Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Darujte orgán, zachraňte život
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/12/2008

 

Evropská komise uvažuje o společných normách pro dárcovství a transplantace orgánů.

V současné době čeká v EU na transplantaci okolo 56 000 lidí. Každý den 12 z nich během čekání na vhodný orgán zemře.

 

  Globus se stetoskopem

  V souvislosti s touto smutnou statistikou chce Komise zvýšit dárcovství orgánů  například tím, že přiměje země EU k častější výměně orgánů. Některé země už tak činí, ale je jich velmi málo.

  Komise rovněž navrhuje celoevropské normy pro dárcovství a transplantace orgánů, aby se tak předešlo rozdílům, které ohrožují bezpečnost a komplikují vyhledávání dárců a přidělování orgánů.

  Díky navrhovaným předpisům by se vytvořil systém sledování orgánů a hlášení případů, kdy u pacientů dojde po transplantaci k vážné imunitní reakci. Podle nich by také vnitrostátní orgány musely zajistit soulad s normami EU.

  Množství darovaných orgánů se mezi jednotlivými zeměmi liší. Například ve Španělsku je to 35 případů dárcovství na milion obyvatel, zatímco v Rumunsku se jedná o méně než 1 případ na milion obyvatel. I přes trvalý růst počtu darovaných orgánů v posledních letech poptávka ve většině zemí EU stále výrazně převyšuje nabídku. Než se najde vhodný dárce, 15 % až 30 % pacientů zemře. Jen v roce 2006 zemřelo během čekání na transplantaci 5 500 lidí. Jednalo se zejména o těchto pět orgánů: srdce, plíce, ledviny, játra a slinivku břišní.

  Jak to, že v některých zemích je dárců více než v jiných? Na to neexistuje jednoduchá odpověď. Do určité míry je to hlavně otázka správné organizace. Jednotlivé země používají různé způsoby registrace a přidělování orgánů.

  Důležitou roli mají také zdroje. Některé země vynakládají na hledání dárců značné zdroje. Jiné, jako zejména nové členské státy, nemají pro tak složité operace, jakými transplantace bezesporu jsou, dostatečné vybavení. Mezi další faktory patří rozdílné právní postupy při získávání souhlasu dárce a rozdílný přístup k etickým otázkám spojeným s dárcovstvím orgánů. Mnoho lidí například nesouhlasí s darováním orgánů od zemřelých členů rodiny, avšak procento zamítnutí je třeba vyšší ve Spojeném království (42 %) než v Portugalsku (6 %).

  Navrhovaný plán se snaží tyto problémy řešit pomocí opatření zaměřených na usnadnění vyhledávání a výměny orgánů, zvyšování informovanosti o dárcovství orgánů a na lepší organizaci vnitrostátních programů. Jeho úkolem je rovněž podporovat roli koordinátorů dárcovství a transplantací orgánů mezi zaměstnanci nemocnic.
  Další informace na toto téma:


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky