Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v Evropě od 26. května do 8. června 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/05/2008

Větší bezpečnost internetu * Přístup k základním finančním službám * Energetický dialog mezi EU a Norskem * Kvalita vody ke koupání * Otevření agentury pro chemické látky * Zelený týden v Bruselu * Energetická schůzka ministrů G8 + 3

  Matka s dítětem se dívají do počítače

  Úterý 27. května: Evropská agentura pro bezpečnost internetu řeší bezpečnostní hrozby na síti

  Po třech letech fungování našla Evropská agentura pro sítě a informační bezpečnost (ENISA) efektivní způsob, jak zvýšit bezpečnost internetu. Agentura bude informovat o největších problémech na internetu a poskytne doporučení, jak je řešit, pokud jde o např. spam nebo masové počítačové útoky podobné těm, které zhruba před rokem postihly Estonsko.

  Související stránky:

  Stránky agentury ENISA

  Strategie pro bezpečnou informační společnost

  Zvýšené informační zabezpečení softwaru a služeb

  IP/07/1677

  Videoklip agentury ENISA

  Stránky komisařky Regingové

  Středa 28. května: Asi 50 % dospělé populace EU nemá bankovní účet - usnadnění přístupu k základním finančním službám

  Komise pořádá konferenci na nejvyšší úrovní: "Finanční začlenění: usnadnění přístupu k základním finančním službám". Na konferenci bude představena studie: "Poskytování finančních služeb a předcházení finančnímu vyloučení". Přístup k finančním službám se stal základní podmínkou účasti na ekonomickém a společenském životě. Velký počet Evropanů však stále nemá k těmto službám přístup, jednak proto, že jim byly odepřeny, jednak proto, že naráží na překážky při jejich používání (10 % dospělé populace v EU-15 a 47 % dospělé populace v EU-10). 

  Související stránky:

  Stránky konference

  Stránky o finančním začlenění

  Videoklip o finančním začlenění

  Čtvrtek 29. května: Energetický dialog mezi Evropskou komisí a Norskem

  Norsko je třetím největším světovým vývozcem ropy a zemního plynu. EU a Norsko jsou členy Evropského hospodářského prostoru, jejich vzájemný dialog má za cíl koordinovat energetickou politiku, včetně výzkumu a technického vývoje v energetickém odvětví, a koordinovat vztahy s dalšími zeměmi vyvážejícími energetické suroviny.

  Související stránky:

  IP/06/1199

  IP/07/879

  Stránky komisaře Piebalgse

  Pondělí 2. června: Výroční zpráva o kvalitě vody ke koupání v Evropě

  S blížícími se letními prázdninami předloží Komise každoroční zprávu o kvalitě vody ke koupání v Evropě. Zpráva obsahuje informace o kvalitě vody, kterou každé léto využívají milióny evropských plavců. Zpráva vychází z údajů a analýz prováděných v průběhu koupací sezóny 2007.

  Související stránky:

  http://ec.europa.eu/water/water-bathing/index_en.html
  http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28007.htm

  Stránky komisaře Dimase

  Úterý 3. června: Slavnostní otevření Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách a provádění legislativy REACH

  Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a místopředseda Günter Verheugen slavnostně otevřou novou Evropskou agenturu pro chemické látky, která se bude zabývat správou legislativy REACH (registrace, hodnocení, povolení a omezení pro chemické látky).

  V období od 1. června do 1. prosince 2008 je potřeba u Agentury pro chemické látky předběžně zaregistrovat asi 30 000 chemických látek. Podle nové legislativy o chemických látkách musejí výrobci a dovozci chemických látek tyto látky předběžně zaregistrovat, pokud chtějí pokračovat v jejich výrobě nebo dovozu bez přerušení.

  Související stránky:

  IP/08/564

  Stránky o legislativě REACH

  Stránky Agentury pro chemické látky

  Úterý 3. června až pátek 6. června: Komise se zazelená

  Evropská komise pořádá Zelený týden v Bruselu, které se tento rok nese v duchu hesla "Pouze jedna Země". Během čtyř dnů spolu budou diskutovat zástupci občanské společnosti, představitelé podnikatelské sféry a vládní činitelé o zásadních otázkách budoucnosti planety Země:

  • Jak udržet konkurenceschopné podnikání a přitom využívat přírodní zdroje udržitelným způsobem?
  • Mohou být velké stavební projekty, jako jsou např. Olympijské hry v Londýně v roce 2012, skutečně ekologické?
  • Jaký je odpovědný spotřebitelský přístup?
  • Jak nejlépe recyklovat?
  • Jakým způsobem Evropa vyřeší narůstají problém s odpadem?
  • Jak zavádět dopravní prostředky šetrné k životnímu prostředí?

   

  Související stránky:

  IP/07/786

  Stránky zeleného týdne

  Stránky komisaře Dimase

  Sobota 7. a neděle 8. června: Komise na zasedání energetické schůzky ministrů G8 + 3

  Zasedání se bude věnovat hlavním energetickým problémům z hlediska poptávky i nabídky. Zvláštní pozornost bude věnována rekordním cenám energetických surovin, zejména ropy. Budou zkoumány různé příčiny tohoto nárůstu cen.

  Související stránky:

  Stránky komisaře Piebalgse

  Evropská komise si vyhrazuje právo na změny v uvedené agendě. Bližší informace o připravovaných událostech najdete na této stránce:

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/08/19&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky