Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nový impuls pro malé podniky: Evropský zákon pro malé podnikání
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/07/2008

 

Komise zveřejnila plán na snížení byrokratických a ostatních překážek, kterým čelí malé a střední podniky, a zdůraznila význam těchto podniků pro ekonomiku EU.

Připravované sdělení nazvané „Small Business Act“ je součástí strategie EU pro růst a zaměstnanost a vyzývá mimo jiné k opatřením, jejichž cílem bude zjednodušit zakládání a provoz podniků a zvýšit atraktivitu podnikání. Zde se jedná mimo jiné o zkrácení doby potřebné k založení podniku na méně než týden.Také udělení licence nebo povolení by nemělo trvat déle než měsíc.

  Klávesnice s červeným tlačítkem "help"

   

  Předseda Evropské Komise José Manuel Barroso označil připravované sdělení nazvané „Small Business Act “ za „významný mezník“, který bude pro podnikatele znamenat „méně byrokracie a více podpory“.

  V EU existuje přibližně 23 milionů malých a středních podniků (tedy podniků s maximálně 250 zaměstnanci).Tyto podniky poskytují většinu pracovních příležitostí v EU, zejména v klíčových odvětvích, jako jsou textilní průmysl, stavebnictví a nábytkářství, a jsou nezbytné k hospodářskému úspěchu.

  Zároveň však často čelí velkým administrativním překážkám a obtížím při zajišťování finančních prostředků. Podnikání v Evropě rovněž brání nedostatečné pochopení významu drobného podnikání.

  Nový plán je součástí strategie EU pro růst a zaměstnanost a vyzývá mimo jiné k opatřením, jejichž cílem bude zjednodušit zakládání a provoz podniků a zvýšit atraktivitu podnikání. Zde se jedná mimo jiné o zkrácení doby potřebné k založení podniku na méně než týden.Také udělení licence nebo povolení by nemělo trvat déle než měsíc. Unie se již zavázala snížit do roku 2012 administrativní zátěž malých podniků o 25 %. Cílem navrhovaného plánu je i zvýšit zájem o podnikání, zejména u mladých lidí.

  Podniky budou mít rovněž snadnější přístup k financování a v případě neúspěchu budou mít i druhou šanci. V této souvislosti se Evropská investiční banka chystá rozšířit nabídku nástrojů na podporu malých podniků.

  Komise rovněž navrhuje novou právní formu evropských podniků, která má malým podnikům usnadnit činnost v zahraničí. Pravidla pro tuto novou „evropskou soukromou společnost“ budou zahrnovat jednotný postup založení společnosti v celé EU a usnadní vytváření dceřiných společností v ostatních zemích unie.Třebaže malé podniky představují více než 99 % podniků v EU (a 70 % pracovních míst), vyvíjejí na rozdíl od velkých společností činnost většinou jen v jedné zemi.

  K navrhovaným opatřením patří i zlepšení dostupnosti státní podpory, například na odbornou přípravu, výzkum a vývoj, a zajištění včasných plateb malým podnikům. Členské státy budou mít rovněž možnost snížit DPH u služeb poskytovaných místními podniky.


   


  Další informace na toto téma:


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky