Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nové návrhy Komise na zvládání sociálních změn v globalizovaném světě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/07/2008

Ve dnech 2. a 3. července předkládá Komise ambiciózní soubor iniciativ, jehož podstatou je integrovaný přístup k sociální Evropě propojující různé politiky. Navrhované iniciativy ukazují, jak může EU vytvářet příležitosti, zlepšovat přístup a projevovat solidaritu prostřednictvím iniciativ na podporu tvorby pracovních míst, rozvoje vzdělávání a dovedností, boje proti diskriminaci a mobility a také iniciativ, jež Evropanům umožní žít déle a zdravěji.

Tzv. "obnovená sociální agenda" by měla zlepšit postavení Evropanů a pomoci jim – zejména mladým lidem – přizpůsobit se podmínkám, jež se rychle mění v důsledku globalizace, technického pokroku a stárnutí obyvatelstva, a vypořádat se s takovými zásadními událostmi, jako je nedávné zvýšení cen potravin a ropy a výkyvy na finančních trzích. Měla by také poskytovat pomoc lidem, kteří se s těmito změnami obtížně vyrovnávají.

  Postavy držící se za ruce

  Nová „ sociální agenda “ mimo jiné navrhuje opatření na:

   

  • zjednodušení přístupu pacientů k lékařské péči v jiném členském státě;
  • posílení role evropských rad zaměstnanců které zastupují zaměstnance velkých firem činných ve více než jedné zemi EU;
  • začlenění mezinárodních norem pro práci na moři do právních předpisů EU.

  Hospodářský růst EU byl v posledních letech rychlý, nezaměstnanost je na nízké úrovni, ale jeden ze šesti občanů unie žije téměř na hranici chudoby nebo pod ní, a to včetně 8 % pracujících. Jeden ze sedmi občanů musel také čelit diskriminaci.

  Podle předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa je sociální rozměr Evropy důležitější než kdy předtím. „Je nedílnou součástí Lisabonské strategie EU pro posílení růstu a zajištění lepších pracovních míst pro Evropany.“

  Komise podporuje lepší spolupráci mezi zeměmi a větší koordinační roli EU. Sociální výdaje zemí EU jsou poměrně vysoké – představují 26 % HDP oproti 15 % v USA a 17 % v Japonsku. Vnitrostátní systémy jsou však často nekompatibilní – jejich přeshraniční spolupráce je minimální a pro některé skupiny obyvatel vytvářejí překážky v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení a zdravotní péče.

  Komise zveřejnila nové návrhy ve chvíli, kdy průzkum veřejného mínění English ukázal, že 49 % občanů EU si myslí, že jejich život bude za 20 let horší než dnes, zatímco pouze 38 % si myslí, že se zlepší. Většina z nich očekává, že sociální nerovnost vzroste, a myslí si, že bude obtížnější nalézt dostupné bydlení a zdravotní péči a obstarat si slušné zaměstnání, a to i s dobrým vzděláním. Většina z dotazovaných si také myslí, že Evropané budou vydělávat méně než dnes kvůli konkurenci z rychle rostoucích ekonomik jako Čína či Indie.

  Balíček přijatý ve dnech 2. a 3. července jakožto součást obnovené sociální agendy obsahuje celkem 19 iniciativ v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, vzdělávání a mládeže, zdraví, informační společnosti a hospodářských záležitostí (pro více informací viz MEMO/08/471).

   

  Iniciativy se zaměřují na tyto priority:

  • příprava na budoucnost:děti a mládež
  • investice do lidí: řízení změn
  • podpora delšího a zdravějšího života
  • boj proti diskriminaci
  • posilování nástrojů
  • formování mezinárodní agendy

   

  Nová sociální agenda nabízí kromě návrhů také údaje a analýzu týkající se:

  • romské menšiny v Evropě;
  • vzdělávání dětí přistěhovalců;
  • výzev pro sociální služby v Evropě;
  • finančních prostředků EU na pomoc lidem nejhůře postiženým globalizací;
  • dobrých životních a pracovních podmínek občanů v informační společnosti;
  • spolupráce mezi členskými státy v oblasti školství

   

  Tiskové zprávy 02/07/2008:

   

  Nový portál Evropské komise o sociální problematice:

  http://ec.europa.eu/social

   

  Evropské rady zaměstnanců:

      http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c10805.htm

  Informační klipy:

  Zapojte se do diskuse o problémech a úkolech pro Evropu v sociální oblasti na fóru Debate Europe:

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky