Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v EU od 15. do 23. července 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/07/2008

Spolupráci v oblasti výzkumu * Zdanění tabákových výrobků * Obchodování s produkty z tuleňů * Udržitelná průmyslová politika * Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu * Zpráva o pokroku Bulharska a Rumunska

  Přehled očekávaných událostí v EU od 15. do 23. července 2008

  Úterý 15. července: Evropský výzkumný prostor

  Komise přijme sdělení o společném plánování ve výzkumu, jehož cílem je řešit efektivněji současné otázky, a předloží návrh nařízení o nástrojích výzkumné infrastruktury. Tyto dvě iniciativy jsou dalším krokem k vytvoření "páté svobody", tj. svobody znalostí, a podporují užší spolupráci mezi členskými státy v oblasti výzkumu.

  Související stránky:

  IP/07/49

  IP/08/637

  Evropský výzkumný prostor

  Stránky komisaře Potočnika

  Videoklip o Společném výzkumném středisku

  Středa 16. července: Modernizace a zjednodušení daňových pravidel pro tabákové výrobky

  Evropská komise představí zprávu o směrnici o zdanění tabákových výrobků a návrh na úpravu stávajících pravidel. Rozdílné zdanění a ceny tabákových výrobků vedou k pašování těchto výrobků mezi členskými státy a k narušování vnitřního trhu. Komise proto zastává názor, že stávající pravidla musejí být:

  • modernizována a zjednodušena, musejí být co nejtransparentnější, aby se zajistily stejné podmínky pro všechny výrobce, dovozce a obchodníky a aby byly zajištěny rozpočtové zdroje členských států;
  • sladěna s zdravotními cíli EU, které odrazují od konzumace tabáku.

   

  Související stránky:

  Zdanění tabákových výrobků

  Výsledky veřejné konzultace

  Stránky komisaře Kovácse

  Videoklip o pašování cigaret

  Středa 16. července: Komise navrhuje zákaz prodeje produktů z tuleňů

  Cílem připravovaného zákona o tuleních je zajistit, aby produkty vyráběné z tuleňů zabitých a stažených z kůže způsobem vyvolávajícím bolest, strádaní a trápení těchto zvířat, nebyly prodávány na evropských trzích. Návrh rovněž doporučuje úplně zakázat obchodování s tuleními produkty v celé Evropské unii.

  Související stránky:

  Stránky Komise o ochraně zvířat

  Stránky komisaře Dimase

  Videoklip I-056779

  Středa 16. července: Udržitelná průmyslová politika

  Komise přijme balíček akcí a návrhů na šetrnější vliv produktů na životní prostředí a na stimulování poptávky po udržitelnějším zboží a udržitelnějších výrobních technologiích.

  Související stránky:

  Udržitelný rozvoj, klimatické změny a konkurenceschopnost

  Udržitelná průmyslová politika

  Strategie udržitelného rozvoje

  Dobrá práce pro všechny

  Videoklip I-057728

  Sobota 19. července: Zahájení činnosti Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu

  Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu zahájí svou činnost v prozatímních prostorách ve španělském městě Vigo. Tato agentura hraje velmi důležitou úlohu ve snaze EU zajistit udržitelnost rybářského odvětví. Byla zřízena v roce 2002 jako součást reformy společné rybářské politiky. Agentura je činná je od roku 2007 a koordinuje kontrolní a inspekční činnosti členských států tak, aby byla dodržována a účinně prováděna pravidla společné rybářské politiky.

  Související stránky:

  Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu

  Videoklip I-054956

  Středa 23. července: Zpráva Komise o Bulharsku a Rumunsku

  Když Bulharsko a Rumunsko přistupovalo k EU 1. ledna 2007, stále přetrvávaly určité nedostatky v oblasti reformy soudnictví, boje proti korupci a v případě Bulharska i boje proti organizovanému zločinu. Tyto nedostatky sebou nesly riziko, že Bulharsko a Rumunsko nebudou s to správně uplatňovat právo Společenství a že Bulhaři nebudou moci plně čerpat svá práva občanů EU. Komise předloží nejnovější zprávu o pokroku Bulharska a Rumunska ve výše uvedených oblastech.

  Související stránky:

  The sources:
  Smlouva o přistoupení Bulharska a Rumunska k EU

  Rozhodnutí Komise o mechanismech kontroly pokroku Bulharska a Rumunksa:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:354:0056:0057:EN:PDF
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:354:0058:0060:EN:PDF

  IP/07/948

  MEMO/07/260

  MEMO/07/261

  MEMO/07/262

  MEMO/08/72

  MEMO/08/73

  Stránky Generálního sekretariátu Komise

  I-052143 + I-052144

  Evropská komise si vyhrazuje právo na změny v tomto programu. Bližší informace o uvedených akcích naleznete v pravidelném přehledu TOP NEWS.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky