Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v EU od 23. června do 6. července 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/06/2008

Registr lobbistů * Trh poštovních služeb * Energetický dialog EU-OPEC * Politika soudržnosti a malé a střední podniky * Zpráva o veřejných financích * Druhý balíček o leteckém provozu * Evropská právní úprava pro malé podniky * Kampaň proti mučení * Finanční zpráva o rozpočtu EU * 40 let Evropské celní unie * Obnovená sociální agenda * Kdo nasytí svět?

  Přehled očekávaných událostí v EU od 23. června do 6. července 2008

  Pondělí 23. června: Zveřejnění registru lobbistů

  Evropská komise slavnostně zveřejní registr zástupců zájmových skupin, tj. organizací, které ovlivňují vytváření politik a politické rozhodování v evropských institucích. Registr bude veřejně přístupný na internetu. V souvislosti s tímto registrem Komise přijala kodex chování, jímž se stanoví jasná a přesná pravidla pro činnost lobbistů při jednání s Komisí. Do registru budou zaznamenány pouze subjekty, které s uvedeným kodexem souhlasí.

  Související stránky:

  Zelená kniha o evropské iniciativě pro transparentnost

  Reakce na Zelenou knihu

  Stránky komisaře Kallase

  Transparentnost v Komisi

  Registr zástupců zájmových skupin

  Úterý 24. června: Vnitřní trh EU v oblasti poštovních služeb

  Konference na vysoké úrovni o reformě trhu s poštovními službami odstartuje konečnou a rozhodující fázi reformy EU o poštovním trhu. Rovněž je reakcí na přijetí nové poštovní směrnice 2008/6/ES začátkem tohoto roku. Po postupném otevírání trhu v loňském roce by měly být zbylé monopoly na poštovním trhu zrušeny do 31. prosince 2010.

  Související stránky:

  Tisková zpráva IP/08/323

  Tisková zpráva IP/08/163

  Tisková zpráva IP/06/1419

  Často kladené otázky MEMO/06/383

  Stránky Komise o poštovních službách

  Stránky komisaře McCreevyho

  Úterý 24. června: Energetický dialog mezi EU a organizací OPEC

  Vzhledem ke stále stoupající ceně ropy za barel bude energetický dialog za účasti komisaře Piebalgse příhodnou platformou pro diskuzi. Dialogu se budou také účastnit: Andrej Vizjak, předseda Energetické rady EU a slovinský ministr hospodářství, a Chakib Khelil, předseda konference OPEC. Na programu jednání je dlouhodobý energetický scénář EU a světové ropné vyhlídky OPEC a diskuze o základních faktorech pro určování cen.

  Související stránky:

  Tisková zpráva IP/07/862

  Tisková zpráva IP/07/729

  Tisková zpráva IP/06/749

  videoklip I-042241

  Stránky Komise

  Stránky komisaře Piebalgse

  Úterý 24. června: Politika soudržnosti představuje velké příležitosti pro malé a střední podniky

  Programovací období politiky soudržnosti 2007 - 2013 je velkou příležitostí pro zakládání a rozvoj malých a středních podniků v Evropě. Plánované investice do MSP představují 27 miliard eur v období od 2007 do 2013, a to prostřednictvím programů, které budou provádět členské státy.

  Související stránky:

  SPEECH/07/226

  IP/06/693

  MEMO/06/219

  Informace o programu JEREMIE

  Stránky komise o rozvojové politice

  Středa 25. června: Zpráva o veřejných financích

  Komise vydává devátou výroční zprávu o Veřejných financích v EMU. Zpráva uvádí nejnovější analýzy o rozpočtovém vývoji a posuzuje vyhlídky v nadcházejícím roce, a to jak v eurozóně, v EU i v jednotlivých členských státech.

  Související stránky:

  Minulá zpráva

  10 let EMU

  Fiskální politika

  Stabilizační a konvergenční programy

  Dlouhodobá stabilita veřejných financí EU 2006

  Jarní ekonomická prognóza 2008-2009

  Videoklip o 10 letech EMU I-057100

  Středa 25. června: Jak dosáhnout udržitelné, bezpečné a výkonné letecké dopravy s ohledem na její očekávané zdvojnásobení do roku 2020

  Komise přijme druhý balíček Jednotného evropského nebe (SES II). Tento balíček opatření významným způsobem zdokonalí systém ATM (řízení letového prostoru), přímým způsobem ovlivní snížení nákladů na leteckou dopravu a omezí celkový dopad letectví na životní prostředí. Nový systém ATM zajistí systematický monitoring každého letu, kratší lety, větší ohled na životní prostředí a snížení celkových nákladů pro uživatele leteckého prostoru.

  Související stránky:

  Sdělení Komise o výsledcích prvního balíčku Jednotného evropského nebe

  Zpráva skupiny na vysoké úrovni o řízení letectví

  Stránky Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/transport/air_portal/traffic_management/index_en.htm(SES)
  http://ec.europa.eu/transport/air_portal/safety/index_en.htm(Safety)
  http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/g_about.php(EASA website)

  Stránky SESAR:
  http://www.sesar-consortium.aero/(SESAR consortium)
  http://www.sesarju.eu/public/subsite_homepage/homepage.html(SESAR Joint Undertaking)

  Středa 25. června: Zákon o malých podnicích - zlepšení obchodního prostředí pro malé podniky v EU

  Komise navrhuje vytvoření nového zákona o malých podnicích v Evropě, který by měl uvolnit potenciál růstu, inovací a vytváření pracovních míst malých a středních podniků. Komisař Verheugen představí návrh tohoto zákona, v němž jsou přesně určeny zásady a konkrétní opatření mající za cíl zlepšit rámcové podmínky pro evropské MSP, které zohledňují jejich různorodost.

  Související stránky:

  Stránky Komise

  Stránky komisaře Verheugena

  Stránky komisaře McCreevyho

  Středa 25. a čtvrtek 26. června: Komise zahajuje první celosvětovou kampaň proti mučení

  Evropská komise zahajuje intezivní mediální kampaň ke zvýšení povědomí veřejnosti o problému mučení. Kampaň vyvrcholí na Mezinárodní den na podporu obětem mučení. V tento den bude 47 zemí pořádat tématické akce a 57 zemí bude vysílat videoklipy a vyvěsí plakáty vytvořené Komisí.

  Na evropské úrovni se kampaně účastní 11 členských států (Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Maďarsko, Malta, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Spojené království).

  Související stránky:

  Mezinárodní den proti mučení

  Prosazování demokracie a lidských práv

  Stránky komisařky Ferrero-Waldner

  Čtvrtek 26. června: Daňové trendy v EU v období od 1995 do 2006

  Jak vysoké jsou daně v Evropě? Mají tendenci se zvyšovat nebo snižovat? Jak je daňová zátěž rozdělena mezi práci, kapitál a spotřebu? Jak je na tom moje země ve srovnání s ostatními v Evropě?

  Zpráva Generálního ředitelství TAXUD obsahuje statistiky a ekonomické analýzy týkající se daňových systémů v členských státech EU (a v Norsku).

  Související stránky:

  Stránky Komise

  Stránky komisaře Kovácse

  Pátek 27. června: Finanční zpráva o rozpočtu EU za rok 2007

  Výroční finanční zpráva o rozpočtu EU za rok 2007 uvádí rozpis částek, které jednotlivé státy získaly v roce 2007, rozpis oblastí, na které bylo vynaloženo 114 miliard EUR v prvním roce rozšířené EU o počtu 27 států a na začátku nového finančního rámce 2007-2013.

  Související stránky:

  Finanční zpráva se objeví na těchto stránkách

  Stránky komisařky Grybauskaitė

  Úterý 1. července: Evropská celní unie slaví čtyřicátiny

  1. července 2008 tomu bude 40 let od založení celní unie v Evropě. K oslavám tohoto významného výročí je organizována celá řada akcí, kterých se bude účastnit také komisař pro daňové a celní záležitosti László Kovács.

  Související stránky:

  Informace o celní unii a akcích pořádaných k jejímu výročí

  Stránky komisaře Kovácse

  Středa 2. července: Zahájení obnovené sociální agendy

  Komise zahájí v Bruselu obnovenou sociální agendu. Tento ambiciózní balíček předkládá komplexní odpověď  na rychle se měnící ekonomickou a sociální realitu. Jeho cílem je rozšiřovat sociální blaho evropských občanů tím, že se sloučí celá řada politik a nástrojů EU, a tím, že se budou zefektivní a zmodernizují stávající politické nástroje.

  Související stránky:

  Zaměstnanost a sociální věci

  Zdraví

  http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/patient_mobility_en.htm
  http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/mobility_in_europe/index_en.htm

  Vzdělávání a mládež

  Eurobarometr o mládeži

  Přínos vzdělávání a odborné přípravy k lisabonské strategii

  Zpráva Evropského fóra o migračních studiích

  Čtvrtek 3. července: Kdo nasytí svět?

  Francouzské předsednictví organizuje ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem konferenci na téma: "Kdo nasytí svět? - Jak docílit rozmanité a udržitelné formy zemědělství, jakožto hnacího stroje rozvoje?". Cílem konference je diskutovat o problémech, kterým dnešní zemědělství čelí (potraviny, energie, klima a životní prostředí), včetně otázek o budoucnosti zemědělství v rozvojových zemích a nových iniciativách v oblasti politik a správy věcí veřejných.

  Související stránky:

  Stránky konference

  Nasytit svět

  Stránky Evropské komise

  Stránky komisařky Fischer Boel

  Evropská komise si vyhrazuje právo na změny ve výše uvedené agendě. Více informací o plánovaných akcích naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky