Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v EU od 15. do 26. října 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/10/2008

Kvalita zemědělských produktů * Ilegální těžba dřeva * Dárcovská konference pro Gruzii * Vzdálené regiony EU * Evropské fórum o národním dědictví

  Vytěžené dřevo u lesa

  Středa 15. října 2008: Kvalita zemědělských produktů

  Komise předloží Zelenou knihu o kvalitě zemědělských produktů. Zemědělci mohou v této knize najít podněty ke zhodnocení své produkce a způsoby jak produkci zkvalitnit a uspokojit požadavky spotřebitelů. Kniha bude rovněž vybízet k zasílání příspěvků na téma produkce a prodeje výrobků, které mají charakteristické vlastnosti. Výchozím bodem pro tuto část jsou závěry Konference o certifikaci kvality potravin z února 2007. Cílem zelené knihy je také získat názory na stávající režim kvality u chráněných zeměpisných označeních a zaručených tradičních specialitách.

  Spotřebitelé, maloobchodníci i zemědělci se stále více zajímají o známky kvality a certifikační režimy, které jim pomáhají identifikovat a rozlišovat různé druhy potravin. V posledním desetiletí se evropské zemědělství začalo orientovat především na vysokou kvalitu a specializaci. Tento trend posiluje i vzrůstající globalizace. Zemědělci a výrobci si stále více všímají výrobních a zpracovatelských technologií, přísad a původu surovin. V EU musejí dodržovat přísná pravidla v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a ochrany životního prostředí. Tato pravidla nemohou být vyžadována v případě potravin dovážených ze zemí mimo EU. Certifikační režimy umožňují výrobcům, aby informovali koncového zákazníka o kvalitě produktů. Spotřebitel musí získat informace o vlastnostech produktu, způsobu zemědělské produkce a původu.

  Související stránky:

  Režimy pro určování kvality potravin - IP/07/142

  Evropská politika kvality zemědělských produktů

  Stránky Evropské komise o kvalitě potravin

  Blog komisařky Fischer Boelové

   

  Audiovizuální materiály:

   

  Středa 15. října: Nová legislativa EU proti ilegální těžbě dřeva

  Evropská komise předložní návrh právního předpisu, jehož cílem je, aby ilegálně vytěžené dřevo a výrobky z něj nebyly prodávány na evropském trhu. Ilegální těžba dřeva způsobuje nevratné škody na životním prostředí a biologické rozmanitosti. Rovněž se podílí na změně klimatu, často ignoruje práva místních obyvatel a způsobuje větší riziko požárů lesního porostu. Velká část dřeva z určitých zemí, která se prodává v EU, pochází zřejmě z nelegálních zdrojů. Podle navrhovaného nařízení budou obchodníci muset určit zemi původu dřeva a prokázat, že dřevo, které prodávají, bylo vytěženo v souladu se zákony dané země. Tento návrh zvýší ochranu a zachování lesů, zejména pak v rozvojových zemích, jež exportují dřevařské produkty do EU.

  Související stránky:

  Vymahatelnost práva, správa a obchod v lesnictví (FLEGT)

  Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství

  Blog komisaře Dimase

  Středa 22. října: Dárcovská konference pro Gruzii

  Evropská komise a Světová banka ve spolupráci s Předsednictvím Francie a České republiky v Radě EU, pořádají dárcovskou konferenci v Bruselu. Cílem konference je shromáždit externí finanční prostředky na obnovu poškozené infrastruktury, znovuzačlenění vystěhovaných obyvatel a rychlejší zotavení Gruzie ze srpnového konfliktu a jeho dopadů na hospodářství. Prostředky by měly rovněž napomoci zlepšení gruzínské energetické infrastruktury.

  Komise již navrhla poskytnutí zvláštního asistenčního balíčků ve výši až 500 milionů EUR v období let 2008 - 2010. Balíček ještě musí schvállit Evropský parlament.

  Související stránky:

  Stránky Evropské komise

  Stránka komisařky Ferrero-Waldnerové

  Audiovizuální materiály:

   

  Středa 22. října: Vzdálené regiony Evropy

  Komise zveřejní sdělení o vzdálených regionech. Tyto regiony mají ekonomické a zeměpisné podmínky odlišné od ostatních regionů Evropy: izolovanost, vzdálenost, malou velikost, hospodářskou závislost atd. Nová strategie má jednak napomoci zmírnit tato znevýhodnění a jednat zhodnit specifické vlastnosti těchto regionů, zejména pak jedinečnou biologickou rozmanitost a bohatství mořského ekosystému, špičkově vybavené laboratoře. 

  Evropská unie má sedm vzdálených regionů, které jsou součástí tří členských států (Francie, Portugalska a Španělska). Jsou to čtyři zámořské departmenty Francie: Guadeloupe, Francouzská Guyana, Réunion a Martinique, dále pak Azory a Madeira a Kanárské ostrovy. 

  Související stránky:

  Konference o vzdálených regionech, Brusel 2008

  Rozvoj a hodnocení strategie pro vzdálené regiony

  Sdělení Komise

  Stránka veřejné konzultace

  Čtvrtek 23. - pátek 24. října: První fórum národního dědictví na téma "Národní dědictví a dialog"

  První fórum národního dědictví se koná v kontextu Evropských dnů národního dědictví v Bruselu, kde slaví 20. výročí Evropských dnů národního dědictví v Belgii. Smyslem je organizovat toto fórum každý rok v jiné zemi a co nejblíže datu oslav Evropských dnů národního dědictví. Tématem prvního ročníku je dědictví a dialog a souvisí s Evropským rokem mezikulturního dialogu. V roce 2009 bude tímto tématem dědictví a tvořivost v souvislosti s Evropským rokem tvořivosti a inovace.

  Program fóra

  Rada Evropy

  Stránky Komise věnované kultuře

   

  Evropská komise si vyhrazuje právo na změny v tomto programu. Bližší informace o uvedených akcích naleznete v pravidelném přehledu TOP NEWS.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky