Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehodnocení pravidel pro zemědělství
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/11/2008

 

Nová pravidla EU umožní farmářům svobodněji reagovat na poptávku.

Na schůzi, která proběhla tento týden a jejímž tématem byla reforma společné zemědělské politiky (SZP), jednali ministři zemědělství o tom, jak produkci potravin zvýšit, a nikoli utlumit.

 

  traktor na poli

  Po letech chronické nadvýroby, kdy se hovořilo o horách másla a záplavách mléka a kdy bylo mnoho farmářů kvůli stlačeným cenám odkázáno na dotace EU, se situace radikálně změnila.

  Ceny potravin prudce rostou a farmářům po celém světě se jen tak tak daří uspokojovat globální poptávku. Předpisy EU by měly farmářům v Evropě pomoci zvýšit vývoz a na poptávku tak reagovat.

  Ministři jednali o různých navrhovaných změnách DeutschEnglishfrançais , včetně snížení podpory pro zemědělce, zrušení pravidel o půdě ponechávané ladem a postupného rušení kvót vztahujících se na výrobu mléka. Podobně jako u předchozích reforem mají opatření zemědělcům uvolnit ruce, umožnit jim reagovat na vzrůstající poptávku a vyrovnat se s novými výzvami, jako je například změna klimatu, zacházení s vodními zdroji, zachování biologické rozmanitosti a rozmach užívání biopaliv.

  Společná zemědělská politika DeutschEnglishfrançais EU prošla za posledních dvacet let rozsáhlými reformami. Poslední radikální přeměna proběhla v roce 2003, kdy EU zatrhla udělování zemědělské podpory vztahující se na výrobu, která farmářům dovolovala vyrábět více, než mohli prodat. Nový plán by nadále sledoval finanční zájmy zemědělců, avšak zároveň by mohli bez omezení produkovat tolik, kolik právě trh žádá. Zato by se museli zavázat k plnění pravidel souvisejících s ochranou přírody, dobrými životními podmínkami zvířat a potravinářskými normami.

  Komise hodlá použít ušetřené prostředky na rozvoj venkova. To by přivítalo zejména 12 nových členských států, které musely po přistoupení k EU svá zemědělská odvětví urychleně modernizovat.

  Společná zemědělská politika byla zavedena s cílem zaručit zemědělcům slušnou životní úroveň, zajistit dostatečný přísun potravin za rozumné ceny a zachovat evropské dědictví v oblasti zemědělství. Náklady na její realizaci činí 55 miliard eur ročně, což představuje 40 % rozpočtu EU. V zemědělství pracuje 5 % výdělečně činného obyvatelstva unie.

  Svět letos zaznamenal prudký nárůst cen potravin DeutschEnglishfrançais , což v mnoha zemích vedlo k projevům nesouhlasu. Očekává se, že ceny zůstanou v blízké budoucnosti vysoké, zejména v souvislosti s narůstající poptávkou na rozrůstajících se trzích v Číně a Indii.

  Kontrola stavu reformy SZP – časté otázky English .


  Další informace na toto téma:


   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky