Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v EU od 7. do 13. července 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/07/2008

Snížené sazby DPH * Státní podpora - blokové výjimky * Ovoce a zelenina ve výživě dětí * Ekologičtější doprava * Finanční pomoc zemědělcům v rozvojových zemích * Zavedení eura na Slovensku * Politika soudržnosti pro malé a střední podniky * Ukazatele vnitřního trhu * Studijní mobilita * Lisabonské cíle ve vzdělávání a odborné přípravě * Dárcovská konference pro Kosovo * Jazykové znalosti v podnicích * Summit o Středozemní unii

  Přehled očekávaných událostí v EU od 7. do 13. července 2008

  Pondělí 7. července: Návrh na snížení sazeb DPH

  Evropská komise představí návrh na změnu směrnice o DPH, která dá členských státům větší volnost při zavádění snížených sazeb DPH v předem stanovených oblastech. Dotčeny jsou hlavně tzv. služby s vysokým podílem lidské práce a další služby poskytované na místní úrovni.

  Základní pravidla pro DPH jsou jednoduchá: na zboží a služby se vztahuje minimální sazba 15 %, členské státy však mohou uplatňovat sníženou sazbu od 5 % na zboží a služby uvedené na zvláštním seznamu. Tato jednoduchá pravidla jsou však komplikována celou řadou výjimek poskytnutých některých státům a jiným ne. Tyto výjimky vznikly na základě vyjednávání o směrnici o DPH v roce 1992 a při vyjednávání přístupových aktů. 11 členských států například využívá sníženou sazbu na restaurační služby, zatímco 16 zbývajících států tuto výjimku nemá. Podobná situace existuje i v případě služeb s vysokým podílem lidské práce.

  Související stránky:

  Jak funguje DPH

  Stránky komisaře Kovácse

  Pondělí 7. července: Státní podpora - nařízení o blokových výjimkách

  Evropská komise přijme nové nařízení, které bude automaticky schvalovat mnoho druhů státní podpory přinášející společenský prospěch, např. podpora malým a středním podnikům, odbornému vzdělávání, zaměstanávání a inovacím. Omezí se tak byrokracie a zjednoduší a zrychlí prověřování státních podpor. Nařízení nejen, že zjednodušuje stávající předpisy pro automatické schvalování, konsoliduje je do jediného právního aktu, ale také vyjímá nové druhy podpory.

  Související stránky:

  Akční plán pro státní podporu:

  IP/05/680

  MEMO/05/195

  Předpis o malých podnicích:
  IP/08/1003

  Konzultace o nařízení o blokových výjimkách:
  IP/07/549

  MEMO/07/151

  Stránky komisařky Kroesové

  Pondělí 7. až středa 9. července: Summit G8 v Japonsku

  Již počtvrté bude José Barroso zastupovat Evropskou komisi na summitu G8, který se tentokrát koná v japonském Toyako (Hokkaido). Vedle čelních představitelů čtyř členských států EU (Francie, Německo, Itálie, Spojené království) se summitu účastní představitelé Spojených států amerických, Ruska, Kanady a Japonska. Předseda Barroso bude prosazovat koordinovanou mezinárodní reakci na společné problémy: změny klimatu, rozvoj/Afrika, rostoucí ceny potravin a energií a vývoj světové ekonomiky.

  Související stránky:

  IP/07/757

  IP/08/548

  IP/08/763

  IP/08/916

  MEMO/07/221

  MEMO/08/380

  MEMO/08/421

  Stránka summitu G8

  Stránka předsedy Barrosa

  Úterý 8. července: Zvýšit podíl ovoce a zeleniny ve výživě dětí

  V reakci na zvýšení počtu obézních v řadách školní mládeže, na což upozorňuje již Bílá kniha Komise: „Strategie pro Evropu v otázkách zdraví souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou“, předkládá Komise návrh na program distribuce ovoce do škol (School Fruit Scheme).

  Cílem programu je poskytnout evropský rámec pro iniciativy jednotlivých členských států, jejichž záměrem je zvýšit podíl ovoce a zeleniny ve výživě dětí právě v období, kdy se formují jejich stravovací návyky.

  Související stránky:

  IP/07/810

  Stránky Evropské komise

  Blog komisařky Fischer Boelové

  Úterý 8. července: Ekologičtější doprava

  Komise by měla přijmout balíček o zvýšení šetrnosti dopravy vůči životnímu prostředí. Balíček jednak shrne pokroky, kterých bylo v této oblasti dosaženo, a dále nastíní, jakým směrem se vydat v následujících letech. Členským státům poskytne širší působnost, aby stanovily mýtné pro těžká nákladní vozidla způsobem, který bude odrážet určité environmentální náklady a představovat pobídky pro využití dopravních prostředků šetrnějších k životnímu prostředí. Časem by mělo dojít ke snížení znečištění a hluku způsobeného těžkými nákladními vozidly. Balíček rovněž obsahuje opatření na snížení hluku na železnicích.

  Související stránky:

  Stránky Evropské komise:
  http://ec.europa.eu/transport/costs/index_en.htm
  http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm
  http://ec.europa.eu/research/transport/news/article_5995_en.html

  Stránky komisaře Tajaniho:
  http://ec.europa.eu/commission_barroso/tajani/index_en.htm

  Úterý 8. července: Finanční pomoc zemědělcům v rozvojových zemích

  Evropská komise předloží návrh na zavedení zvláštního finančního opatření, které napomůže rozvojových zemím, aby se vypořádaly s důsledky vzrůstajících cen potravin. Opatření bude financováno z nevyčerpaných prostředků evropské zemědělské politiky.

  Související stránky:

  IP/08/763

  Stránky Evropské komise

  Blog komisařky Fischer Boelové

  Stránka komisaře Michela

  Úterý 8. července: Zavedení eura na Slovensku

  Ministři financí zemí Evropské unie by měli schválit návrh Komise o zavedení eura na Slovensku od 1. ledna 2009. Rovněž se stanoví kurs slovenské koruny vůči euru. Rozhodnutí o směnném kursu musí být schváleno jednomyslně státy eurozóny a dotčenými státy na základě návrhu Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou.

  Dne 7. května Komise navrhla, aby se Slovensko stalo členem eurozóny od ledna příštího roku, neboť splňuje všechny podmínky Maastrichtské smlouvy. Slovensko se stane šestnáctou zemí eurozóny, která tak bude mít již 326,4 milionu obyvatel.

  Související stránky:

  IP/08/715

  Závěry Evropské rady z 19.-20. června - viz bod 42

  Stanovisko Evropského parlamentu

  Slovenské euromince

  Dokumenty týkající se eura:

  http://ec.europa.eu/euro/archives/home5.jsp?lang=5
  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eurorelated_en.htm

  Středa 9. července: Politika soudržnosti pro malé a střední podniky

  Politika soudržnosti nabízí velké možnosti pro zakládání a rozvoj malýc a středních podniků. Plánované investice do malých a středních podniků se rovnají 27 miliardám eur v celém programovacím období od 2007 do 2013.

  Související stránky:

  SPEECH/07/226

  IP/06/693

  MEMO/06/219: JEREMIE

  Informace o programu JEREMIE

  Generální ředitelství pro regionální rozvoj

  Středa 9. července: "Výsledková listina" vnitřního trhu

  Komisař McCreevy předloží výsledkovou listinu vnitřního trhu, která u každného členského státu hodnotí rychlost a správnost provádění směrnic o vnitřním trhu do vnitrostátního práva. Jakmile je přijat určitý právní akt na evropské úrovni, mají členské státy určitou časovou lhůtu na to, aby jej převedly do vnitrostátního práva. Proti státům, které dané předpisy nepřevedou správně nebo vůbec, zahájí Komise přestupkové řízení. Členské státy většinou svou chybu napraví, v některých případech se však Komise musí obrátit na Evropský soudní dvůr.

  Související stránky:

  IP/08/235

  Stránky Evropské komise:
  http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_10_en.htm
  http://ec.europa.eu/commission_barroso/mccreevy/index_en.htm

  Čtvrtek 10. července: Zpráva o "Studijní mobilita znamená příležitost pro všechny"

  Skupina expertů Evropské komise předloží závěrečnou zprávu o studijní mobilitě. Úkolem skupiny bylo prodiskuvat a učinit doporučení ohledně mobility studentů a mladých lidí mezi členskými státy, zejména jak tuto mobilitu podporovat a jak vytvořit více příležitostí.

  Související stránky:

  IP/08/85

  Stránky o výchově a vzdělávání

  Stránky komisaře Figeľa

  Čtvrtek 10. července: Pokrok dosažený při plnění lisabonských cílů ve vzdělávání a odborné přípravě

  Evropská komise předloží zprávu o pokroku členských států při plnění cílů ve vzdělávání a odborné přípravě, které byly stanoveny Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost.

  Související stránky:

  Zpráva za rok 2007

  Stránky komisaře Figeľa

  Pátek 11. července: Dárcovská konference pro Kosovo

  Evropská komise a komisař pro rozšiřování EU Olli Rehn budou pořádat dárcovskou konferenci pro Kosovo. Cílem konference je shromáždit přísliby od dárců pro socio-ekonomický rozvoj Kosova, aby se vytvořily podmínky pro růst, investice a zaměstnanost v jedné z nejchudších částí Evropy.

  Související stránky:

  IP/08/913

  Sdělení Evropské komise o zemích Západního Balkánu

  Stránky konference

  Stránky komisaře Rehna

  Pátek 11. července: Mnohojazyčnost - doporučení týkající zlepšení konkurenceschopnosti podniků, zaměstnanosti a mobility pracovníků a osvětové činnosti

  Podnikatelské fórum, skupina špičkových evropských manažerů, kterým předsedá Etienne Davignon, se zaměřilo na to, jak dobré jazykové znalosti mohou napomoci podniku při zlepšování jeho konkurenceschopnosti, a jak toho lze dosáhnout společným úsilím podniků, vzdělávacích institucí a orgánů veřejné správy.

  Související stránky:

  Stránky komisaře Orbana

  Generální ředitelství pro překlady

  Jazyky v EU

  Jazykový portál Evropské komise

  Neděle 13. července: "Barcelonský proces: Unie pro Středozemí" - summit v Paříži

  Předseda Evropské komise José Barroso a komisařka pro vnější vztahy Benita Ferrero-Waldnerová se budou účastnit pařížského summitu vrcholných představitelů států a vlád zemí EU a zemí středomořské oblasti. Cílem této akce je posílit regionální spolupráci založenou na Barcelonském procesu a Evropské politice sousedství.

  Související stránky:

  Tisková zpráva IP/08/774

  Stránky Evropské komise

  Evropská komise si vyhrazuje právo na změny v tomto programu. Další informace o uvedených akcích naleznete v pravidelném přehledu TOP NEWS.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky