Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Připravuje se plán na zotavení ekonomiky
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

31/10/2008

 

Před začátkem mezinárodního summitu, kterého se zúčastní i nejvyšší představitelé EU, přezkoumává Komise souhrnné plány, jak se vypořádat s finanční krizí.

Hlavním úkolem je ztlumit dopad finanční krize na pracovní místa, koupěschopnost a životní podmínky občanů EU. To uvedl předseda Komise José Manuel Barroso po skončení mimořádného jednání komisařů, na kterém byla rozvržena strategie EnglishPDF.

  Připravuje se plán na zotavení ekonomiky

  Plán, který bude zveřejněn 26. listopadu, bude zahrnovat krátkodobá opatření na odvrácení recese. Komise hledá nové zdroje financování a nové užití pro stávající finanční zdroje. Chce rovněž navýšit kapitál Evropské investiční banky English, která poskytuje dlouhodobé finanční půjčky. Bance se už podařilo připravit 30 miliard eur na půjčky malým podnikům, které nemají přístup k finančním zdrojům.

  Jelikož finanční politiku si stanovují jednotlivé členské státy samy, zdůraznil José Manuel Barroso potřebu koordinace na úrovni EU. „Musíme plavat společně nebo se společně utopíme,“ uvedl. Plán se bude snažit zlepšit regulaci a dozor nad finančním sektorem v EU.

  Unie už poskytla mimořádný úvěr ve výši 6,5 miliardy eur Maďarsku, které krize silně zasáhla. Komise také rozšiřuje svůj krizový fond na pomoc jiným státům v nouzi.

  Mnoho zemí už kvůli finanční krizi vyjádřilo obavy z nákladů na realizaci plánu EU snížit emise skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 (oproti úrovni v roce 1990). Předseda Komise však zdůraznil, že unie musí svůj program boje proti změně klimatu urychlit, a ne zpomalit. Ekonomika šetrná k životnímu prostředí bude znamenat nové příležitosti pro růst. Opatření v této oblasti mohou zahrnovat finanční prostředky pro dopravu, energetiku a vyspělé technologie a daňové úlevy na zvýšení poptávky po energeticky účinném zboží a službách.

  Příští týden se sejdou vedoucí představitelé EU, aby se připravili na mezinárodní summit o finanční krizi, který se bude konat 15. listopadu ve Washingtonu. Na summitu se bude jednat o zlepšení koordinace mezi zeměmi a o tom, jak předejít opakování krize. José Manuel Barroso znovu potvrdil, že EU podporuje celkovou revizi světového finančního systému zaměřenou na přísnější regulaci a dohled.

  Přečtěte si strategii KomiseEnglishPDF.

  Další informace na toto téma

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky