Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Soutěž pro školy v rámci Jara Evropy 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/05/2008

Dům zahraničních služeb MŠMT ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, Informační kanceláří Evropského parlamentu a Eurocentrem Praha pořádá v rámci Jara Evropy soutěž pro školy na národní úrovni. Kampaň Jaro Evropy je koordinována v celoevropském měřítku organizací European Schoolnet a jejím cílem je podnítit na školách diskuzi nad evropskými tématy. Více informací k Jaru Evropy je k dispozici na evropském portálu www.springday2008.net, který je k dispozici také v češtině.

Uzávěrka soutěže je 10. června 2008.

  Soutěž pro školy v rámci Jara Evropy 2008

  Co je cílem soutěže?

   Cílem soutěže je, aby na českých školách proběhla diskuze žáků/studentů s významnou politickou osobností na téma „Jak se nám žije v Evropě (?)“. Vzhledem k tomu, že letošní rok je Evropským rokem mezikulturního dialogu, tak by tuto diskuzi měla obohatit také „virtuální“ účast zahraničních studentů či žáků zrealizovaná prostřednictvím informačních
  a komunikačních technologií.

  Jak se do soutěže zapojit?

  • Zaregistrovat se na evropském portálu www.springday2008.net.
  • Poslat na email etwinning@naep.cz potvrzení zájmu o účast v soutěži.
  • Pozvat na školu významného politického představitele na lokální, národní či evropské úrovni (zvací dopis je k dispozici zde)
  • Uspořádat diskuzi žáků/studentů s pozvaným hostem na téma „Jak se nám žije v Evropě (?)“.
  • Umožnit účast také zahraničním partnerům prostřednictvím nástrojů ICT (chat, diskusní fórum, videokonference) – není povinné.
  • Z celé akce pořídit videozáznam či audio záznam s fotogalerií.
  • Poslat výstupy (audio či video záznam z akce) emailem nebo poštou organizátorům soutěže (viz níže).

   

  Kdy je možné se do soutěže zapojit?

  Uzávěrka soutěže je 10. června 2008.

  Jaké jsou připraveny pro školy ceny?

  1. cena pro střední školy – návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku a účast v „Eurogame“ (zajišťuje Informační kancelář EP). Zážitky loňských vítězů si můžete přečíst zde: http://www.etwinning.cz/article.php?story=20071114104140683.

  1. cena pro základní školy (+ střední školy bez účasti zahraničního partnera) – návštěva Úřadu vlády ČR a Parlamentu ČR (zajišťuje Eurocentrum Praha).

  Další oceněné školy obdrží malé dárky od všech zúčastněných institucí.

  Jaká jsou kritéria hodnocení soutěžních příspěvků?

   •        Aktivní zapojení žáků/studentů do diskuze;

  •        Úroveň řízení diskuze;

  •        Kvalita příspěvků do diskuze;

  •        Vztah k tématu;

  •        Účast zahraničního partnera – není povinné.

  Kdy budou ceny předávány?

  Předání cen proběhne v Praze v Evropském domě 23. června 2008 a bude spojeno s debatou s některým z českým europoslanců. Občerstvení zajišťuje Zastoupení Evropské komise v ČR.

  Kam poslat soutěžní příspěvek?

   

  • emailem na adresu etwinning@naep.cz (soubor malého objemu nebo odkaz na stažení souboru)
  • poštou na adresu:

  Silvie Pýchová

  Dům zahraničních služeb MŠMT

  Senovážné náměstí 24

  116 48 Praha 1.

  V případě dotazů můžete kontaktovat organizátory na emailu: etwinning@naep.

   

  Jak do diskuze v rámci Jara Evropy zapojit zahraniční školu?

   

  Pokud máte zaregistrované partnerství eTwinning s některou ze zahraničních škol, je možné:

  •        Umožnit zahraničním žákům/studentům účast pomocí nástrojů virtuální třídy TwinSpace a využít k tomu fórum nebo chat.

  •        Popřípadě zrealizovat videochat prostřednictvím Skype nebo videokonferenci. V případě videokonference doporučujeme spolupráci s informatikem, protože je nutné náročnější technické zázemí.

   

  Pokud ještě zahraničního partnera nemáte, můžete se pokusit na tuto akci někoho najít přes evropský portál www.etwinning.net, kde:

  •        Je potřeba se zaregistrovat.

  •        Posléze je možné využít fóra pro kontaktování zahraničních učitelů.

  •        Jakmile se Vám podaří kontakt navázat, můžete společně uzavřít projekt například jen na aktivitu v rámci Jara Evropy.

  •        Při registraci projektu je třeba definovat cíle a výstupy.

  •        Národní podpůrná střediska pro eTwinning v obou zemích musí projekt schválit, ale v ČR je Národní podpůrné středisko přímo součástí Domu zahraničních služeb, jenž je organizátorem soutěže.

  Pokud se rozhodnete použít jiné nástroje než nabízí eTwinning, není potřeba projekt registrovat. Důležité je, zda se Vám podařilo zahraničního partnera najít a umožnit žákům/studentům ze zahraničí účast na diskuzi s Vaším hostem.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky