Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zlatou hvězdu od Evropské komise získaly dva české projekty
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/08/2008

Evropská komise udělila Zlaté hvězdy dvanácti projektům podporujícím aktivní účast občanů. Jedná se o ocenění v rámci programu „Evropa pro občany“, jehož cílem je rozvíjet aktivní evropské občanství. Dvě ocenění získaly i projekty realizované v České republice.

  Logo Zlatá hvězda

  Evropská komise vybrala dvanáct projektů aktivní účasti občanů, které podporují angažovanost a debatu o evropských otázkách na místní úrovni. Zlaté hvězdy 2008 jsou udělovány v rámci programu „Evropa pro občany“ a jsou veřejným uznáním iniciativ, které mohou být v oblasti účasti občanů příkladem spolupráce, účinných pracovních postupů a hmatatelných výsledků. Vítězných projektů se účastnili občané celkem z 22 členských zemí EU. Výběrem letošních vítězů byla pověřena externí sedmičlenná porota, které předsedal Hannu Takkula, poslanec Evropského parlamentu a místopředseda parlamentního Výboru pro kulturu a vzdělávání.

  Ocenění Zlaté hvězdy získaly také dva projekty vzniklé v České republice, a to v kategorii vzpomínkových projektů. V této kategorii soutěžily projekty, jež byly prostřednictvím prezentací a diskuzí věnovány vzpomínkám druhé a třetí generace rodin, které přežily koncentrační tábory druhé světové války nebo pronásledování komunistickými režimy. Prvním z oceněných je projekt „Daughters of the Enemy“ neboli „Dcery nepřítele“, který bude v České republice uveden pod názvem „Dcery 50. let“. Jedná se o rozsáhlé dokumentární svědectví 35 dcer politických vězňů ze stalinistické éry. Dokument natáčela skupinka deseti studentů FAMU ve spolupráci se známou dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou. Více informací naleznete na webových stránkách občanského sdružení Dcery 50. let  www.dcery.cz.

  Druhým oceněným je projekt „Zmizelí sousedé", který je realizován ve spolupráci Židovského muzea v Praze a občanského sdružení „Zapomenutí“. Projekt „Zmizelí sousedé“ vybízí mladé lidi (ve věku 12–18 let) k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války. Jde o samostatný literárně‑dokumentační projekt, který byl oficiálně vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1999 pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky v rámci Konference Fenomén holocaust. Jedná se o výstavu o nacismu a jeho obětech. Cílem bylo najít jména a pokud možno tváře mladých lidí, kteří zmizeli z rasových důvodů ze školních lavic na počátku druhé světové války. Projekt bude nyní pokračovat převážně formou spolupráce mezi školními skupinami, které zpracovávají doprovodné brožurky a sborníky k výstavě jako svou autorskou práci. Více informací můžete nalézt na www.zmizeli-sousede.cz.

  Slavnostní předání Zlatých hvězd se bude konat 13. listopadu 2008 v Bruselu. Akce bude přístupná veřejnosti, je však nutné se zaregistrovat. Další informace o programu, vítězných projektech a kompletní program slavnostního předání cen v Bruselu naleznete na adrese http://ec.europa.eu/citizenship.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky