Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropské ceny v oblasti elektronické správy (eGovernment) 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/04/2009

Evropská komise vyzývá místní a regionální organizace veřejné správy, aby přihlásily své osvědčené postupy v oblasti informačních a komunikačních technologií do soutěže o Evropské ceny za elektronickou správu 2009. Evropská cena má za cíl vyzdvihnout přínos elektronické správy ke zlepšení služeb pro občany a podnikatele v Evropě. Příklady osvědčených postupů budou vybrány porotou nezávislých odborníků. Uzávěrka soutěže je 10. června 2009.

  Evropské ceny v oblasti elektronické správy (eGovernment) 2009

  Kdo se může přihlásit?

  Účastnit se mohou všechny subjekty veřejné správy (státní, regionální, místní) z členských zemí EU, zemí Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a kandidátských zemí (Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko), které poskytují služby a řešení elektronické správy. Přihlásit lze případy, které v současnosti fungují.

  Proč se účastnit?

  Pokud pošlete příklad, jak vaše elektronická správa funguje, máte šanci:

  • vyhrát prestižní Evropskou cenu za elektronickou správu 2009
  • účastnit se výstavy na 5. ministerské konferenci o elektronické správě 2009
  • získat značku osvědčeného postupu ePractice.eu jako uznání za vaši prokazatelnou spolehlivost a znamenitost
  • být zařazen do skupiny významných příkladů v rámci společenství odborníků www.ePractice.eu
  • upozornit na své úspěchy při využívání informačních a komunikačních technologií ve vašem městě, regionu nebo zemi
  • spolupracovat s dalšími zúčastněnými subjekty; váš příklad a zkušenosti budou uvedeny na portálu ePractice.eu

  Podělte se o vaše zkušenosti a podpořte úsilí Evropské komise o zlepšení kvality života občanů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Přispějete ke zvýšení důvěry v organizaci veřejné správy a konkurenceschopnosti společností a podniků.

  Kategorie

  Přihlásit se můžete do jedné z těchto kategorií:

  •         Kategorie 1 – Elektronická správa podporující jednotný trh: Vynikající postupy v přeshraničních elektronických službách a sdílení informací, které mají dopad na mobilitu občanů a podniků v EU. 

  •         Kategorie 2a – Elektronická správa posilující postavení občanů: Zlepšení a zjednodušení přístupu k veřejným službám pro občany, řešení informačních a komunikačních služeb pro účast a/nebo zapojení a/nebo začlenění všech skupin společnosti.

  •         Kategorie 2b – Elektronická správa posilující postavení podniků: Zlepšení a zjednodušení přístupu k veřejným službám pro společnosti, které vytvářejí podnikatelské příležitosti v Evropě a tím posilují hospodářskou soutěž a přinášejí podnikům úspory.

  •         Kategorie 3 – Elektronická správa přispívající k vyšší administrativní účinnosti: inovace nebo reorganizace služeb a postupů, které vedou k účinnější správě a snižují administrativní zátěž.

  Bude také udělena zvláštní cena veřejnosti na základě hlasování členů ePractice.eu (členem se může stát každý).

  Hodnotící kritéria

  Přihlášené příspěvky budou hodnoceny nezávislými odborníky na základě těchto kritérií:

  •         Významnosti

  •         Dopadu

  •         Inovačního charakteru

  •         Potenciálu k předání osvědčeného postupu

  •         Organizačního přístupu

  •         Komunikačního přístupu

   

  Jak se přihlásit

  Případy zašlete pomocí online formuláře na oficiálních stránkách soutěže. Online přihlášení bude zprovozněno na konci března. Lhůty, kritéria pro účast, hodnotící kritéria a pokyny pro podání přihlášky budou uvedeny na oficiálních stránkách soutěže. Přihlášky se podávají v angličtině.

  Důležitá data

  •         21. dubna 2009, Informační den v Bruselu (BE)

  •         10. června 2009, uzávěrka soutěže (16:00 středoevropského času)

  •         19. a 20. listopadu 2009, Slavnostní udělení Evropských cen za elektronickou správu a výstava na 5. ministerské konferenci o elektronické správě v Malmö (SE)

  Evropské ceny za elektronickou správu 2009

  www.epractice.eu/awards

  awards@epractice.eu

  Pořádá konsorcium Evropské ceny za elektronickou správu.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky