Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Stop dětské práci - co by měla Evropská unie udělat
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/11/2008

Každé šesté dítě na světě je nuceno pracovat. Přitom je ekonomicky výhodnější dětskou práci odstraňovat. Podle studie  ILO z dubna roku 2004 bude přínos odstranění dětské práce téměř sedmkrát větší než náklady s tím spojené.

Evropské instituce i proto nyní řeší, jak přesvědčit firmy podnikající v rozvojových zemích ke spolupráci. Jednou z cest může být využití právních norem k podpoření společenské odpovědnosti firem.

  Logo kampaně Stop dětské práci

   

  Většinou zemí uznaná Úmluva o právech dítěte říká, že každé dítě má právo na ochranu před hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním jakékoli práce, která škodí jeho zdravému vývoji a současně mu brání ve školní docházce. Navíc podle Všeobecné deklarace lidských práv mají státy i soukromé společnosti a jiné nestátní subjekty povinnost ctít, chránit a naplňovat tato lidská práva - doma i při svém působení mimo domácí trh.

  Na základě toho Evropská unie jasně deklarovala, že od evropských firem očekává zavádění pracovních norem nejen v členských státech, ale i v zemích mimo společenství. Ve sdělení ke společenské odpovědnosti firem píše, že cílem je podporovat základní pracovní standardy včetně odstraňování dětské práce. Zároveň se zde EU zavazuje povzbuzovat respektování hlavních zásad v oblasti lidských a pracovních práv v obchodních vztazích.

  Právě v této oblasti by ale Evropská unie měla disponovat silnější a efektivnější strategií. Mezinárodní kampaň Stop dětské práci -  je lepší chodit do školy podporovaná Evropskou komisí a realizovaná společností Člověk v tísni spolu s dalšími organizacemi Alliance 2015 (Concern - Irsko, Hivos - Nizozemsko, DWHH - Německo, Ibis - Dánsko a Cesvi - Itálie) vytvořila informační studii a seznam doporučení, jak by EU měla postupovat při přijímání a zavádění postupů a nařízení týkajících se role obchodních společností a tím efektivněji bojovat proti dětské práci ve světě.

  Studie se zabývá jak otázkami obchodních vztahů, tak společenskou odpovědností firem a do značné míry vychází ze stávajícího konsenzu Evropského parlamentu ohledně potřeby silnější politiky a jisté formy regulace v oblasti společenské odpovědnosti firem. Dále vychází z ochoty Evropské rady prošetřit a zvážit opatření týkající se společenské odpovědnosti firem, transparentnost a účinná opatření související s obchodem.

   

  Dětská práce, obchodní vztahy a společenská odpovědnost firem - Co by měla Evropská unie udělat pdf - 130 KB [130 KB]

  “Místo práce škola” - Jak zamezit využívání dětské práce - doporučení pro firmy pdf - 205 KB [205 KB]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky