Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v EU od 10. do 21. září 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/09/2008

Zářijová hospodářská prognóza * Tolerance mezi fotbalovými fanoušky * Sdělovací prostředky a rozvoj * Správní rada Evropského inovačního a technologického institutu * Evropský summit o Romech * Čistý vzduch ve městech * Potraviny pro chudé * Protidrogová strategie EU * Mnohojazyčnost * Euroskills 2008 * Rozvojové cíle tisíciletí

  Otevřený diář

  Středa 10. září: Předběžná hospodářská prognóza

  Komise zveřejní předběžnou hospodářskou prognózu s uvedením aktualizovaného přehledu hospodářského růstu a inflace v roce 2008, jakož i celkových hospodářských výsledků v EU a eurozóně. Tato prognóza se zveřejňuje čtyřikrát za rok, přičemž jarní a podzimní prognóza je vyčerpávající přehled výsledků hospodaření celé EU. Další dvě prognózy zveřejňované vždy v únoru a září jsou méně vyčerpávající, nicméně podávají reprezentativní obrázek o hospodářské situaci. V letošní zářijové prognóze budou uvedeny výsledky sedmi členských států, které představují 80 % EU a témeř 85 % eurozóny z hlediska nominálního HDP. Příští vyčerpávající prognóza vyjde 3. listopadu 2008.

  Související stránky:

  Tisková zpráva IP/08/649

  Tisková zpráva IP/08/274

  Stránky Evropské komise

  Stránky komisaře Almuniy

  Čtvrtek 11. září: "Mnoho jazyků, ale jediný cíl": televizní spot ukazující, že diváci fotbalových utkání prožívají to samé bez ohledu na svou příslušnost k jazyku či kultuře

  Evropská komise, UEFA a FARE (asociace Fotbalem pro rasismu v Evropě) zahajují fotbalovou sezónu 2008 - 2009 společným televizním spotem, který má propagovat toleranci mezi lidmi různých jazyků a kultur. Televizní spot vychází z myšlenky Evropského roku mezikulturního dialogu - Společně v rozmanitosti. Ukazuje fotbalové fanoušky, kteří sdílejí pocit sounáležitosti bez ohledu na kulturní zázemí, původ nebo jazyk. Spot bude vysílán v přestávkách fotbalových utkání Ligy mistrů UEFA od září 2008 do května 2009.

  Související stránky:

  Stránky komisaře Orbana

  Stránky UEFA

  Stránky FARE

  Portál Jazyky

  Videoklip o mnohojazyčnosti

  Čtvrtek 11. až sobota 13. září: Fórum "Sdělovací prostředky a rozvoj" v Ouagadougou, Burkina Faso

  Společný projekt Evropské komise a Africké unie "Sdělovací prostředky a rozvoj" bude zahájen na Fóru o sdělovacích prostředcích a rozvoji. Sdělovací prostředky zastávají klíčovou úlohu v podávání informací a zprostředkování znalostí. Jejich činnost ovlivňuje šíření demokracie, jež je nezbytná pro rychlý a udržitelný rozvoj. Fórum se bude zabývat 4 hlavními tématy:

  • Sdělovací prostředky a režim, jaký je mezi nimi vztah?
  • Svoboda sdělovacích prostředků: právní rámec a skutečný stav
  • Boj proti stereotypům: obraz Afriky v Evropě a Evropy v Africe
  • Úloha místních sdělovacích prostředků

   

  Související stránky:

  Stránky Fóra

  Bližší informace o programu

  Stránky komisaře Michela

  Pondělí 15. září: První zasedání správní rady Evropského inovačního a technologického institutu

  Evropský inovační a technologický institut zahajuje svoji činnost zasedáním nedávno jmenované správní rady. Zasedání se uskuteční v maďarské Akademii věd v Budapešti a zúčastní se ho maďarský premiér Ferenc Gyurcsány, předseda Evropské komise José Manuel Barroso a komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Figeľ.

  Evropský inovační a technologický institut je projektem Evropské komise vedené José Manuelem Barrosem. Hlavním posláním institutu je podporovat excelenci v oblasti evropské inovace. K tomu poslouží sdílení nejlepších vědeckých, podnikových a vzdělávacích zdrojů z celé Evropy, což umožní volný pohyb znalostí mezi zúčastněnými aktéry.

  Související stránky:

  Evropský inovační a technologický institut - často kladené otázky

  Stránky Evropského inovačního a technologického institutu

  Stránky předsedy Komise Barrosa

  Stránky komisaře Figeľa

  Úterý 16. září: První evropský summit o Romech

  Evropská komise organizuje první evropský summit o Romech. Cílem summitu je řešení kontrétních problémů a pochopení situace Romů v Evropě. Rovněž by měl určit politické směry, které jsou v této oblasti úspěšné, které podporují sociální začlenění Romů a vysvětlují obtížnou situaci romských komunit.

  Romská komunita v Evropě je stále diskriminována. Od rozšíření Unie v roce 2004 a 2007 tvoří tyto komunity nejsilnější etnickou minoritu v Unii. Na podnět Evropské rady se Evropská komise zabývala stávajícími nástroji a politikami ve Společenství a pokroky dosaženými v integraci Romů. Výsledkem této činnosti bylo zveřejnění obsáhlého dokumentu, který shrnuje současný stav a uvádí jak čerpat ze získaných zkušeností.

  Související stránky:

  Stránky konference

  Stránky Komise věnované Romům

  Zpráva Komise o Romech

  Tisková zpráva IP/08/1072

  Nástroje a politiky usnadňující začlenění Romů

  Stránky komisaře Špidly

  Videoklip o ochraně práv Romů v EU

  Úterý 16. až pondělí 22. září: Čistý vzduch v našich městech: utopie nebo uskutečnitelný cíl?

  Stovky evropských měst se zúčastní sedmého ročníku akce Evropský týden mobility a vyzývají své občany, aby se zapojili do bohaté nabídky aktivit věnovaných podpoře udržitelné mobility. Letošním hlavním tématem je vztah mezi mobilitou a kvalitou ovzduší.

  Související stránky:

  Stránky Evropského týdne mobility

  Blog komisaře Dimase

  Videoklip

  Středa 17. září: Potraviny pro chudé občany EU

  Tato akce má za cíl poskytnout charitativních organizacím potraviny, které by byly posléze rozděleny mezi chudé obyvatele Společenství. Chudí jsou nejvíce vystaveni špatné výživě a další důležité potřeby, jako je topení nebo návštěva lékaře, jsou často odsouvány kvůli nákupu potravin. Distribuce potravin by měla napomoci udržovat dostatečnou výživu i v krizové době.

  Související stránky:

  Tisková zpráva IP/08/462

  Stránky Komise

  Stránky komisařky Fischer-Boelové

  Středa 17. září: Evropský boj proti drogám

  Komise předloží dvě sdělení. První sdělení hodnotí akční plán pro léta 2005-2008 a druhé sdělení představí nový akční plán pro roky 2009-2012.

  2 miliony osob v EU mají problém s drogrami. Uživání drog, zejména pak mezi mladými lidmi, dosáhlo svého historického maxima. Kromě toho se mezi uživateli drog ve zvýšené míře vyskytuje virus HIV, což vyvolává velké znepokojení v řadě států EU. Proto se od devadesátých let rozvíjí protidrogová strategie na úrovni EU.

  Související stránky:

  Protidrogová strategie EU (2005-2012)

  Akční plán EU (2005-2008)

  Stránky komisaře Barrota

  Středa 17. září: Zlepšení podmínek zvířat na jatkách

  V EU se stále zvyšuje počet zvířat usmrcených na jatkách. Evropská komise proto připravila návrh nařízení, které povede k výraznému zlepšení podmínek zvířat při porážce. V současnosti platná legislativa o porážení zvířat vstoupila v platnost v roce 1993. Od té doby byly vyvinuty nové technologie, které umožňují zlepšit legislativní texty. Po přijetí nového návrhu Komise bude zajištěna nejen lepší ochrana zvířat, ale také vyšší kvalita masa. Rovněž se zlepší pracovní podmínky zaměstnanců na jatkách.                       

  Související stránky:

  Stránky Komise o životních podmínkách zvířat

  Stránky komisařky Vassiliou

  Videoklip

  Čtvrtek 18. září: "Mnohojazyčnost - přínos pro Evropu"

  Komisař Orban předloží sdělení nazvané "Mnohojazyčnost - přínos pro Evropu i společný závazek". Sdělení představuje novou strategii mnohojazyčnosti, která spočívá v komplexní jazykové politice spojující dohromady otázky týkající se mezikulturního dialogu, sociálního začlenění a konkurenceschopnosti. Cílem sdělení je zvýšit povědomí o hodnotě jazykové rozmanitosti.

  Mnohojazyčnost se týká všech občanů Evropské unie a Komise by měla zastávat roli katalyzátoru tím, že bude politiku koordinovat prostřednictvím dialogu se zástupci vzdělávacích systémů, podnikového sektoru a mezikulturního prostředí. Postupné rozšiřování podstatně zvýšilo jazykovou a kulturní rozmanitost Evropské unie. V současnosti Unii tvoří 27 členských států a 23 úředních jazyků. Ve skutečnosti se však v EU mluví dalšími šedesáti jazyky.

  Související stránky:

  Generální ředitelství pro překlady

  Stránka o jazycích v EU

  Portál věnovaný jazykům

  Stránka komisaře Orbana

  Čtvrtek 18. až sobota 20. září: EuroSkills 2008 - historicky první celoevropská dovednostní soutěž v oblasti odborného vzdělávání a profesní přípravy

  Euroskills 2008 "Dovednosti pro silnou Evropu" je soutěž pro více než 400 talentovaných a šikovných studentů z celé Evropy, která se uskuteční v Ahoy aréně v Rotterdamu.

  Související stránky:

  Oficiální stránky

  Stránky věnované odbornému vzdělávání a profesní přípravě

  Stránky komisaře Figeľa

  Pátek 19. září: Slavnostní zveřejnění studie EU: "Rozvojové cíle tisíciletí: meziroční zpráva o pokroku"

  Mezi rozvojové cíle tisíceletí patří odstranit chudobu u milionů lidí na planetě a poskytnout všech dětem základní vzdělání. Studie popisuje rozsah dosaženého pokroku. Studie poskytne základ pro Evropskou zprávu o rozvoji, která bude zveřejněna v roce 2009.

  Související stránky:

  Stránky komisaře Michela

   

  Evropská komise si vyhrazuje právo na změny v tomto programu. Bližší informace o uvedených akcích naleznete v pravidelném přehledu TOP NEWS.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky