Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Lidštější přístup k žadatelům o azyl
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/12/2008

 

Změny předpisů o azylu by měly ukončit zadržování a zlepšit životní podmínky žadatelů.

Desítky tisíc lidí ročně prchají do zemí EU, aby unikly stíhání ve své domovské zemi, které proti nim bylo zahájeno kvůli jejich etnickému původu, náboženskému vyznání, politickému přesvědčení nebo proto, že náleží k nějaké sociální skupině. Někteří z nich již zažili velmi tvrdé zacházení.

  Polská, slovenská a ukrajinská pohraniční stráž kontrolují na polsko-ukrajinské hranici doklady

  Podle mezinárodních práv mají nárok na ochranu i tehdy, vstoupí-li na území EU nelegálně. V roce 2003 přijala EU minimální požadavky na zacházení s žadateli o azyl, avšak členské státy mají při používání tohoto předpisu značnou volnost. V důsledku toho se s žadateli o azyl zachází v různých zemích jinak.

  Komise nyní navrhuje, aby byly uvedené požadavky přezkoumány, což by mělo zaručit zlepšení životních podmínek žadatelů a rovné zacházení s nimi ve všech zemích EU. Žadatelé o azyl by pak mohli být zadrženi pouze ve výjimečných situacích, například ohrožují-li nějakým způsobem veřejný pořádek. Děti bez doprovodu by zadrženy nemohly být vůbec a děti s doprovodem pouze tehdy, je-li to v jejich nejlepším zájmu.

  Vlády by také musely pro žadatele o azyl lépe zajistit poskytování ubytování, stravy a ošacení a přístup ke zdravotní péči a pracovním příležitostem. Osoby se zvláštními potřebami – například oběti mučení – by měli nárok na právní a lékařskou pomoc.

  Další dva návrhy mají za cíl zmírnit zátěž, které čelí země jako Řecko – frekventované vstupní místo žadatelů o azyl – a umožnit vnitrostátním orgánům přístup k informacím, které jim pomohou uprchlíky identifikovat a zabránit vícenásobným žádostem o azyl nebo obchodování s žádostmi.

  Žadatelé o azyl mají podávat žádost v prvním členském státě EU, do kterého se dostanou, avšak mnoho z nich cestuje nelegálně do těch zemí, kde mají větší šanci, že jim bude uděleno povolení k pobytu.

  Dublinské nařízení umožňuje členským státům EU vracet uprchlíky do vstupní země. Nyní Komise navrhuje zavedení mechanismu, kterým byly možno pozastavit transfery do zemí, které se potýkají se silným přílivem uprchlíků.

  Žadatelů o azyl směřuje v současné době do EU obrovský počet – za prvních šest měsíců letošního roku to bylo 103 500 nových žádostí. Většina z nich pochází z Iráku.  Další informace na toto téma:


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky