Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jednodušší placení DPH
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

02/02/2009

Nová pravidla EU ohledně placení DPH ulehčí podnikům život.

Podle EU by změny pravidel pro účtování DPH mohly podnikům ročně ušetřit až 18 miliard eur. Návrhy se týkají snižování byrokratické zátěže a výskytu podvodů a většího využívání elektronické fakturace.

Členské státy mohou pravidla EU o dani z přidané hodnoty přizpůsobovat svým vlastním zákonům. Podniky si však často stěžují, že vnitrostátní postupy jsou příliš komplikované a natolik odlišné, že brání firmám podnikat ve více než jedné zemi. Nová pravidla by tuto oblast pomohla sjednotit a členské státy by si už při rozhodování nemohly vybírat z tolika možností.

  žena odsunuje stoh dokumentů, aby mohla na stůl položit jedinou složku s logem EU

  Podle nich by také firmy, které podnikají v dalších zemích EU, měly méně času na ohlašování transakcí, což by mohlo členským státům pomoci v boji proti podvodům. Rovněž by se odstranila omezení v oblasti elektronické fakturace, takže elektronické faktury by mohly být postaveny na úroveň papírových faktur.

  Návrh chce také pomoci malým podnikům tím, že rozšíří používání zjednodušené formy účtování, zejména pro faktury do výše 200 eur, a jednotlivým zemím tím, že si budou moci samy rozhodnout, kdy budou vybírat DPH.

  „Tato důležitá iniciativa zavede jednodušší, modernější a jednotnější pravidla pro fakturace,“ uvedl László Kovács, komisař pro daně a cla.

  DPH platí zákazníci, ale odvádějí ji podniky. Její výše se v jednotlivých zemích EU liší. Firmy vybírají DPH při prodeji svého zboží a takto vybrané peníze pak musí předat ministerstvu financí. Přitom musí používat faktury, na kterých je výše DPH uvedena.

  Navrhované změny jsou klíčovou součástí probíhajícího úsilí na snižování byrokratické zátěže. Před čtyřmi lety zahájila Komise akci na snižování administrativní zátěže pro podniky v EU prostřednictvím zjednodušování a kodifikace svých právních předpisů. Od té doby bylo navrženo, aby z práva EU bylo odstraněno okolo 7 800 stran.

  V roce 2007 Komise rozhodla, že je nutné podniknout další kroky včetně technických opatření, aby bylo provádění pravidel, zejména v oblasti daní a obchodního práva, jednodušší. Komise odhaduje, že její úsilí v této oblasti ušetřilo podnikům okolo 30 miliard eur.

  Podobné programy na zjednodušení svých vlastní předpisů zahájilo již 21 členských států.

  Další informace o snižování byrokratické zátěže


  Další informace na toto téma:


   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky