Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Pomoc rozvojovým zemím – sliby se musí plnit
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/04/2008

 

Evropská komise vyzývá členské státy, aby zvýšily objem a účinnost rozvojové pomoci. Solidarita s rozvojovými zeměmi je jednou ze základních hodnot EU, která loni vynaložila na rozvojovou pomoc 8,6 miliard eur.

Ačkoli je EU na světové špičce, pokud jde o závazek zvyšovat rozvojovou pomoc, vynaložila podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj na rozvojovou pomoc v roce 2007 o 1,7 miliardy eur méně než v předchozím roce.

 

  Africké děti

  V rámci iniciativy OSN nazvané Englishespañolfrançais přislíbily země EU navýšit do roku 2015 rozvojovou pomoc na 0,7% svého hrubého národního důchodu English (HND). V roce 2006 sice splnily prozatímní cíl 0,39 %, avšak v minulém roce dosáhly pouze 0,38 % HND.

  • Rozvojové země se musí zapojit do řešení celosvětových otázek, jako jsou změna klimatu, pandemie, migrace a ohoření míru a bezpečnosti, jejich přínos však není možný bez vnější pomoci. Komise proto vyzývá členské státy EU, aby:
  • navýšily celkovou rozvojovou pomoc na 0,56 % svého hrubého národního důchodu v roce 2010 a na 0,7 % v roce 2015. Ke splnění tohoto cíle je zapotřebí, aby země EU uvolnily nové finanční prostředky;
  • i nadále zvyšovaly účinnost pomoci a jejích konkrétních výsledků;
  • navrhovaly politiku EU s ohledem na podporu rozvoje, zejména se zaměřením na biopaliva, výzkum a problém „odlivu mozků“ z rozvojových zemí;
  • poskytovaly pomoc v oblasti obchodu – 2 miliardy eur, které země EU vynaloží do roku 2010 na pomoc v oblasti obchodu, mají být zaměřeny na projekty pro rozvoj.

   

  Na základě těchto plánů by členské země měly přijmout společný postoj. Letos se rovněž uskuteční dvě významné mezinárodní konference, a to srpnové fórum na vysoké úrovni o účinnosti pomoci English v ghanské Akkře a prosincová konference o financování rozvoje English v katarském Dohá.
  Další informace na toto téma


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky