Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v EU od 16. do 27. dubna 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/04/2008

Evropská sociální politika a globalizace * Potírání alkoholismu * Zpráva o účinnosti Evropského systému včasného varování před nebezpečným zbožím * Rozvoj občanské společnosti v jihovýchodní Evropě * Evropská silniční doprava budoucnosti * Evropský kvalifikační rámec * Poskytování informací o evropských záležitostech prostřednictvím audiovizuálních prostředků * Vypuštění druhého satelitu Galileo

  Přehled očekávaných událostí v EU od 16. do 27. dubna 2008

  Středa 16. dubna: Konference SIMGLOBE: Sociální Evropa připravena na globalizaci

  Evropská komise pořádá významnou konferenci o sociálních dopadech globalizace a o způsobech jejich řešení. Při této příležitosti bude představena nedávná studie: "Je sociální Evropa připravena na globalizaci?". Vypracování této studie pro Evropskou komisi koordinovalo Centre for European Policy Studies (CEPS). Na konferenci vystoupí předseda Evropské komise José Manuel Barroso, eurokomisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla, slovinská ministryně práce, rodiny a sociálních věcí Marjeta Cotman, předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering a jeden z autorů studie profesor Iain Begg.

  Související stránky:

  Oficiální stránky konference

  Studie: Je sociální Evropa připravena na globalizaci?

  Dopady demografických změn

  Videoklip k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF)

  Videoklip o ukázkách projektů ESF v Portugalsku

  Eurobarometr o evropské politice zaměstnanosti a sociální politice

  Stránky komisaře Špidly

  Středa 16. a čtvrtek 17. dubna: 78 projektů na snížení závislosti na alkoholu

  Evropská komisařka pro veřejné zdraví Androulla Vassiliou vystoupí na Evropském fóru o alkoholu a zdraví. Fórum bylo založeno v roce 2007 z iniciativy Evropské komise a sdružuje více než 50 podnikatelských subjektů a nevládních organizací, jejichž cílem je chránit evropské občany před nadměrným a škodlivým užíváním alkoholu.

  Související stránky:

  MEMO/06/397 - škodlivé účinky požívání alkoholu

  Stránky fóra o alkoholismu

  Strategie EU o podpoře členským státům při snižování škod způsobených nadměrným užíváním alkoholu

  Stránky komisařky Vassiliou

  Čtvrtek 17. dubna: RAPEX informuje čím dál tím lépe o nebezpečných hračkách

  Komisařka Kuneva představí výsledky zprávy RAPEX (Evropský systém včasného varování) za rok 2007. V roce 2007 bylo vydáno 1 355 varování o nebezpečných produktech ve srovnání s 926 v roce 2006. Výsledky zprávy RAPEX 2007 ukazují zvýšující se účinnosti Evropského systému včasného varování, který byl vytvořen Evropskou komisí jako nástroj proti spotřebitelskému zboží, které představuje závažné riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

  Související stránky:

  Memo/07/492 - o kontrolách bezpečnosti zboží se zvláštním ohledem na hračky

  Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele

  Stránky komisařky Kunevy

  Čtvrtek 17. a pátek 18. dubna: Konference o rozvoji občanské společnosti v jihovýchodní Evropě

  Konference "Rozvoj občanské společnosti v jihovýchodní Evropě: Vytváříme Evropu společně" se koná v Bruselu. Konference nabízí prostor pro navazování kontaktů, výměnu zkušeností a uzavírání partnerství pro občanské společnosti z EU a kandidátských zemí. Poskytne také informace o finanční podpoře EU na rozvoj občanské společnosti.

  Související stránky:

  Stránky konference

  Stránky komisaře Rehna

  Stránky komisaře Potočnika

  Pondělí 21. - čtvrtek 24. dubna: Konference o budoucnosti evropské silniční dopravy

  Konference, která se bude konat ve slovinské Ljubljani, se zaměří na výzkum bezpečných, ekologických a inteligentních způsobů dopravy.

  Související stránky:

  Stránky konference

  Stránky komisaře Potočnika

  Středa 23. dubna: Evropský kvalifikační rámec

  Předseda Evropského parlamentu a předseda Rady podepíší doporučení o zavedení Evropského kvalifikačního rámce pro celoživotní učení (EQF). Od tohoto data začnou členské státy zavádět EQF do praxe. Cílem je, aby od roku 2012 měla veškerá pomaturitní studia odkaz na jednu z osmi úrovní evropského kvalifikačního rámce. Díky tomu budou získané stupně vzdělání srozumitelné a srovnatelné ve všech státech EU, což usnadní mobilitu pracovních sil.

  Související stránky:

  Tisková zpráva o EQF

  MEMO/07/427 - často kladené otázky o EQF

  Doporučení o EQF

  Stránky Evropské komise o EQF

  Stránky komisaře Figeľa

  Pátek 25. dubna: Poskytování informací o Evropě prostřednictvím audiovizuálních médií

  Evropská komise přijme akční plán poskytování informací o evropských záležitostech prostřednictvím stávajících audiovizuálních sdělovacích prostředků. Cílem je dát evropských občanům co nejvíce informací o evropských politikách, aby se mohli zapojit do diskuzí o budoucnosti Evropy, což přispěje k vytváření evropského veřejného prostoru.

  Související stránky:

  Sdělení z října 2007

  Eurobarometr

  Stránky komisařky Wallstromové

  Stránky generální ředitelství pro komunikaci

  Neděle 27. dubna: Vypuštění druhého satelitu Galileo

  V neděli bude vypuštěn druhý zkušební satelit Galileo z bajkonurské raketové základny v Kazachstánu.

  Související stránky:

  Stránky Evropské komise

  Stránky Galileo

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky