Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská jazyková cena Label 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/04/2008

Realizujete zajímavý jazykový projekt? Přihlaste jej do soutěže Evropská jazyková cena Label 2008! Máte ve svém okolí výraznou osobnost jazykového vzdělávání? Nominujte ji na ocenění Evropský učitel jazyků roku 2008! Přihlášky a nominace posílejte do 21. dubna 2008 Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

  Jazyková cena Label

  Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) vyhlásila již sedmý ročník této soutěže. Evropská jazyková cena Label je udělována v ČR a dalších 30 zemích Evropy z iniciativy Evropské komise.

  Letos je vyhlášeno ocenění ve dvou kategoriích, a sice ocenění inovačních jazykových projektů, které byly úspěšně ukončeny nebo jsou ještě ve fázi realizace, ale mají za sebou již nějaké výsledky. Druhé ocenění je individuální, jedná se o možnost nominovat osobnost z oblasti jazykového vzdělávání na titul Evropský učitel jazyků roku.

  Cenu může získat jakýkoliv projekt z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje obecná kritéria programu, jako je inovace, kreativita, originálnost, evropská dimenze a další a také musí být v souladu s prioritami pro aktuální rok.

  Priority 2008

  V roce 2008 byly pro ocenění projektů stanoveny tyto prioritní oblasti: mezikulturní dialog a jazykové vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

  Nominována může být jakákoliv osobnost, která působí v oblasti jazykového vzdělávání za svůj inovativní a kreativní přístup, mimořádné osobní nasazení nebo za dosažené úspěchy. I toto ocenění má pro rok 2008 svoje prioritní oblasti pro nominace. Jsou to výuka jazyka napříč předměty, výuka nejazykových předmětů prostřednictvím cizího jazyka (tzv. CLIL), mezikulturní dialog nebo působení v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání učitelů jazyků. Návrh na individuální ocenění podává vždy instituce, nikoliv jednotlivec.

  Součástí ocenění je certifikát, právo na užívání loga Label a také účelová dotace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

  Informace

  Termín pro posílání přihlášek a nominací je 21. 4. 2008. Bližší informace získáte na www.naep.cz.

  Pokud se chcete dozvědět, které projekty byly oceněné v minulých letech, navštivte stránky www.naep.cz a podívejte se na odkaz Evropská jazyková cena Label.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky