Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU se zlepšila v oblasti inovací
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/01/2009

 

Podle nejnovější zprávy Komise dohání Evropa v oblasti inovací své hlavní ekonomické rivaly – USA a Japonsko. Na prvním místě je v inovacích Švýcarsko, za kterým následuje Švédsko, Finsko, Německo, Dánsko a Spojené království.

Všech šest zemí dosahuje mnohem lepších výsledků než ostatní evropské země a než EU jako celek. Některé nové členské státy dosáhly nejlepších zlepšení, zejména Kypr, Rumunsko a Bulharsko, i když jejich výkon zaostává za průměrem EU.

  Vědec ošetřuje rostlinu

  Všechny tyto trendy jsou zmíněny v evropském přehledu inovací za rok 2008 English . K měření úrovně inovační schopnosti jednotlivých zemí, která je důležitým motorem pro hospodářský růst a pro řešení problémů spojených se změnou klimatu, používá studie 29 ukazatelů a údaje z období před finanční krizí. Mezi ukazatele patří například popularita přírodovědných a inženýrských oborů, počet patentů, množství peněz vynakládaných na výzkum a vývoj, dostupnost investičního kapitálu pro nové podniky a objem vývozu technologicky vyspělých výrobků.

  Evropská unie dosáhla v této oblasti ve srovnání s dobou před pěti lety značného pokroku. Přestože stále zaostává za USA a Japonskem, jejich náskok se snižuje, i když Spojené státy si opět trochu polepšily. Unie si také vede docela dobře ve srovnání s rozvíjejícími se ekonomikami, jako jsou Čína, Indie a Brazílie.

  Některá slabá místa však přetrvávají. Evropská unie zaostává za USA v oblasti investic do podniků a za Japonskem v uplatňování inovací ve výzkumu a vývoji a v informačních technologiích. Evropské společnosti rovněž utrácejí méně peněz za netechnologické inovace, jako jsou školení, design a marketing, jež jsou důležité pro zachování konkurenceschopnosti firmy.

  Studie byla zveřejněna současně se zprávou o pokroku EU v oblasti investic do výzkumu a vývoje a o úsilí vytvořit evropský výzkumný prostor. Zpráva ukázala, že počet výzkumníků v EU roste a že unie se stává čím dál atraktivnější pro výzkumníky ze zahraničí i pro soukromé investice do výzkumu a vývoje z USA. Množství peněz vynakládaných na výzkum a vývoj však podle zprávy dosahuje pouhých 1,84 % HDP, tedy daleko méně než cílová 3 %, kterých chce EU dosáhnout.
  Další informace na toto téma


   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky