Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská unie jde světu příkladem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/11/2008

Sdělovací prostředky i široká veřejnost si však stále ještě nejsou dostatečně vědomy toho, že Evropská unie ve všech částech světa pomáhá lidem v tísni.

„Byl večer a zuřily boje. Ozbrojený muž nám řekl, že musíme odejít.“ Afghánská dívenka Šamjana a celá její rodina museli utéci z vesnice Karabach vzdálené asi 30 km od Kábulu. Šli několik dní, než dorazili do tábora v Pákistánu.

 

  Odborná pracovnice Úřadu pro humanitární pomoc shromažďuje informace od iráckého uprchlíka v uprchlickém táboře v Sýrii

  Pracovníci, které na místo vyslal Úřad Evropské komise pro humanitární pomoc (ECHO Englishfrançais ) rychle vyhodnotili, co hromadně přicházející uprchlíci nejvíce potřebují, aby mohli poskytnout co nejlepší pomoc. Jednalo se zejména o poskytnutí přístřeší, potravy, lékařské péče, pitné vody, psychologické podpory a o opětovné sjednocení rodin.

  Rychlost reakce má klíčový význam pro činnost Úřadu pro humanitární pomoc, který právě uvolnil 4 miliony eur na pomoc více než 250 000 osobám vysídleným v důsledku bojů, k nimž došlo v Kongu.

  V letošním roce vynaložila Evropská unie na humanitární pomoc více než 700 milionů eur Englishfrançais . Přestože se jedná o největší pomoc na světě, nestojí v popředí zájmu sdělovacích prostředků. Z důvodu neutrality a účinnosti neposkytuje úřad ECHO pomoc přímo, nýbrž finančně podporuje iniciativy, které v terénu realizuje síť partnerských organizací Englishfrançais .

  O čtyři roky později se Šamjana a její rodina mohly vrátit do své vesnice. Jejich dům byl zničen a okolní pole byla zaminována, avšak Evropská unie jim poskytla potravinovou pomoc a financovala odminování. Rovněž jim darovala prostředky na rekonstrukci domu.

  V situaci, kdy humanitární pomoc v celém světě stále více závisí na vojácích, nejsou humanitární pracovníci vždy považováni za neutrální a válčící strany je stále častěji zatahují do konfliktů.

  Isabelle D’Haudtová, jež pracuje pro ECHO v Kábulu, se však nenechává odradit: „Tato situace svědčí tom, že je naše činnost stále potřebnější. Je cílená a v krátké době přináší výsledky. Nemůžeme se splést.“

  Evropská unie pomáhá každoročně více než 18 milionům lidí, kteří se stali oběťmi konfliktů, přírodních katastrof nebo dramatických změn klimatu.

  Rovněž zaujímá přední místo v boji proti chudobě v celém světě. V této souvislosti pořádá ve Štrasburku ve dnech 15.-17. listopadu Evropské dny rozvoje Englishfrançais .
  Další informace na toto téma:


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky