Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zdravotní péče bez hranic
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/08/2008

 

Komise chce zjednodušit využívání zdravotní péče v jiné zemi EU.

V roce 1992 si lucemburský občan koupil brýle v nedalekém Arlonu v sousední Belgii. Jeho zdravotní pojišťovna však odmítla brýle proplatit s odůvodněním, že měl požádat o předběžný souhlas. Lucemburčan se obrátil na soud a spor se dostal až k Evropskému soudnímu dvoru, který rozhodl v jeho prospěch.

Soudní dvůr v posledních letech rozhodoval i o dalších případech, které se týkaly přeshraniční zdravotní péče. Jednalo se například o léčbu, která není dostupná v domovské zemi nebo není dostupná dostatečně rychle.

Ve svých rozsudcích soud důsledně rozhodoval, že pacienti mají právo na úhradu nákladů.

 

  Dívka se zlomenou nohou

   

  Tyto případy ukazují, že v otázkách přeshraniční zdravotní péče stále panuje značná nejistota. Komise proto v červenci předložila návrh směrnice, která by měla práva pacientů jasně definovat.

  Podle tohoto návrhu by občané mohli žádat o náhradu nákladů až do výše hrazené veřejnou zdravotní pojišťovnou za stejný zákrok doma. V případě ambulantní péče v zahraničí by nepotřebovali předběžný souhlas svého lékaře, zatímco v případě nemocniční léčby by schválení mohlo být požadováno.

  V současné době využívá zdravotní péči v zahraničí jen malé procento Evropanů a na přeshraniční péči jde jen 1 % státních výdajů na zdravotnictví. Podle průzkumu veřejného mínění Eurobarometr asi 30 % občanů neví, že jejich zdravotní pojištění platí v celé EU.

   

  Směrnice, kterou ještě musí schválit Evropský parlament a vlády členských států, obsahuje i další prvky. Jejím cílem dále je:

  zlepšit informace o zdravotnických službách v celé EU;
  zajistit, aby se zahraničním pacientům dostávalo péče na odpovídající úrovni;
  zajistit uznávaní lékařských předpisů v zahraničí;
  vytvořit celoevropské sítě poskytovatelů zdravotní péče, které pacientům usnadní přístup k vysoce specializované péči a státům umožní efektivnější využívání zdrojů;
  umožnit pacientům domáhat se odškodnění za újmu v důsledku zdravotní péče v zahraničí;
  zajistit včasné předávání zásadních informací o zdravotním stavu, např. o krevní skupině a případných alergiích a nemocech.

   

  Pokud onemocníte nebo se zraníte na cestách v jiné zemi EU, máte nárok na bezodkladnou péči. Vaším dokladem osvědčujícím váš nárok je evropský průkaz zdravotního pojištění. Tento průkaz, který je vydáván zdarma, již používá třetina občanů EU.

   


  Další informace na toto téma:

   

   

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky