Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v EU od 13. do 25. května 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/05/2008

Zpřísnění opatření proti padělkům * Programy politiky soudržnosti v období 2007-2013 * Budoucnost nejzazších koutů Evropské unie * Komisař Dimas na třech významných mezinárodních setkáních * Bruselské ekonomické fórum * Vrcholná schůzka EU - Latinská Amerika a Karibik * Potírání chudoby * Evropské filmy na festivalu v Cannes * Zabavování padělaného zboží * Reforma společné zemědělské politiky * Bezpečnost motorových vozidel * Evropský námořní den * Unie pro Středomoří * Jednotný pracovní trh pro výzkumníky * Evropské fórum pro jadernou energii

  Přehled očekávaných událostí v EU od 13. do 25. května 2008

  Úterý 13. května: Zpřísnění opatření proti padělanému zboží

  Komise chce zpřísnit opatření proti padělání a pirátství. Boji proti padělanému zboží bude věnována konference na vysoké úrovni, na níž budou diskutovat členové Evropského parlamentu, zainteresované subjekty zastupující podnikatelský sektor, veřejnou správu a občanskou společnost. Padělání a pirátství, nebo porušování práv duševního vlastnictví, jako jsou např. autorské právo, ochranné známky nebo patenty, jsou rychle se rozšiřujícím fenoménem, a to jak celosvětově, tak v rámci Evropské unie. Padělání a pirátství mají zhoubný vliv na ekonomiku, ovlivňují vytváření nových pracovních míst i zdraví a bezpečnost občanů. Podle nedávné studie OECD představuje světový trh s padělaným zbožím objem 200 miliard amerických dolarů.

  Související stránky:

  O padělání a pirátství

  Stránky komisaře McCreevyho

  Středa 14. května: Výsledky vyjednávání ohledně strukturálních fondů 2007 - 2013

  Komise předloží "Sdělení o výsledcích vyjednávání ohledně strategie politiky soudržnosti a programů na programovací období 2007 - 2013". Nová generace evropských programů politiky soudržnosti zaměřených jednak na regiony, jednak na různá odvětví výroby přinese nové investice ve výši 347 miliard eur v období let 2007 až 2013. Na základě intenzivního vyjednávání mezi Komisí a členských státy bylo zavedeno 429 z 455 programů politiky soudržnosti.

  Související stránky:

  IP/07/1904

  Stránky komisařky Hübnerové

  Stránky komisaře Špidly

  Středa 14. května a čtvrtek 15. května: Budoucnost Kanárských ostrovů, Azorských ostrovů, Madeiry a čtyř francouzských zámořských departementů

  Sedm nejzazších koutů Evropské unie - Kanárské ostrovy, Azory, Madeira, Francouzská Guyana, Gaudeloupe, Martinique a Réunion - bude předmětem diskuzí o budoucnosti Evropské strategie pro nejvzdálenější regiony. Koference se bude zabývat čtyřmi nejpalčivějšími problémy těchto regionů: klimatické změny, demografické změny a migrační toky, budoucnost zemědělství a úloha nejvzdálenějších regionů v námořní politice EU.

  Související stránky:

  IP/07/1305

  Sdělení Komise o nejvzdálenějších regionech

  Regionální politika - Inforegio

  Stránky komisařky Hübnerové

  Středa 14. května až pátek 30. května: Tři mezinárodní příležitosti, při kterých bude komisař Dimas obhajovat evropskou politiku boje proti změnám klimatu

  V květnu se bude komisař Dimas účastnit tří významných mezinárodních událostí, při nichž bude moci Evropská unie vyslovit své názory na změny klimatu, biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj.

  První událostí je 16. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj v New Yorku, kde komisař Dimas zdůrazní, že priority EU se týkají zemědělství, rozvoj venkova, územní plánování, desertifikace, sucho a udržitelný rozvoj v Africe.

  Dalším setkáním bude první fórum o světovém trhu s uhlíkem. Zde osvětlí výhody Systému Společenství pro výměny emisních kvót na skleníkové plyny v rámci boje proti oteplování klimatu a vyzve k vybudování celosvětového systému založeného na evropské zkušenosti.

  Poslední událostí je konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti. Komisař promluví o problému ničení přirozeného prostředí. Zvláštní pozornost bude na konferenci věnována lesům a mořskému ekosystému.

  Související stránky:

  Evropský portál o udržitelném rozvoji

  Stránky OSN o udržitelném rozvoji

  Stránky o působení OSN v oblasti životního prostředí a o spolupráci s EU

  International Carbon Action Partnership (ICAP)

  Členové ICAP

  Stránky Fóra o světovém trhu s uhlíkem

  Konference o biologické rozmanitosti 2008

  Stránky komisaře Dimase

  Čtvrtek 15. a pátek 16. května: Bruselské ekonomické fórum

  Bruselské ekonomické fórum je stěžejní ekonomická konference Evropské komise. Letos se bude věnovat 10 letům hospodářské a měnové unie a nastíní otázky, které bude muset řešit eurozóna v příštích deseti letech.

  Související stránky:

  Stránky konference

  Bruselské ekonomické fórum 2007

  Pátek 16. května: Vrcholná schůzka EU-Latinská Amerika a oblast Karibiku

  Téměř po deseti letech od zahájení partnerství mezi EU a oblastí Latinské Ameriky a Karibiku (1999) budou čelní představitelé zúčastněných zemí diskutovat o dvou klíčových tématech: snížení chudoby a sociální soudržnost; a životní prostředí, změny klimatu a udržitelný rozvoj.

  Související stránky:

  Stránky Evropské komise

  Pátek 16. a sobota 17. května: Evropské setkání lidí potýkajících se s chudobou - 78 milionů Evropanů je přímo dotčeno, z toho 19 milionů dětí

  Sedmé výroční setkání lidí zažívajících chudobu se zaměří na tato témata: minimální příjem, bydlení, sociální služby a služby veřejného zájmu. Celé setkání nese název "Čtyři pilíře boje proti chudobě".

  Související stránky:

  Stránky Komise o sociálním vyloučení

  Videoklip o dětské chudobě

  Stránky komisaře Špidly

  Pondělí 19. května: Evropské filmy v záři reflektorů filmového festivalu v Cannes

  V rámci filmového festivalu v Cannes se uskuteční již 6. Den Evropy. Mezi oficiálně nominovanými filmy figuruje několik titulů, které byly podpořeny z programu EU MEDIA. Tématem Dne Evropy je vytváření světového partnerství v duchu mnohojazyčného hesla: Cinema, Dianying Yan, Kino, Chalchitra, Cine: Building a world of exchanges.

  Patronem letošního Dne Evropy je rumunský filmař Cristian Mungiu, který obdržel na loňském ročníku filmového festivalu Zlatou palmu za film "4 měsíce, 3 týdny a 2 dny".

  Související stránky:

  Stránky programu MEDIA
  http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
  http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

  Stránky filmového festivalu v Cannes 

  Pondělí 19. května: Komise předloží zprávu za rok 2007 o zabavení padělaného zboží

  Statistiky za rok 2007 ukazují, že se zvýšil podíl celních zásahů v oblasti porušování práv duševního vlastnictví, celkový počet zabavených produktů však oproti roku 2006 poklesl. Nejčastěji padělávaným zbožím jsou i nadále cigarety, ačkoli celkově zabavené množství je nižší než v roce 2006. Jinak byl zaznamenán nárůst téměř u všech druhů výrobků, včetně léků a výrobků pro osobní hygienu.

  Související stránky:

  IP/07/735

  MEMO/07/214

  Stránky komisaře Kovácse

  Úterý 20. května: Kontrola stavu reformy společné zemědělské politiky

  Komise přijme návrhy právních předpisů pro nové úpravy ve společné zemědělské politice. Komise se zabývá třemi zásadními otázkami:

  • Co udělat pro účinnější, funkčnější a jednoduší režim jednotné platby?
  • Jak upravit podpůrné tržní nástroje, aby měly smysl v globalizujícím se světě a EU o dvaceti sedmi státech?
  • Jak se vypořádat s novými problémy, od změn klimatu až po vodní hospodářství, a přizpůsobit se novým rizikům a využít nové příležitosti?

   

  Související stránky:

  IP/07/1720

  Stránky Evropské komise

  Stránky komisařky Fischer Boelové

  Úterý 20. května: Bezpečnostní prvky motorových vozidel

  Komise navrhuje nařízení o obecné bezpečnosti motorových vozidel, které by stanovilo harmonizovaná pravidla pro jejich konstrukci. Cílem návrhu je zvýšit bezpečnost vozidel tím, že bude požadováno povinné vybavení některými vyspělými bezpečnostními prvky, např. systémem elektronické kontroly stability (ESC).

  Související stránky:

  IP/07/157

  MEMO/07/47

  Auta pro 21. století

  Úterý 20. května: EU slaví první Evropský námořní den

  Cílem Evropského námořního dne je zvýšit povědomí občanů o důležitosti evropských moří a oceánů.

  Související stránky:

  Informace o Konferenci u příležitosti Evropského námořního dne a o dalších regionálních akcích

  Námořní politika EU

  Úterý 20. května: Komise navrhuje Unii pro Středomoří

  Komise předloží návrh Unie pro Středomoří.

  Související stránky:

  Stránky Evropské komise

  Čtvrtek 22. května: Vytvoření jednotného pracovního trhu pro výzkumníky

  Evropská komise zveřejní sdělení: "Better Careers and More Mobility: A European Partnership for Researchers." Cílem partnerství mezi členskými státy a Komisí je zajistit dostatek pracovníků ve výzkumu, aby věda a technika přispívala k rozvoji dynamické znalostní evropské společnosti. Základem je vytvořit jednotný a otevřený evropský pracovní trh pro výzkumníky, který vědeckou kariéru zatraktivní a zajistí funkční "cirkulaci mozků" přes hranice mezi institucemi a mezi akademickým prostředím a soukromým sektorem.

  Zelená kniha

  Stránky komisaře Potočnika

  Čtvrtek 22. a pátek 23. května: Evropské fórum pro jadernou energii v Praze

  Cílem Evropského fóra pro jadernou energii je dát prostor pro otevřenou diskuzi o možnostech a rizicích využívání jaderné energie v EU.

  Související stránky:

  Stránky Evropské komise o jaderné energii

  První ročník fóra o jaderné energii v Bratislavě (26. listopadu 2007)

  Zvláštní Eurobarometr: Evropané a jaderná bezpečnost

  Stránky předsedy Evropské komise Barrosa

  Stránky komisaře Piebalgse

   

   

  Evropská komise si vyhrazuje právo na změny v uvedené agendě. Bližší informace o chystaných událostech naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky