Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

RAPEX varuje: pozor na pera, gumy i dětské make-upy!
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/08/2008

 

Evropský varovný systém RAPEX zveřejnil informaci, že na evropském trhu se vyskytly zdravotně závadné psací potřeby. Není vyloučeno, že si některé z nich přivezli domů i čeští občané, jejichž děti se chystají do školy.

Jedná se o výrobky vyrobené v Číně, Hongkongu a Francii, ale zachycené i v jiných státech – kromě Německa, také ve Švédsku, Maďarsku, Velké Británii a Irsku. Byť zatím Česká obchodní inspekce neinformovala o tom, že by se tyto výrobky vyskytly na českém trhu, Sdružení ochrany spotřebitelů (SOS) se domnívá, že jejich výskyt je velmi pravděpodobný. „Zvlášť nyní před začátkem školního roku se dá s velkou pravděpodobností předpokládat, že se tyto výrobky v naší republice objeví,“ varuje mluvčí SOS Ivana Picková.

„Pokud je nebudou nabízet obchodníci v kamenných obchodech, je možný jejich výskyt v tržnicích, případně si je lidé mohou přivážet ze svých cest do zahraničí,“ vyjmenovává možnosti mluvčí SOS.

  Tři barevné dětské gumy v sáčku

  Jedná se o:

   

  1. Zvýrazňovače, které byly zachycené v Německu a v nichž byl několikanásobně překročen obsah benzenu – 10 – 469 mg/kg (limit je 5 mg/kg)

  2. Dětské gumy pocházející z Číny, Francie nebo nebyl zjištěn jejich původ. U třech typů, které se dají rozdělit na malé válečky, by mohlo dojít ke vdechnutí či polknutí takové součástky a dětem by mohlo hrozit udušení. Další tři typy mohou děti zaměnit s potravinami, jejich tvar i vzhled může k také záměně vést – jsou ve tvaru různých druhů ovoce a zmrzliny.

  Další, tentokrát žertovné gumy, obsahují nadměrné množství ftalátů, ty nesmí být v hračkách obsaženy vůbec. Tyto gumy se objevily na maďarském trhu a představují opravdu vážné nebezpečí pro zdraví dětí. 

  3. Soupravy dětského make-upu – se objevily v Irsku a ve Španělsku a porušují hned dvě direktivy EU – jak na bezpečnost hraček, tak na kosmetiku. Byly kontaminovány mikroorganismy a při běžném používání mohly poškodit dětské zdraví. Další soupravy byly kontaminovány olovem a chromem a jejich obsah vysoce překročil povolené limity.

  4. Žertovná pera a tužky – také se objevily v několika evropských zemích a obsahovaly plasty s ftaláty.

  5. Plnicí pera – jsou stahována z trhu ve Velké Británii, jejich uzávěry neodpovídají místní legislativě, protože existuje riziko, že by je děti mohly polknout. Ale mohou se objevit i v dalších zemích.

  6. Olejové barvy – byly zjištěny ve Švédsku a byl v nich zjištěn vysoký výskyt olova a chromu, což může vážně poškodit dětské zdraví.

  7. Dětské laky na nehty – pocházejí z Hongkongu a byly objeveny v Německu.  V jeho složení byly také objeveny škodlivé látky porušující evropské předpisy.

  Evropská legislativa stanoví poměrně přísná kriteria pro bezpečnost a zdravotní nezávadnost hraček uváděných na evropský trh. Směrnice Rady č. 88/378/EHS o bezpečnosti hraček udává základní požadavky, které musí hračky splňovat (jejich mechanické či chemické vlastnosti) včetně limitů obsahu některých chemických látek jako např. chrom či olovo. Směrnice Rady č. 87/357/EHS zase zakazuje uvádět na trh výrobky zaměnitelné s potravinami a Směrnice Rady č. 76/768/EHS o kosmetických prostředcích vyjmenovává více než 350 chemických látek, které v nich nesmějí být obsaženy.

   

  Tisková zpráva msw8 - 348 KB [348 KB]

  Nebezpečné psací potřeby - fotodokumentace msw8 - 123 KB [123 KB]

   

  Kontakty:

  SOS - Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)

  tel. 224 239 940, fax: 224 239 941

  www.spotrebitele.info

  Ivana Picková, tisková mluvčí, pickova@spotrebitele.info, tel: 604 956 114

   

  Další informace:

  http://www.spotrebitele.info/domacnost_bydleni/clanek.shtml?x=2346790

  http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

   

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky