Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výzva EK k předkládání projektů "Dialogy transatlantické občanské společnosti EU-USA"
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/04/2008

Dovolujeme si Vás upozornit na výzvu Evropské komise nazvanou "Dialogy transatlantické občanské společnosti EU-USA". Cílem je podpořit projekty zaměřené na posílení dialogu mezi evropskou a americkou občanskou společností.

  Vlajka USA a EU

  O finanční podporu se mohou ucházet projekty, jejichž cílem je vytvoření transatlantického dialogu, ustavení jednotné pozice v oblastech společného zájmu EU a USA či tvorba analýz a doporučení národním vládám. V rámci projektu je nutné zorganizovat soubor dvou a více aktivit následujícího typu:

          -    semináře, konference, workshopy;

          -    vydávání informačních publikací;

          -    tvorba transatlantických sítí mezi nevládními organizacemi.

   

  O podporu mohou žádat evropské a americké nevládní a neziskové organizace nebo zájmové skupiny. Na projekty v rámci "Dialogů transatlantické občanské společnosti EU-USA" bylo vyčleněno 600 000 EUR, maximální výše grantu uděleného jednomu žadateli může činit 200 000 EUR a nesmí převýšit 75 % ceny projektu.

   

  Projekty budou oceněny na základě kvality navrhovaných aktivit, očekávaného dopadu a nákladové efektivity. Žádosti o podporu lze podávat do 5. června 2008.

   

  Více informací

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky