Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Průzkum veřejného mínění o zavedení eura v nových členských státech EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/07/2008

Na žádost Evropské komise byl proveden průzkum veřejného mínění v nových členských státech Evropské unie, které zatím nepřijaly jednotnou měnu euro a hodlají tak učinit v nejbližších letech. Cílem šetření bylo zjistit, jak se občané jednotlivých států cítí obeznámeni s eurem, jaký je jejich postoj ke společné evropské měně a jaká mají v souvislosti s jejím zavedením čekávání nebo naopak obavy. Výsledky tohoto průzkumu byly zveřejněny v pátek 18. července 2008.

  Euro bankovky a mince

  Nové členské státy Evropské unie mohou zavést euro po splnění kritérií definovaných Maastrichtskou smlouvou – předpokládá se, že vstoupí do eurozóny v nebližších letech. Slovinsko, Kypr a Malta přijaly euro v roce 2007 a 2008, Slovensko se připravuje na přechod na euro dne 1. ledna 2009. Zavedení jednotné evropské měny neprobíhá podle žádného společného rozvrhu nebo časového plánu. Evropská komise se snaží pravidelně sledovat veřejné mínění ve státech, které se chystají přijmout euro v blízké budoucnosti. Zajímá ji hlavně úroveň znalostí a informovanost veřejnosti o jednotné evropské měně. Hlavními tématy provedeného průzkumu jsou míra znalostí, zkušenost občanů s eurem a jejich postoj k evropské měně. Sleduje se, zda se občané sami cítí být dostatečně informováni a jaké zdroje informací nejčastěji používají. Dále je cílem výzkumu zjistit celkové vnímání eura občany jednotlivých států a odhalit jejich očekávání nebo naopak obavy spojené s přechodem na euro.

  Průzkum probíhal od 5. do 9. května 2008 a zúčastnilo se ho přes devět tisíc náhodně vybraných občanů ve věku od 15 let. Letos probíhal tento průzkum již posedmé; byl prováděn převážně telefonicky, nicméně přibližně 300 lidí v každé zemi bylo dotazováno přímo.

  Výsledky šetření

  Přes 80 % dotazovaných již někdy vidělo nebo používalo euro. Zhruba polovina dotazovaných občanů správně věděla, že vzhled bankovek eura je jednotný pro všechny členské státy eurozóny. Ale již jen třetina dotazovaných věděla, že vzhled mincí se částečně liší podle jednotlivých zemí. Také na otázku kolik států EU přijalo euro vědělo správnou odpověď jen 28 % respondentů. Relativně vysoký počet, přes 40 % dotázaných, se necítí být dobře informován o jednotné evropské měně a 17 % respondentů odpovědělo, že se necítí být informováni vůbec. Za nejdůvěryhodnější zdroj informací byly skoro 80 % občanů označeny centrální banky, následovaly evropské instituce s 70 % a zhruba 50 % dotazovaných věří informacím od komerčních bank. Uvádění cen v obou měnách považuje okolo 80 % respondentů za velmi důležité, ba přímo nezbytné. Polovina dotázaných vnímá zavedení eura velmi pozitivně nebo pozitivně. Zajímavé je, že dvě třetiny věří, že zavedení eura zvýší ceny, 20 % věří, že euro přinese větší cenovou stabilitu a pouze 4 % občanů neočekávají žádný dopad na cenovou hladinu. Valná většina respondentů uvedla za hlavní pozitivní efekty větší pohodlí při cestování do ostatních evropských zemí a usnadnění nákupů v zahraničí, kde se euro používá. Více než 50 % dotázaných si myslí, že zavedení eura v jejich zemi jim umožní posílit pocit „evropanství“, zatímco 40 % tento názor nesdílí. Lidé se nejvíce obávají, že budou v době přechodu na euro „okrádáni“ v souvislosti se zvýšením cen – toho se obává 72 % respondentů a 24 % je opačného názoru.

  Podle průzkumu očekává 35 % Čechů přijetí eura v letech 2011–2012 a 39 % českých občanů si správně myslí, že státy se nemohou samy rozhodnout, zda přijmout euro či nikoliv. Zhruba polovina dotazovaných Čechů se cítí být o zavedení eura dobře informována. Třetina Čechů by si přála být informována o euru v co největším předstihu před jeho zavedením, třetina několik let před zavedením, 26 % několik měsíců a 6 % několik týdnů dopředu. Česká republika se také řadí ke státům, kde jsou lidé spíše proti zavedení eura – přibližně 48 % dotázaných. Naopak pro zavedení eura se vyslovilo 42 % českých respondentů. Euro si občané výrazně přejí v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku.

   

  Analytickou zprávu průzkumu v anglickém jazyce naleznete zde:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2008/euro_related/fleb237_analytical_en.pdf

   

  Shrnutí průzkumu rovněž v anglickém jazyce naleznete zde:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2008/euro_related/fleb237_summary_en.pdf

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky