Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Probíhá soutěž o cenu Evropské zelené město
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/07/2008

Evropská komise zahájila koncem května tohoto roku novou soutěž o cenu „Evropské zelené město“.Tato cena se bude každoročně udělovat městu, které se úspěšně snaží o zlepšování životních podmínek a je ohleduplné vůči životnímu prostředí. Podle údajů Evropské komise žije ve městech přibližně 80 % Evropanů a města se stále rozrůstají. Hlavním smyslem soutěže je povzbudit místní samosprávy, urbanisty i samotné obyvatele měst, aby lépe pečovali o životní prostředí ve svém okolí. Evropská komise také věří, že soutěž přispěje k lepší komunikaci mezi jednotlivými evropskými městy, která si budou vyměňovat své zkušenosti a dobré nápady v oblasti životního prostředí.

  Evropské zelené město - logo

  Od roku 2010 bude každoročně vybráno jedno evropské město, jež se stane „evropským zeleným městem“ roku. Cena bude udělena takovému městu, které dlouhodobě splňuje přísné ekologické normy, průběžně se v této oblasti snaží o plnění náročných cílů, o další zlepšování a udržitelný rozvoj, může být příkladem pro ostatní města a bude propagovat osvědčené postupy ve všech dalších evropských městech. O vítězi rozhodne odborná porota sestavená ze zástupců Evropské komise, Evropské agentury pro životní prostředí, sdružení evropských samospráv, Výboru regionů a dalších. Hodnotit se konkrétně bude např. hromadná doprava, zelené plochy, nakládání s odpadem nebo hluk ve městech. Nicméně svou roli sehraje i to, jaké mají města ekologické plány do budoucna.

  Soutěž je určena všem evropským městům s více než 200 tisíci obyvatel. Zemím, jejichž města nedosahují daného počtu obyvatel byla udělena výjimka. V takových případech může soutěžit největší město země. Hlásit se ale mohou nejen města ze členských zemí. Soutěž je otevřena i pro města zemí Evropského hospodářského prostoru, tzn. Islandu, Norska a Lichtenštejnska a dále pro města tří kandidátských zemí Turecka, Makedonie a Chorvatska. Termín pro podání prvních přihlášek pro ceny v roce 2010 a 2011 je 1. října 2008. Vítěze soutěže budeme znát do konce roku.

  Cena „Evropské zelené město“ je výsledkem iniciativy měst s ekologickou vizí. Její koncepce se zrodila na zasedání v estonském Tallinu v polovině května 2006 na popud bývalého primátora Tallinu Jüri Ratase. Iniciativu v té době podpořilo patnáct evropských měst včetně Prahy. V témže roce vyjádřila svou podporu také Evropská komise, která se ujala organizace soutěže. V současnosti ji podporuje více než 40 měst, včetně 21 hlavních měst EU.

  Více informací o celé soutěži najdete na www.europeangreencapital.eu

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky