oblasti integrované politiky rozvoje měst. Charta vychází ze zásad Bristolské dohody z roku 2005, která vytvořila rámec pro společný evropský přístup k udržitelnému rozvoji komunit kombinujícímu hospodářskou prosperitu a sociální spravedlnost ( IP/07/705).

  Více informací o regionální politice EU

  Konference European Urban Day

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky