Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nové dovednosti znamenají lepší pracovní místo
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/12/2008

Podle nejnovější zprávy bude brzy většina občanů EU pracovat ve službách.

Podle nové zprávy o budoucnosti evropského trhu práce budou do roku 2020 tři ze čtyř lidí v EU pracovat ve službách, jako jsou pojišťovnictví, zdravotní péče, prodej a vzdělávání.

Ve zprávě se také uvádí, že čím dál více pracovních míst bude kromě analytických a komunikačních schopností a schopností pracovat s počítačem a v týmu vyžadovat i vysokoškolské vzdělání a lepší dovednosti. Zároveň však poroste poptávka po některých pracovních místech, která nevyžadují žádné, nebo jen minimální dovednosti.

  Mladá žena si s tužkou v ruce prohlíží nabídky práce v novinách

  Vedoucí představitelé vlád členských států zadali vypracování této zprávy ve snaze připravit pracovníky na budoucí pracovní místa a vyhnout se tak některým dnešním chybám. V současné době mají mnohá odvětví ekonomiky potíže získat kvalifikované pracovníky na místa, která vyžadují speciální dovednosti. Přitom není výjimkou, že velmi vzdělaní lidé pracují na podřadnějších místech, což dokazuje, že znalosti neznamenají vždy lepší dovednosti.

  Komise zveřejnila plány na podrobnější sledování trhů práce kvůli současné hospodářské krizi a na poskytování pravidelných informací o předpokládaném vývoji. Další návrhy se týkají podpory v oblasti poradenství uchazečům o práci a v oblasti mobility pracovníků a také lepšího porozumění celosvětovému trhu práce prostřednictvím kontaktů s mezinárodními organizacemi a dalšími zeměmi včetně USA, Kanady a Číny. Na podporu tohoto úsilí bude v roce 2009 vytvořena skupina odborníků.

  Evropský trh práce se rychle mění díky novým technologiím, globalizaci, stárnoucí populaci a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Stále je patrný odklon od zemědělství a tradiční průmyslové výroby ke službám a pracovním místům založeným na znalostech. Pro růst a sociální harmonii je velmi důležitá schopnost pracovníků přizpůsobovat se měnícím se trendům na trhu práce.

  Očekává se, že mezi lety 2006 a 2020 vznikne v EU okolo 20 milionů nových pracovních míst. Dalších 80 milionů míst bude potřeba, jakmile půjdou do důchodu silné populační ročníky a bude se ztenčovat populace výdělečně činných občanů. Očekává se celkový nedostatek pracovních sil i v odvětvích, která dnes propouštějí pracovníky. Podle Komise je však kvůli hospodářské krizi těžké předvídat vývoj na trhu práce a uvedená čísla se proto mohou změnit.

  Předložen byl rovněž plán na spolupráci mezi zeměmi EU v oblasti reformy vzdělávání a odborné přípravy.
  Další informace na toto téma:


   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky