Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Plán na nastartování ekonomiky
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/11/2008

 

Plán na oživení ekonomiky je kombinací vnitrostátních opatření a opatření na úrovni EU.

Komise navrhuje balík koordinovaných opatření, v rámci kterých by bylo vynaloženo 200 miliard eur na zvýšení kupní síly a na podporu růstu a zaměstnanosti, a reaguje tak na prohlubující se ekonomickou krizi. Prostředky, které by byly na krátkodobá i dlouhodobá opatření obsažená v balíku k dispozici, představují 1,5 % HDP celé Evropské unie.

 

  Mince ležící na stránce novin s finančními zprávami

  Většina peněz – 170 miliard eur – by šla z rozpočtů členských států. Zbývajících 30 miliard by poskytly ze svých rozpočtů Evropská unie a Evropská investiční banka.

  Cílem plánu je ochránit pracovníky, domácnosti a podnikatele, kteří jsou postupným prorůstáním krize do různých odvětví ohroženi. Těmto zranitelným skupinám by se podle plánu mělo dostat více podpory. Kromě jiného by měly tyto investice pracovníkům pomoci zvyšovat jejich kvalifikaci, udržet si práci a nebo si najít novou.

  EU urychlí rozdělování sociální a regionální podpory, celkem ve výši 3,6 miliard eur. Hodlá též poskytnout pobídky podnikům ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu, aby mohly nadále vyvíjet budovy s vysokou energetickou účinností a auta šetrná k životnímu prostředí.

  Evropská investiční banka DeutschEnglishfrançais , která poskytuje dlouhodobé úvěry, by měla mít podle návrhu větší podíl na financování velkých projektů. Připravila již balík, v rámci kterého bude k dispozici 30 miliard eur na pomoc malým podnikům, jež mají potíže při získávání půjček.

  Plán využívá flexibility, kterou předpisy EU poskytují v oblasti schodků vnitrostátních rozpočtů, což vládám umožňuje během ekonomického poklesu dočasné vyšší půjčky. Aby EU zabránila hluboké a dlouhotrvající recesi, musí jednat co nejrychleji, a proto předseda Komise José Manuel Barroso požádá vedoucí představitele EU, aby plán schválili na prosincovém summitu a aby byl ihned realizován.

  Jak uvedl, balík je „dostatečně obsáhlý a odvážný, aby přinesl výsledky v krátkém časovém horizontu, a zároveň vypracovaný strategicky a s ohledem na udržitelnost, aby mohl krizi v dlouhodobém měřítku využít jako příležitost k rozvoji.“

  Nastartování ekonomiky proběhne formou investic do infrastruktury, environmentálních technologií, energetické účinnosti a inovací, čímž by měl balík uspíšit přechod směrem ke znalostní společnosti a nízkouhlíkovému hospodářství. Je také stimulem k větší spolupráci mezi vládami a podniky.

  Několik členských států (včetně Spojeného království, Francie a Německa) již představilo vlastní balíky oživovacích opatření. Komise nyní vyzývá členské státy, aby se k plánu koordinovaných opatření připojily. Vlády by měly pomoc využit podle specifických potřeb hospodářství svých zemí, protože ne všechny státy tíží tytéž problémy. Komise by měla činnosti na vnitrostátní úrovni sledovat a zajistit, aby vlády nespravedlivě nezvýhodňovaly vlastní podniky.

  Ekonomiky některých států (například Slovenska, Bulharska, Rumunska a Polska) stále ještě vykazují růst, zatímco v jiných (Francie, Itálie a Německo) je hospodářství na mrtvém bodě. Přestože se některé země obávají deflace, jiné bojují s inflací dosahující dvoumístných hodnot (Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva).

  Plán EU na oživení ekonomiky:   EnglishPDF.
  Další informace na toto téma:


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky