Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský týden mládeže a výzva pro nestátní neziskové organizace
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/08/2008

Program Mládež v akci se zaměřuje na aktivity mladých lidí ve volném čase, na různé výměny mládeže, dobrovolné služby, ale také na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Do akce Evropský týden mládeže se zapojí mladí lidé, evropské instituce, národní agentury programu Mládež v akci i další partneři.

  Logo programu Mládež v akci

  V souvislosti s Evropským rokem mezikulturního dialogu a Evropským týdnem mládeže 2008 vyhlašuje Česká národní agentura Mládež zvláštní výzvu pro podávání žádostí o podporu inovativních projektů zaměřených na prioritu interkulturního dialogu.

  Výzva je určena nestátním neziskovým organizacím, které se ve své činnosti zaměřují na projekty podporující a rozvíjející interkulturní dialog. Aktivity projektu musí být zacíleny na mladé lidi mezi 13–30 lety a hlavní část aktivit projektu musí proběhnout během Evropského týdne mládeže  2.–9. listopadu 2008.

  Uzávěrka pro podávání žádostí pro tuto výzvu je 15. září 2008.

  Evropský týden mládeže proběhne v 31 evropských zemích zapojených do programu Mládež v akci. Program Mládež v akci, který bude probíhat v letech 2007 až 2013, je nejnovějším přírůstkem do rodiny programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí. Navazuje na předešlý program Mládež (2000–2006) a pokračuje v podpoře osvědčených opatření: mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby, iniciativ mládeže a aktivit zaměřených na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Navíc zavádí nová opatření na rozvoj evropské spolupráce při koordinaci politiky v oblasti mládeže a rozšiřuje možnosti spolupráce s nečlenskými zeměmi EU. Více o programu naleznete na www.mladezvakci.cz

  Mezi cíle Evropského týdne mládeže 2008 patří přispět k diskuzi o budoucím směru evropské mládežnické politiky a zároveň přispět k Evropskému roku mezikulturního dialogu. Součástí akce bude také oslava 20. výročí existence evropských vzdělávacích programů.

  Více informací o Evropském týdnu mládeže a související výzvě naleznete zde

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky