Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU dává ultimátum leteckým společnostem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/05/2008

 

Evropská komise oznámila, že polovina provozovatelů internetových stránek, které uváděly spotřebitele v omyl nebo používaly nekalé praktiky, byla přinucena k nápravě.

Z 386 prověřovaných internetových stránek (v 13 zemích EU a v Norsku) bylo vystaveno sankcím 137, avšak pouze polovina z nich své jednání zlepšila. Jak vyplývá z nejnovější zprávy, spotřebitelé kupující letenky na internetu čelí „závažným a přetrvávajícím problémům“. 

  Letadlo

  Problémy při prodeji letenek English vyšly najevo při přezkumu jednání aerolinek v EU English , při kterém bylo v různých zemích EU současně šetřeno porušování předpisů na ochranu spotřebitele.

  Podle komisařky pro ochranu spotřebitele Megleny Kunevové byly v rámci přezkumu odhaleny problémy při prodeji letenek v celém odvětví. „Doufám, že si již provozovatelé uvědomili odhodlání Komise v případě potřeby jednat jménem spotřebitelů,“ prohlásila komisařka a dodala, že pokud dotyčné letecké společnosti své prodejní a marketingové jednání nezlepší do 1. května 2009, bude Komise nucena zasáhnout.

  Šetření bylo zaměřeno na nepřiměřené smluvní podmínky a také na internetové stránky, na kterých je automaticky přednastaven výběr dražších variant, a zjištěny byly zejména tyto skutečnosti:

  • u třetiny internetových stránek bylo nutno potrestat porušení předpisů na ochranu spotřebitele,
  • na mnoha stránkách bylo problémů více – zavádějící ceny, nepřiměřené obchodní podmínky a nabízení služeb, které nebyly k dispozici,
  • problémy se vyskytují v celém odvětví, od leteckých společností až po cestovní kanceláře,
  • míra dosažení nápravy se liší podle toho, zda má porušení předpisů vnitrostátní nebo přeshraniční povahu. U vnitrostátních stránek došlo k nápravě v 55 % případů, avšak v případě přeshraničního poskytování služeb (kde se stížnost týkala podniku zajišťujícího služby z jiné země) pouze v 9 %případů,
  • nedostatečná transparentnost – většina zemí EU nemohla zveřejnit seznamy hříšníků, protože příslušné případy stále projednává soud. Zveřejněno však bylo několik vnitrostátních průzkumů stránek pro rezervaci letenek English

  Unie chce dosáhnout toho, aby cena uváděná v reklamách byla cenou konečnou, aby byla srozumitelně označena veškerá omezení speciálních nabídek a aby byly smluvní podmínky spravedlivé a k dispozici všem spotřebitelům v mateřštině. 

  Prosazování těchto požadavků bude posíleno, přičemž Komise bude do května 2009 sledovat vývoj situace a potom v případě potřeby zasáhne.

  Portál EU věnovaný letecké dopravě English
  Další informace na toto téma


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky