Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Francouzské předsednictví v Radě EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/07/2008

Francie se dnešním dnem již podvanácté ujímá předsednictví v Radě Evropské unie. Během tohoto půlročního období se zaměří především na tyto oblasti: udržitelný rozvoj – boj proti klimatickým změnám a energetická bezpečnost; evropský pakt o imigraci a azylu; společná zemědělská politika EU – vyhodnocení reformy z r.2003; evropská bezpečnostní strategie; ochrana občanů (veřejné služby, ochrana spotřebitele aj.); stabilita finančních trhů; růst a zaměstnanost; rozvoj výzkumu a vývoje; vytvoření Unie pro Středomoří – tzv. Barcelonský proces.

Francie bude na konci roku předávat pomyslné kormidlo Evropské unie České republice. Obě země se dohodly na spolupráci a společném programu během svých předsednictví. Rovněž podepsaly politickou deklaraci Francouzsko-českého strategického partnerství.

  Francouzské předsednictví v Radě EU

  Francouzský prezident Nicolas Sarkozy se ve včerejším rozhovoru pro francouzskou televizní stanici France 3 vyjádřil k prioritám francouzského předsednictví. Irské odmítnutí lisabonské smlouvy chápe jako odraz toho, že ve způsobu vytváření společné Evropy se vyskytla chyba. Od dnešní Evropské unie se očekává, že bude chránit před riziky globalizace a ono to tak nefunguje. V reakci na údaje nedávného průzkumu uvádějícího, že skoro každý třetí Francouz evropské integraci příliš nevěří, Francouzům vzkázal "...tím, že se starám o Evropu, starám se i o ně." Prezident však připustil, že během šesti měsíců předsednictví nedovede všechny své plány do zdárného konce. Přesto věří, že vyvolá ozdravný šok. Podle Sarkozy je v zájmu EU, aby se rozšířila o země Balkánu. K tomu je však nutné ratifikovat Lisabonskou smlouvu, která poskytne fungující institucionální rámec. Bez něho nelze v rozšiřování pokračovat.

  K současné míře inflace Sarkozy řekl, že je vyvolána růstem cen základních surovin. Proto nevěří kroku Evropské centrální banky, že zbrzdí růst inflace zvýšením úrokových sazeb. Kurz eura je podle francouzského prezidenta nadhodnocen vůči dolaru o 30 %. Také se domnívá, že čínští představitelé ovlivňují čínskou měnu podle politických potřeb.

  Sarkozy se vrátil ke svému návrhu regulovat DPH u ropných produktů a čelit tak zvyšující se ceně ropy za barel. Předmětem návrhu je pozastavit vybírání DPH poté, co cena za barel dosáhne určité úrovně. Tento návrh byl řadou zemí EU odmítnut, především Německem. Během posledního zasedání Rady však Komise připustila, že se bude touto myšlenkou zabývat.

  Francouzský prezident rovněž obhajuje společnou evropskou azylovou politiku. Vzhledem k schengenskému prostoru je třeba řešit tento problém společně. Není možné, aby žadatel o azyl podal 27 žádostí ve všech členských státech EU a obdržel 26 zamítavých stanovisek a 1 přijetí své žádosti. Je nutné, aby zamítnutí v jedné zemi znamenalo zamítnutí ve všech zemích a naopak přijetí v jedné zemi znamenalo přijetí v celé EU.

  Energetický balíček a změny klimatu považuje Sarkozy za nejsložitější otázku francouzského předsednictví. "Polsko využívá z 90 % uhlí, Francie se zase z 85 % spoléhá na jadernou energii; (...) Rakousko je z 95 % proti využívání jaderné energie." V energetické oblasti panují neshody, je třeba však jednat rázně a ihned. Evropa by měla jít příkladem pro Spojené státy, Čínu, Brazílii a Indii.

  Sarkozy chce do roku 2020 stanovit tři cíle:

  • snížit o 30 % emise skleníkových plynů v EU vzhledem k úrovni v roce 1990;
  • snížit o 20 % spotřebu energie;
  • dosáhnout 20% podílu obnovitelných zdrojů energie v evropské energetické spotřebě.

  (Zpracováno podle článku v Le Monde z 30. června 2008)

   

  Více informací o francouzském předsednictví naleznete na jeho oficiálních stránkách a na stránkách Francouzského velvyslanectví v České republice.

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky