Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nouzový energetický plán
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/11/2008

Evropská unie pracuje na novém plánu, který by měl snížit její závislost na dováženém plynu a ropě.

Ceny energie vzrostly loni v EU v průměru o 15 % a občané si kladou otázku, zda spekulanti tlačí ceny ropy uměle nahoru. Více než 50 % energie spotřebované v EU se dováží ze zemí za hranicemi unie a tento podíl dále narůstá.

Velká část tohoto množství pochází z Ruska, jehož neshody s tranzitními zeměmi v posledních letech narušily dodávky plynu.

  ruka se zástrčkou

  To vše svědčí o tom, že EU musí dodávky ropy a plynu lépe monitorovat a musí být lépe připravena na případný stav nouze. Nový energetický balíček pomůže Evropské unii splnit cíle, které si vytyčila v souvislosti s reakcí na změnu klimatu English , a zároveň snížit objem dovozu plynu a ropy.

  Po desetiletí si členské státy udržují nouzové zásoby ropy. Komise nyní navrhuje, aby tyto zásoby byly dostupnější, a chce jasně stanovit, za jakých podmínek by mohly být použity. Zároveň prosazuje, aby byla veřejnost lépe informována o komerčních zásobách ropy.

  Po ropě je pro EU z energetického hlediska druhým nejdůležitějším palivem plyn. Ačkoli jej 60 % pochází z oblastí mimo EU, není zatím k dispozici nouzový plán, podle kterého by unie mohla postupovat v případě, že by došlo k přerušení dodávek. Součástí energetické strategie jsou proto konzultace s členskými státy, které Komise zahájila s cílem takový plán vytvořit.

  Další prioritou je vytvoření jižního koridoru pro přepravu plynu English , který by tvořila síť plynovodů přivádějících plyn z Kaspického moře přes Turecko. Výstavba by podle všeho měla začít v roce 2010.

  EU má také velký zájem na posilování energetických sítí – vedení a potrubí, jimiž se přepravuje elektřina, plyn a ropa do bytů a podniků. Hodlá je modernizovat tak, aby mohly využívat obnovitelné zdroje jako například vítr. V současné době probíhá studie, která má posoudit možnost vybudování větrného parku v Severním moři.

  Dalším aspektem strategie je zvyšovat energetickou účinnost – například renovacemi obytných a komerčních prostor. Další z návrhů předpokládá od roku 2012 zavedení energetických štítků pro pneumatiky.

  Mimo okruh zájmu nezůstává ani jaderná energie, především pak její bezpečnost a nakládání s odpadem. V současnosti produkují v Evropě atomové elektrárny asi třetinu elektrické energie a více než dvanáct členských států má v plánu stavět další.

  Energetická politika pro Evropu  Další informace na toto téma:


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky