Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Alkohol v Evropě nepřestává zabíjet
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/04/2008

 

Kde je hranice mezi posezením u piva s přáteli a nekontrolovanou pitkou? Téměř 200 000 životů, které má alkohol v Evropě každý rok na svědomí, svědčí o tom, že dělicí čára mezi zodpovědným a nebezpečným pitím je pro mnohé velmi tenká.

Evropské země si uvědomují závažnost alkoholismu mladistvých a dopravních nehod pod vlivem alkoholu (čtvrtina všech nehod). Zatímco se však snaží proti těmto jevům bojovat na domácím poli, přeshraniční reklama a prodej alkoholických nápojů podkopávají jejich úsilí.

  Sklenice vína

  Nejohroženější skupinou obyvatel jsou mladí lidé. Čtvrtinu úmrtí mužů ve věku 15 až 29 let zapříčiňují nehody v důsledku požití alkoholu a podle výsledků nedávného průzkumu Englishfrançais vypije 19 % mladých ve věku 15 až 24 let za jeden večer nejméně pět jednotek alkoholu.

  Vedle přijetí strategie boje proti alkoholismu English zřídila EU Evropské fórum o alkoholu a zdravíEnglish , kterého se účastní 40 podniků a nevládních organizací, s cílem omezit alkoholismus mladistvých, zvýšit informovanost o účincích alkoholismu a vyvíjet tlak na odpovědný přístup k reklamě na alkoholické nápoje a k jejich prodeji.

  Komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou v projevu na fóru zdůraznila tragické sociální dopady alkoholismu: „Nepřiměřená konzumace alkoholu poškozuje zdraví a ničí studijní a kariérní vyhlídky mnoha mladých lidí, nemluvě o tom, v kolika případech jejich mladý život předčasně ukončí.“

  Fórum stanovilo 78 závazků, které se týkají například:

  • vyškolení prodavačů a barmanů, jak reagovat na pokusy mladistvých o nelegální nákup alkoholických nápojů;
  • zajištění toho, aby gynekologové informovali ženy o rizicích požívání alkoholu před a v průběhu těhotenství;
  • posílení úlohy svépomocných skupin.

  Fórum, na kterém budou též představena stanoviska skupiny odborníků, je příležitostí k výměně názorů a osvědčených postupů, k identifikaci oblastí, v nichž je třeba přijmout opatření, a k zajištění jejich efektivní realizace.

  Více o škodlivých účincích alkoholismu v Evropě DeutschEnglishespañolfrançais

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky