Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Setkání vedoucích Zastoupení EK v Praze
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/12/2008

 

Ve dnech 1. až 2. prosince 2008 se v Praze uskutečnilo setkání vedoucích Zastoupení Evropské komise z jednotlivých členských států EU. Pražské zastoupení EK pozvalo své kolegy na tradiční jednání, jež se pravidelně koná před zahájením předsednictví v budoucí předsednické zemi, tentokrát poprvé v České republice.

Vedoucím Zastoupení EK ze všech členských zemí a představitelům Generálního ředitelství pro komunikaci včetně generálního ředitele Klause Sørensena byly představeny priority českého předsednictví v Radě EU. Během dvoudenní návštěvy se účastníci setkali s řadou vedoucích činitelů Úřadu vlády, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí, kteří je seznámili s komunikačními a především obsahovými prioritami českého předsednictví, které se dají stručně shrnout pod 3E: Ekonomika, Energetika a klimatické změny a Evropa ve světě.

 

  Mirek Topolánek, Lieve Fransen

  Náměstkyně ministra zahraničních věcí Helena Bambasová pohovořila o prioritách českého předsednictví v oblasti vnějších vztahů. První náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík představil program v oblasti ochrany životního prostředí. Česká republika silně podpoří klimatický balíček, který připravuje předsednictví Francie. V první polovině roku 2009 se snahy soustředí na přípravu Kodaňské konference v prosinci 2009. Výsledky průzkumu firmy Factum Invenio prezentované ředitelem Janem Herzmanem jasně potvrzují, že občané ČR si zřetelně uvědomují spojitost mezi lidským jednáním a dopadem na životní prostředí. Velvyslanec se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška dále rozpoutal zajímavou diskusi nad budoucím směřováním energetické politiky EU.  

  Účastníci měli rovněž možnost se seznámit s již známým videoklipem "Evropě to osladíme" a s oficiálním logem českého předsednictví. S velkým zájmem se setkalo promítnutí nového klipu českého předsednictví rekapitulujícího české dějiny až do předsednictví.

  První prosincový večer návštěvníky pozdravil místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra a náměstkyně primátora hlavního města Prahy Markéta Reedová, která ve svém projevu připomněla, že jednání vedoucích Zastoupení EK je vůbec první oficiální akcí českého předsednictví a předznamenává tak řadu dalších akcí českého předsednictví, která proběhnou jak v Praze tak v regionech ČR. Dále upozornila na roli Zastoupení EK v členských zemích, která jsou jakousi spojnicí mezi členskými státy a Komisí a která zajišťují vzájemnou informovanost a pochopení. 

  Zatímco první den jednání byl tradičně vyhrazen prezentacím nastupujícího předsednictví, druhý den byl věnován interní diskusi vedoucích Zastoupení a představitelů Generálního ředitelství pro komunikaci. Na samý závěr jednání pozdravil účastníky premiér ČR Mirek Topolánek a předseda Výboru Senátu pro evropské záležitosti Luděk Sefzig.

  Premiér ve svém vystoupení zdůraznil důležitost dobré komunikace předsednictví s Evropskou komisí. Velký důraz dále kladl na energetiku: "Dokáži si představit  Evropskou unii bez zemědělské politiky, ale nikoliv bez společné energetické politiky." Předsednictví ČR v  čele EU se tak soustředí především na bezpečnost a udržitelnost energetiky a na vnitřní trh s elektřinou a plynem.

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky