Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

ESPON Info Day v Bruselu 9. září 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/08/2008

Program ESPON 2013 byl přijat Evropskou komisí v roce 2007. Smyslem tohoto programu je podpora rozvojové politiky ve vztahu k teritoriální kohezi a harmonickému rozvoji evropského prostoru. Cílem je poskytování srovnatelných informací, důkazů, analýz a scénářů systémů podmínek pro rozvoj regionů, měst a větších území.

  Mapa EU na modrém podkladě a žluté hvězdy v kruhu

  Program ESPON by měl usnadňovat pohyb kapitálu a příležitostí pro rozvoj mezi různými teritorii a podílí se na zlepšování evropské konkurenceschopnosti. Další jeho činností je prohlubování a rozšiřování teritoriální spolupráce a zajišťování trvale udržitelného a vyváženého rozvoje.

  Dne 9. září 2008 proběhne v Bruselu informační den a prezentace k druhému kolu výzev k předkládání návrhů na různá témata. Jsou zváni všichni potenciální příjemci evropských dotací, kteří se chtějí dozvědět více o současných možnostech, jak se zúčastnit ESPON aktivit a projektů.  

  ESPON informační den v Bruselu se zaměří hlavně na prezentaci tří výzev, které budou otevřeny od 20. srpna do 15. října 2008, a na podmínky účasti. Na webových stránkách ESPON budou pro účastníky výzev od 20. srpna k dispozici žádosti a detailní informace.

  Vedle připravovaného ESPON informačního dnu budou mít potencionální účastníci možnost spolupracovat v rámci projektu ESPON Partner Café. Vzniká tak přímý dialog mezi možnými partnery a zároveň jim umožňuje poznat asociace nadnárodních skupin partnerů a spolupracovníků, kteří prosazují a realizují ESPON projekty. ESPON Partner Café je platformou pro výměnu informací týkajících se výzkumu, dovedností a zdrojů. Napomáhá tak vytvoření budoucího partnerství na základě výměny informací v oblasti aplikovaného výzkumu a cílených analýz pro teritoriální rozvoj a soudržnost.

  K účasti na ESPON informačním dnu v Bruselu a ESPON Partner Café se můžete zaregistrovat do 3. září 2008 zde.

  Registrace a účast zdarma.

  Pro více informací navštivte ESPON stránky.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky