Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

S jakými dovednostmi se nejlépe uplatníme na trhu práce?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/02/2008

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) nedávno zveřejnilo svou studii "Future skill needs in Europe: medium-term forecast (Budoucí kvalifikační potřeby v Evropě: střednědobá prognóza)", ve které dochází k závěru, že poptávka po dovednostech a kvalifikaci stoupá ve většině profesí. Důvodem je neustálý rozvoj sektoru služeb a zásadní technické a organizační změny. Ukazuje, že zejména v nových členských státech stále nebyl dokončen přechod evropských ekonomik od primárního a sekundárního sektoru ke službám. Transformace je pozvolná: tradiční ekonomická odvětví stále zaměstnávají neopomenutelný počet lidí a tento stav bude ve střednědobém období pokračovat.

Evropský komisař Ján Figeľ připomíná, že světová ekonomika prochází neustálými změnami a stejně tak se mění i kvalifikace, které lidi potřebují k uplatnění na trhu práce. Lidé se však ptají, jaké dovednosti budou v budoucnu potřebovat. Na tuto otázku právě odpovídá uvedená studie.  Uvádí, ve kterých oborech budou pravděpodobně chybět kvalifikovaní zaměstnanci a dává tak lidem vodítko, kterým směrem se dát při rozhodování o dalším studiu či výběru odborných kurzů.

  S jakými dovednostmi se nejlépe uplatníme na trhu práce?

  Do roku 2015 se očekává, že primární sektor bude v EU zaměstanávat 10 milionů pracovníků (v roce 2006 to bylo 12 milionů a 15 milionů v roce 1996) a sekundární sektor bude zaměstnávat 34,5 milionu pracovníků (35 mil. v roce 2006 a 38 mil. v roce 1996).

  Největší nárůst čeká sektor služeb. Ekonomika jako celek vytvoří do roku 2015 více než 13 milionů nových pracovních míst, i přes ztrátu 2 milionů míst v primárním sektoru a půl milionu míst v sekundárním sektoru. Doprava a distribuce, včetně cestovního ruchu, vytvoří 3,5 milionů nových pracovních míst. Nejlepší vyhlídky má však podnikání a různé služby s 9 miliony nových míst a další 3 miliony vygeneruje školství, zdravotnictví a oblast sociálních služeb.

  Ještě větší dopad má pokračující posun ke službám ve vzrůstajících požadavcích na kvalifikaci na všech úrovních. V dnešní Evropě 80 milionů z 210 milionů pracovníků provádí vysoce kvalifikovanou nemanuální práci a tento podíl by se měl nadále zvyšovat.

  V období let 2006 až 2015 vznikne v Evropě 12,5 milionu nových míst na nejvyšší kvalifikační úrovni a 9,5 milionu na střední úrovni. Na druhé straně pracovních míst pro pracovníky s nízkou kvalifikací ubude o 8,5 milionu. I zaměstnání pro nekvalifikované pracovníky dnes vyžadují víc dovedností než dříve a vyškolení manuální pracovníci budou stále více potřebovat kvalifikaci na střední úrovni.

  Tato prognóza se zakládá na současných trendech a byla prováděna ve 25 členských státech EU (kromě Bulharska a Rumunska), v Norsku a ve Švýcarsku.

  Další informace:

  www.cedefop.europa.eu

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky