Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Děti na "vysoké"
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/07/2008

 

V České republice roste popularita dětských univerzit, které mají za cíl oslovit i ty nejmenší zvídavce. Dětské univerzity jsou projekty zaměřené na žáky základních škol a gymnázií, kteří se chtějí dozvědět více, než je součástí běžně vykládané látky.

Děti se tak dostávají do kontaktu s akademickým prostředím a odnáší si nejen spoustu zajímavých informací, ale také výraznou motivaci ke studiu do budoucna.

Účastníci kurzů na dětských univerzitách mají i vlastní obdobu vysokoškolských indexů a po skončení studia je čekají promoce a diplomy.

 

  Mladí vědci

   

  Snaha přiblížit dětem univerzitní vzdělání získává evropský rozměr, o čemž svědčí vznik sítě evropských dětských univerzit – organizace EUCUNET (European Children’s Universities Network). EUCUNET je financována v rámci Sedmého rámcového programu pro výzkum a technický rozvoj (FP7) a má za úkol sledovat všechny probíhající činnosti v oblasti dětských univerzit v Evropě a podporovat přenos know-how a výměnu odborných poznatků. Perspektivami dětských univerzit se bude zabývat mezinárodní konference v německém Tübingenu, kterou představitelé EUCUNET nachystali na prosinec letošního roku.

  V Evropě je již více než sto univerzit, které pravidelně organizují odborné přednášky pro mládež. V České republice lze nalézt dětskou univerzitu například na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, která v posledním srpnovém týdnu pořádá kurz určený žákům se zájmem o elektrotechniku a elektroniku. V pěti dnech se žáci dozvědí odpovědi na otázky, jakými jsou například: Co je to elektřina, jak vznikají blesky, jak se setavuje hra na mobil či jak si povídají piloti se základnou?

  Podrobný program celé akce si můžete prohlédnout na juniorfel.zcu.cz

  Univerzitu dětského věku spouští také Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Celá aktivita spadá do projektu MedVěd (Medializace vědy), jehož vznik byl reakcí na dlouhotrvající úbytek zájemců o exaktní obory studia. Celý projekt je rozložen na dva a půl roku jeho cílem je vydání podrobného manuálu pro vysoké školy a vědecká pracoviště. Dokument, který se snaží přesvědčit děti a studenty, že věda může být zajímavá, pestrá a perspektivní pro budoucí povolání, má sloužit jako návod pro účelnou komunikaci s veřejností a napoví, jak dlouhodobě popularizovat vědeckou činnost popularizovat.

  Veškeré informace o projektu lze nalézt na stránkách www.projektmedved.eu

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky