Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výzva: Výběr hostitelských struktur pro informační střediska EUROPE DIRECT 2009 – 2012
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/07/2008

 

Evropská komise prostřednictvím svého Zastoupení v České republice vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na výběr organizací způsobilých pro získání akčního grantu a technické podpory, které se stanou hostitelskými strukturami veřejných informačních středisek souhrnně označovaných jako „Informační síť Europe Direct“ pro období 2009–2012.

Hlavním cílem výzvy je dosáhnout lepšího zeměpisného pokrytí středisky rovnoměrně rozmístěnými po Unii a členských státech, a tím poskytnout občanům z venkovských i městských oblastí snadný přístup k informacím o všech oblastech činnosti Evropské unie a především o tom, jak tyto činnosti ovlivňují jejich každodenní život.

 

 

  Europe Direct

   

   

  VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ PRO VÝBĚR HOSTITELSKÝCH STRUKTUR PRO INFORMAČNÍ STŘEDISKA SÍTĚ EUROPE DIRECT PRO OBDOBÍ 2009 – 2012

  na základě

  ROZHODNUTÍ KOMISE číslo C/2008/3938 o schválení ročního pracovního programu v oblasti komunikace pro rok 2009 ohledně grantů na financování hostitelských struktur informačních středisek Europe Direct v Evropské unii pro období 2009–2012.

  -  Generální ředitelství pro komunikaci č. COMM/B/PR (2008)A /12171 Zastoupení EK v ČR  -

   

  Tato výzva k předkládání návrhů je určena budoucím hostitelským strukturám informačních středisek Europe Direct. Hostitelskou strukturou se může stát jakýkoli veřejnoprávní subjekt nebo soukromý subjekt s veřejným posláním (např.  krajské či obecné úřady, školy, nevládní organizace, soukromé společnosti s aktivitami zaměřenými na veřejnost a podobně).

  Úspěšní žadatelé v rámci výzvy jsou způsobilí pro získání ročního grantu na akci od Komise v rozmezí 12 000 EUR až 25 000 EUR na středisko ročně v období 2009 až 2012, což představuje maximálně 50 % způsobilých nákladů na danou akci. Financování Komise musí být doplněno z jiných uznaných zdrojů. Kromě grantu poskytne Komise středisku Europe Direct a jeho zaměstnancům bezplatné a  odborné  školení, publikační dokumentaci a příležitosti pro vytváření sítí.

  Středisko bude poskytovat základní služby přizpůsobené místním potřebám, které veřejnosti umožní získávat informace, poradenství, pomoc a odpovědi na otázky týkající se právních předpisů, politik, programů a aktuálního dění v EU. Podrobné informace o požadavcích na provozování středisek naleznete ve výzvě.

   

  Žádosti musejí být podány doporučenou poštou nebo osobně na Zastoupení EK v ČR nejpozději do  29. září 2008.

   

   

   

   CELÉ ZNĚNÍ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA PROJEKTY:

  1.   Výzva k předkládání návrhů pdf - 4 MB [4 MB]

  1.A) Příloha A - Vzor rámcové dohody pdf - 4 MB [4 MB]

                                       Příloha I - Vzorový akční plán pdf - 425 KB [425 KB]

                                       Příloha II - Vzor zvláštní grantové dohody pdf - 2 MB [2 MB]   (shodná s přílohou B)

  1.B) Příloha B - Vzor zvláštní grantové dohody pdf - 2 MB [2 MB]  

  1.C) Příloha C - Finanční identifikace pdf - 330 KB [330 KB]

  1.D) Příloha D a  - Právní subjektivita veřejnoprávní společnost pdf - 320 KB [320 KB]

        Příloha D b - Právní subjektivita soukromá společnost pdf - 319 KB [319 KB]

   

  FORMULÁŘE K VYPLNĚNÍ ŽADATELŮM:

  (veškeré dokumenty 2.0 – 2.3 musí být řádně vyplněny, neúplné žádosti nebudou přijímány)

  2.0   Formulář žádosti msw8 - 149 KB [149 KB]

  2.1  Příloha 1: Rozpočtový formulář excel8book - 56 KB [56 KB]

  2.2  Příloha 2: Čestné prohlášení msw8 - 74 KB [74 KB]

  2.3  Příloha 3: Kontrolní seznam pro žadatele   msw8 - 37 KB [37 KB]

   

  DALŠÍ INFORMACE:

  Work programme for 2009 as regards grants intended for financing the host structures of the EUROPE DIRECT information centres across the European Union:

  http://ec.europa.eu/dgs/communication/grants/index_en.htm

  ROZHODNUTÍ KOMISE číslo C/2008/3938 o schválení ročního pracovního programu v oblasti komunikace pro rok 2009 ohledně grantů na financování hostitelských struktur informačních středisek Europe Direct v Evropské unii pro období 2009–2012.

   

  KONTAKT:

  andrea.dudova@ec.europa.eu

   

   

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky