Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Termín pro registraci chemických látek se blíží
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/05/2008

 

Termín pro registraci chemických látek se blíží.

Takzvanou předběžnou registrací v období od 1. června do 1. prosince se mohou dovozci a výrobci chemických látek vyhnout zbytečnému testování a mohou si prodloužit termín pro úplnou registraci.

  Zkumavky

   

  Podle nařízení REACH English musí všechny podniky usazené v EU zaregistrovat (nebo předběžně zaregistrovat) chemické látky English, které vyrábějí nebo dovážejí ve velkém množství (alespoň tunu ročně). Údaje poskytnuté podniky budou využity ke zvážení bezpečnostních rizik a k posouzení vlivu chemických látek na zdraví a na životní prostředí.

  „REACH je nejambicióznější právní předpis týkající se chemických látek na světě,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Stravros Dimas a dodal: „Bude mít neocenitelný přínos k bezpečnému nakládání s chemickými látkami v EU“. Povinné registraci a předběžné registraci podléhá více než 30 000 látek (kyselin, kovů, rozpouštědel atd.).

  Díky předběžné registraci mohou podniky sdílet údaje a snížit své náklady tím, že se vyhnou zbytečnému testování. Zároveň získají více času na úplnou registraci. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) navrhuje prodloužit termín o 3 až 11 let podnikům, které provedou předběžnou registraci.

  Všechny podniky, které v období od 1. června do 1. prosince 2008 předběžnou registraci neprovedou, budou muset ihned zastavit výrobu nebo dovoz chemických látek a obnovit je budou moci až po provedení úplné registrace.

  Dne 29. dubna to bylo již patnáct let, co Evropský úřad pro chemické látky (ECB English) zahájil sledování nebezpečných chemických látek. Období pro předběžnou registraci začíná dnem, kdy Evropský úřad pro chemické látky oficiálně předá svou pravomoc agentuře ECHA.
  Další informace na toto téma


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky