Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Popularita konopí u mládeže klesá
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/08/2008

Nárůst konzumace konopných drog, který byl mimořádně prudký v 90. letech, se zastavil.

Tento trend konstatuje nová monografie o konopných drogách, která se pokouší o komplexní zpracování této stále kontroverzní otázky. Publikace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) o více než 700 stranách představuje jednu z dosud nejobsáhlejších prací na uvedené téma.

Dvousvazkový sborník líčí historii konopí v Evropě, od jeho využívání v lékařství v 19. století přes fenomén nizozemských „coffee shopů“ po dekriminalizaci konopných drog ve Spojeném království v 60. letech.

Zabývá se též vzorci užívání, zdravotními účinky, léčbou závislosti, dostupností drog a příslušnými právními předpisy, jakož i otázkami pouličních cen a obsahu účinné látky.

 

  Konopí

  Konopné drogy (marihuana a hašiš) jsou již dlouho nejpopulárnějšími drogami v Evropě – zkušenost s nimi přiznává téměř čtvrtina dospělých. Představují však také kontroverzní téma, o něž se přou politici, vědci i aktivisté.

  „Veřejnost je proto denně konfrontována s množstvím informací, které nejsou vždy vědecky podložené a mohou být zavádějící,“ říká ředitel EMCDDA Wolfgang Goetz.

  Přístup jednotlivých zemí EU k užívání konopných drog se velmi liší co do uplatňovaných zákonů a míry represe. Monografie přitom vychází v atmosféře sílících obav, že umírněný přístup by mohl oslabit boj proti mezinárodnímu zločinu.

  Konzumace konopí v Evropě prudce rostla v 90. letech, nyní se však růst pravděpodobně zastavil. V některých zemích došlo ke stabilizaci nebo dokonce k poklesu,v jiných se růst alespoň zpomalil.

  Autoři publikace vyzývají k pozornějšímu sledování situace a upozorňují na větší výskyt pravidelného užívání konopných drog. Denně nebo téměř denně tyto drogy užívá asi 3 miliony Evropanů, tj. přibližně 1 % dospělých.

  Monitorovací centrum EMCDDA shromažďuje a publikuje údaje o drogách English z 30 národních středisek, a poskytuje tak přehled o drogové problematice v Evropě. Bylo založeno v roce 1993 a jeho sídlo se nachází v Lisabonu.


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky