Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výzva k předkládání návrhů na projekty iniciativ organizací občanské společnosti
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/06/2008

 

Generální ředitelství pro komunikaci prostřednictvím Zastoupení Evropské komise v ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání návrhů na projekty iniciativ místních a celostátních organizací občanské společnosti.

Cílem iniciativ je podpora účasti občanů v diskusích o tématech evropského zájmu.

  Logo iniciativy Debate Europe

   

   Výzva k předkládání návrhů na projekty iniciativ místních a celostátních organizací občanské společnosti

  -  Generální ředitelství pro komunikaci č. A2-2/2008 Zastoupení EK v ČR  -

   

  Granty na místní a celostátní iniciativy občanské společnosti

  podporující veřejnou diskuzi o evropských záležitostech

  - část iniciativy Evropské komise „Debate Europe“

   

  Generální ředitelství pro komunikaci prostřednictvím Zastoupení Evropské komise v ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání návrhů na projekty iniciativ místních a celostátních organizací občanské společnosti. Cílem iniciativ je podpora účasti občanů v diskusích o tématech evropského zájmu.

  Komise má v úmyslu pomoci při financování projektů, které:

  • budou zjišťovat názory občanů na evropské záležitosti, jež mají přímý místní i celostátní dopad na jejich každodenní život; a
  • přimějí občany, aby se o tyto záležitosti více zajímali a aby o nich diskutovali s místními odborníky ovlivňujícími veřejné mínění.

  Projekty mohou:

  • mít různé formy – od veřejných diskuzí po online fóra.
  • být kombinovány s akcemi, které jsou zaměřené na
  • školy a domy dětí a mládeže,
  • výstavy,
  • veletrhy a festivaly,
  • konference a semináře.

   

  Projekt by měl být zahájen v období od 1. září 2008 do 1. října 2008.

  Žádosti musejí být podány do 30. června 2008.

   

   

  Celé znění Výzvy k předkládání návrhů na projekty najdete zde .

   

  Přílohy, které jsou nezbytnou součástí výzvy:

  •        A - Formulář žádosti

  •        A1.1 Návrh rozpočtu – jednotlivý příjemce

  •        A1.2 - Návrh rozpočtu – více příjemců

  •        A2 - Podkladová dokumentace

  •        A3 - Kontrolní seznam žadatele

  •        A4 - Zapojení třetích stran

  •        B - Formulář pro finanční identifikaci

  •        C1 - Formulář pro právní subjekt – veřejnoprávní subjekt

  •        C2 - Formulář pro právní subjekt – fyzická osoba

  •        C3 - Formulář pro právní subjekt  - soukromá společnost

  •        D1 - Návrh smlouvy pro jednoho partnera (pro informaci)

  •        D2 - Návrh smlouvy pro více partnerů (pro informaci)

  •        E - Sazebník denních dávek

   

  Další informace:  

  Sdělení Komise z 2.4.2008: Debate Europe: Využití zkušeností získaných v rámci „Plánu D pro demokracii, dialog a diskusi“

  Veškeré informace (formuláře, přílohy) jsou rovněž k dispozici v angličtině na oficiálních stránkách Generálního ředitelství pro komunikaci:

  http://europa.eu.int/comm/dgs/communication/grants/index_en.htm

   

  Kontakt:

  andrea.dudova@ec.europa.eu, tel: +420 255 708 242 , fax + 420 224 324 720.

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky